ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  825982
Bugün Ziyaretçi :  782
Aktif Ziyaretçiler :  16

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

SAYIN CUMHURBAŞKANIM OLAYLAR ANLATILDIĞI GİBİDİR ARZ EDERİM.

     1-Dava Açmamızın Sebebi; Ne Orman Genel Müdürlüğüne nede Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’na duyduğumuz bir husumet değildir. Dava açmamızın Sebebi; benimle ortak olmak için sözleşme yapan kişi ve Şirketin  işe başladığımız günden bu yana,  sahte evrakları tesis ettikten, Çete oluşturup Yaptıkları Sözleşmeleri, Kanunları İhlal  Ederek, Suç İşleyip; tüm evrakları kendi bürosunda kanunsuzca tutmaları, yıllık üretilenleri kendilerinin paylaşması, sahayı tutarak ortak dedikleri kişiyi sahaya almayıp, aldıkları hibe ve kredileri hesaptan hesaba aktararak zimmetlerine geçirdikleri; beni (Ercan Çelik) borçlandırdıkları,  dolandırıcılığın sahtekarlığın zorbalığın durması Fetocu türü kumpasın önlenmesi  adaletin tecellisi içindir.

  2- Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnş. Tarım Ürün. San. ve Tic. A.Ş. dosyaya sunmuş olduğu, kendilerinin büyük zararlar içinde olacağı, tarafımın kötü niyetli davranarak dava açtığımdan, Müdahil Avukat bulundurma istekleri doğru olmadığı, zarar görenin mağdur olanın ben (Ercan Çelik) olduğum,  bu istek ve taleplerin, yaptıkları çete işinin meşru gibi göstermek amacını taşımaktadır. Gerçekler çok farklıdır.

    OLAYLAR;

     Kimya Mühendisi Olarak Laboratuar Şefliği, Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, Başbakanlık Müşavirliği, Çevre Bakanlığı Başmüfettişliği, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliği görevlerinde bulunmam yanında; Çevre Bakanlığı Tarafından görevlendirilerek A.B.D Kansas Devlet Üniversitesi Ve Çevre Kurumunda;“Sera Etkisi, Küresel Isınma, İklim Değişiklikleri” ”Denetim Kurumları” konusunda1999-2000 yılında İnceleme-Araştırma yaptım. Türkiye’miz de büyük miktarlar da bozuk orman alanları, Meralar ve Hazine arazileri olduğunu görerek, Tarım Hayvancılık, Çevre, Su, Toprak, Hava korumaya; organik tarım ve Yenilenebilir Enerjiye yönelik birçok çalışmalarım olmuştur.

     Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek, Marmara Adası Sahası, Çevre, Ziraat, Harita Mühendisleriyle gezip, haritalandırıp 30.07.2009 tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Özel Ağaçlandırma müracaatı yapılarak; 3.11.2010 tarih 2010/265 sayılı olurları ile (Ercan Çelik) adıma 49 yıl süre ile 2.987.095,70 m2 alanda izin alınmıştır.

     Uygulama Projesi Yaptırma esnasında; Açılmış profillerden alınan toprak su numunelerinin analizi laboratuarda iken, meteorolojik hava analizlerine bakılmadan; Görevleri de olmadan, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ergüven ile Orman Yüksek Mühendisi Turgay Uçar tarafından  20.01.2011 tarihli tutanak düzenlenerek, Sahadan100 Hektarı,“Doğal bitki örtüsü bulunmadığından, Marmara’ya has Alpin zonun da bulunduğundan, rüzgardan alıçlar 90 derece bayrak yaptığından”; 50 hektar alan için ise “kayalık ve taşlık eğimi 60 dereceden fazla olduğundan” 150 hektarın sahadan çıkarılıp tutanağın projeye esas yapılması istenmiştir. Teknik yönden gerekçenin hiçbirisi doğru olmayan 100 hektar sahada projede ısrar edilmiş ceviz dikimi yapılmıştır. Kayalık taşlık, eğimi 60 dereceden fazla olan bir sahada yoktur. İddialar tamamen uydurmadır.  Bizim proje ve izinden çıkardığımız 50 hektar saha  Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilip, 2015 yılında teraslanarak fıstık çamı dikimi yapılmıştır. Çıkarılması istenen sahalar için; gösterilen gerekçeler; bu şahısların odaları tarafından Orman Mühendisliğinden atılmayı gerektiren hususlar olduğu açıktır.

     30.07.2009 yılında yapılan müracaat Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış Proje Uygulaması Bu Mühendisler tarafından 2.5 yıla yakın engellenmiştir.(EK:1; 2; )

    İzin oluru 6/7/2011 tarihinde idareden 2.486.715,59m2 saha için alınarak, Uygulama  Projesi Yaptırılmaya başlanınca; daha profesyonel çalışmak için; finansör arayışına girilmiş, bir çok işadamı ile görüşmeler yapılıp, finansör olmayı kabul etmelerine rağmen; Hasan Çağlayan’ ile Uzun yıllara dayanan tanışmışlığımız, temiz ahlaklı bildiğimizden tercih edilmiştir. Hasan Çağlayan ile (5defa), Mustafa Deryal, Vejdet F. Şendil ile de 3 defa 2 saatin üstünde ayrı ayrı günlerde toplantı yapılarak konu enine boyuna tartışılmış, görüşülmüştür. Birlikte de İbrahim Akdemir de bulunmuştur. Kendilerinin 5 kişi grup oldukları, Gıpta Grup, Kardelen Boya ve Erdem Hırdavat firmalarının finanse edeceğini Saha tesliminden sonra; %50 ortaklı A.Ş. kurulacağı; Hasan Çağlayan’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Ercan Çelik Genel Müdür ve Uygulamadan sorumlu işin başında bulunacağı; temsil ve ilzamın çift imzalı olacağı; 7.08.2011 tarihli SÖZLEŞME, tamamen kendi istekleri üzerine yapılmış, saha tesliminden sonra kurulacak A.Ş ye esas olmak üzere Hasan Çağlayan ile 7.08.2011 tarihli sözleşme imzalanmıştır.

    SÖZLEŞMEDE;

   -Amaç ve şartlara uygunUygulama Projesinin 2012 yılı içinde başlatılması ve bitirilmesi esası ile 3 yıl bakım süresi de olmak üzere; hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal, Vecdet Fehmi Şendil) tarafından zaman ve mekan’ın da uygulama projesi esaslarında ağaçlandırma sahası ara ekim, organik damlama sulama, gerçekleştirme finansının sağlanacağı;

    -Kendilerinin hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemeyeceği;

    -Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte eksiksiz yerine getireceği; Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik sorumlu olacağı;

     -Ercan Çelik ve Hasan Çağlayan’nın müşterek imzaları ile Temsil Ve İlzamı Sağlanacağı;

     -Bu esasa dayalı olarak,  krediler hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacaklar %50 Ortaklı yatırımlara aktarılacağı veya paylaşılacağı;hususlarında kendi istek ve talepleri doğrultusun da anlaşılmış, yazılı hale getirilmiştir.(Ek:3-4)

     Türk Borçlar Kanunu 18. maddesinde ”Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir.” Demektedir. Buradaki taahhütlerini yerine getirmek zorundadırlar.

  Tarafımdan Yaptırılan Proje;“Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış;03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi verilip, 04.01.2012 Tarihinde Saha Teslim Alınmıştır. Ek:5; 6; 7;)

      Sahanın tarafıma tesliminden sonra; Hasan Çağlayan’a, %50 ortaklı A.Ş Kurmak için haber verilmiş, 30.01.2012 günü bana telefonla şirketin hazırlandığı söylenmiştir. Gelen e-mektup bilgide Ercan Çelik-Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklığı taslağıdır. Şirket kuruluşunu muhasebe hazırlıyor derken; Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal,Vecdet Fehmi Şendil benden habersiz, kendileri A.Ş kurup benimle adi ortaklık sözleşmesi hazırlatmıştır. Adi Ortaklığı Asla İstemediğim, Taslağın, önceki Sözleşmeye de Uygun olmadığı, muhasebeye de bildirilmiş tartışmalar ile Muhasebeci Tacattin Kaytar’ın 7.08.20211 tarihli sözleşme şartlarına uygun hale getirmesi ve Hasan Çağlayan’ın ısrarı üzerine.”8.02.2012 tarihinde, K.Mahir Damatlar ile Balıkesir’e gelmiş; isteksiz, zoraki 04620 yevmiye nolu; Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklığı imzalanmıştır.(Ek;8)Ancak yukarıdaki 7.08.2011 tarihli sözleşme amaç ve şartlarında;  Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklığı kabul edilmiş imzalanmıştır.  

 

    İkinci gün acele bir şekilde Hasan Çağlayan’ın elden takibi ile 09.02.2012 Tarih 01966 yevmiye nolu Balıkesir 1. noterliğinden, Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven’in hazırladığı; Ortaklık Taahhüt Senedi imzalanmıştır. Örnek Taahhüt Senedi üstüne “Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş; ile Ercan Çelik’e onaylanmış Proje onay izin tarih/sayısı 02.01.2012/1 yazılmıştır.

    Ortaklık Taahhüt Senedi’ne İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN yazılmıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi, Hasan Çağlayan ve tarafımdan imzalanmıştır. Taahhüt Senedindeki benim dışımdaki bilgiler tamamen yanlış ve gerçeğe aykırı bilgilerdir. Hasan Çağlayan’a benim vekalet’im olmadığı gibi Bilge Grup A.Ş de vekalet vermemiştir. Bu şekilde Sayın Bakan’ın Ortaklık İzin Oluru Olsa bile doldurulamaz yazamaz. Noter temsil ve İlzamı olmayan birine hepimiz adına yetki vermiştir

       Ortaklık İzin olurumuz yoktur. Ama her sahada Ortaklığı temsil eden taahhüt eden bir İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN bulunmaktadır.

      15.02.2012 tarihli İmza sirkülerini de imzalamıştır. Yapılan işlemlerin tümün de Hasan Çağlayan tek başına yetkili olmadığı halde; K.Mahir Damatlar ile de yetkili değildir.

      Noter dayanakları yanlıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi; gerçeğe aykırı resmi belge olarak düzenlenmiştir. Düzenleten kullanan, Hasan Çağlayan, düzenleyen İbrahim Ergüven, dayanakları yanlış yazan Noter’dir.(Ek:9)

 

     Yine Noter Dayanağı belgelere bakıldığı zaman; benimle A.Ş. Kuracak olanlar; bana ortak olacak olan 5 kişi 17/Ocak/2012 tarihli sicil gazetesinde Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş kuruluşu yayınlanarak 23.01.2012 tarihinde Yönetim Kurulu 5 maddelik karar almıştır.

      Karar metninde;  

      1- Ercan Çelik  (Vergi No:2360079126 –T.C Kimlik No:16457296538 şahsı ile Balıkesir ili Marmara Adası Orman Mülkiyetindeki sahaya İzin alınarak Adi Ortaklık firması Kurulması.

     2-Ortaklığın Ercan Çelik şahsı 10.000 TL Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 10.000Tl olmak üzere 20.000TL sermayeli Adi ortaklığın Kurulmasına, 

     3-Kurulacak ortaklıkla ilgili Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcileri Mustafa Deryal Ve Hasan Çağlayan’ın Atanmasına; şirketimizi her türlü temsil  ve ilzama yetkili olmalarına,

     4- Kurulacak bu ortaklık ile yer ile Ortaklık tarihine kadar Ercan Çelik adına yapılan yatırım  sözleşme ve taahhütlerine de ortak olunmasına;

      5-Orman İşletmesinin talep ettiği noter onaylı “taahhüt senedi” ile müracaat dilekçesinin tanzim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” demektedir.

     Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bu kararları23/Ocakta almış 30/Ocak/2012 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlatmış ve bana bundan sonra adi ortaklık taslağı göndermiştir. Bu yazılanlar, Adi Ortaklık sözleşmesi ekleri Taahhüt Senedi ve ekleri, ortaklığın amaç ve şatlarına uymayan Hasan Çağlayan’ın Mustafa Deryal ve Vecdet Fehmi Şendil’in yaptıkları fiiller incelenince görülmüştür.(Ek;8 Sözleşme ekleri-ek:9 Taahhüt Senedi ekleri)

     Çiftçi Belgesi Alınırken; (ÇKS)için 24.02.2012 tarihinde Ercan Çelik(tarafımdan) Organik Sertifika için T.C Kimlik Numarası 16457296538 ve Adi ortaklık vergi numarası 3410265060 Kızılbey yazılmışken, bu belgeleri Hasan Çağlayan değiştirmiş; 21.03.2012 tarihinde ortaklık adına Ziraat Odasından Belge Alırken; Ortaklık Taahhüt Senedi gösterilerek, doldurulan Çiftçi Belgesine Hasan Çağlayan’ın 25519529446 T.C.Kimlik Numarası yazdırılmış,Adi Ortaklık kaşesi basılarak imzalatılmıştır. İlçe Tarım Hay.Müd. Bankalardan Kredi almak veHibe almak için doldurulan ÇKS Sistemine girilmiştir. (Ek:10)

    Hasan Çağlayan’ın tek başına  hiçbir yetkisi yoktur. Yapılan işlemlerin tümü  bilerek istenilerek dolandırıcılık yapmak için  önceden alınmış kararların uygulamasından ibarettir. Vekalet’siz Yetkisiz, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Sözleşmesi Oluru olmadan, Sözleşme esaslarının hiçbirini yerine getirmeyen Bilge Grup A.Ş. yönetimi ve Hasan Çağlayan; Coşkun Ormancılık Mühendislik Müşavirlik Efraim Coşkun, Orman Yüksek Mühendisi ile 10.04.2012 tarihli hizmet sözleşmesi sözleşmeye bağlı fidan sözleşmesini, Ercan Çelik ve Bilge Grup A.Ş. Adi Ortaklığı  Adına Hasan Çağlayanın imzalamıştır.(Ek:12 )

     Escan A.Ş de;Kendi şirketini başaramayıp kapatan; %99 u şahsıma ait temsil ve ilzam da Kendim (Ercan Çelik) yetkili olduğum halde %1 formalite hisse verip Yönetim Kurulu Başkanı yaptığım; Nebi Baysal’a vekalet verip,Kendi şirketimin başında yetkilendirdim. 13.07.2012 tarihli Yapılan Hizmet Sözleşmesini Ercan Çelik, Hasan Çağlayan ile  ESCAN A.Ş adına  Nebi Baysal imzalamıştır. Sözleşmeye bağlı fidan sözleşmesini de 3/8/2012 tarihli Escan A.Ş Adına Nebi Baysal, fidancı Hüseyin Olacak ve iki şahitle imzalamışlardır. (Ek:13) Bir ay kadar Marmara Adasın da çalışıp, tüm kazanılan paraları ve kiralanan araçları Hasan Çağlayan ile anlaşıp emrine vermiştir.

     Es-Can Aş.ye Fidan, Bir Yıllık Teknik Destek ve Bakımı  %100 garanti 17 TLden çukur açmak fidanları dikmek, kazık çakmak, Kazığa fidanları bağlamak, her fidan için veri tabanı hazırlamak işini Fidancıya daha ucuz ve kaliteli yapacaktır.

 

   ÇKS doldurulduktan sonra beni Hasan Çağlayan  Ve Bilge Grup A.Ş  muhatap almamış, Evrakların 2009 tarihinden bu yana hepsinin asıllarını; Kültür İşhanı7/82-83-84 nolu ofis ortaklık kurulacağına karar verildiğin de boş iken, 3.cü kapı  girişli geçilen odaya; Bilge Grup A.Ş.yönetimi ile ortaklıklarının ne kadar şirket kuruluşu varsa hepsi toplanmıştır. Bankalar, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüğünden gelen yazıları aynı odada toplayarak, anahtarlı kontrol haline getirmiş, defalarca ihtar edilmesine rağmen hiçbir belge bilgi verilmemiştir. Aylık yıllık Hesaplar görülmemiştir.(EK:11(5Kere Noter İhtar

     Hasan Çağlayan; Hizmet ve Fidan Sözleşmesi Yapılan Firmaların yetkilileri Coşkun Ormancılık-Hayati Küpeli, Escan A.Ş Nebi Baysal ve Aysa Ltd. İbrahim Sancı ile  sahada toplantılar ve saha gezileri yaparak;

   Toplantılarda:”Ercan Çelik ile çalışmayacağını, hiçbir konuda vekalet vermeyeceklerini kendisinin yetkili ve Müsteşarın yakını olduğunu; kredi ye müsaade edip, Nebi Baysal’a veya kendilerine vekalet (Ercan Çelik) vermediğim takdirde(Orman İşletme Müdürlüğünün  bana verdiği proje uygulama süresi 15.12.2012 tarihine kadar işleri bitirmeyip Ercan Çelik Uygulama Projesini iptal ettireceğini, Ağaçlandırmayı kendilerinin yapacağını” söylemiştir. Bu yapacağı işlemleri bizzat benim yüzüme karşıda  söylemiştir.(EK:14 Orman İş.Yazısı)

    ESCAN A.Ş nin başında bulunan Nebi Baysal’ı; 15.10.2012 tarihinde işlediği suçları anlatan 2 sayfa mektup yazılarak, eklenip, noterlikle tarafımdan azledilmiştir.(EK:15)

     Bu arada Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne benim adıma bir dilekçe verilmiş,”Özel Ağaçlandırma yapmak için Bilge Grup .San.Tic A.Ş ile ortaklık kurarak Hasan Çağlayan ve K.Mahir Damatlar’ı ortak ettiğimi, sahayı kendi aramızda paylaştığımızı” belirten dilekçeyi Turgay Uçar incelemiş, Tarafıma 21.Kasım.2012 tarihli1536 sayılı yazısı ile Bölge Müdürlüğü “cevap yazısını göndermiştir”. Ağaçlandırma sahasına Bilge Grup A.Ş ile ortak kurarak Hasan Çağlayan Ve K Mahir Damatlar’ı ortak ettiğimi, Sahayı kendi aramızda paylaştığımız yazmaktadır. Böyle bir dilekçe vermem mümkün değildir.

    Orman Ağaçlandırma Şube Müdürü İbrahim Ergüven ile Orman Y.Müh. Turgay Uçar görevlerini kötüye kullanıp, ağaçlandırma olacak bir sahaya ağaçlandırma yapılmaz diye rapor tutarak, Projenin 2.5 yıl geçikmesini sağlayarak, resmi sahte evrak tanzimini  yaparak evrakların Orman İşletme Müdürlüğünce tebligat adresime gönderilmemesini sağlayarak; sahayı paylaştığımız  konusunda  da Hasan Çağlayan ile ortak hareket etmişler, birlikte Çete oluşumunu Sağlamışlardır.

      AYSA LTD; İbrahim Sancı ile Ercan Çelik Bilge Grup A.Ş adi ortaklığı Hizmet Sözleşmesi yapıp, 19.10.2012 tarihinde vekalet verilip çalışmaya başlamasından sonra, ESCAN A.Ş  sözleşmesini yerine getirmek için memleketten getirdiğim  işi bilen  10 çalışanımı Hasan  Çağlayan emir ve direktifleriyle tehdit taciz etmesinden,  ettirmesinden, insanları mağdur etmemek için Erdemliye geri yollamak zorunda kaldığımdan;  ESCAN A.Ş firmasının  yaptığı araç sözleşmelerinin tümünü Nebi Baysal’a iptal ettirip araçların ve sürücüleri ile  çalışanların Marmara adasından olanları kendi firması üstüne almasından; hiç birinin vekalet, sözleşme ve ortaklık şartlarına  uymadığından; Sadece  bana karşı cephe(çete) oluşturup  büyük zararlar altına sokmalarından; 6 aralık 2012 günü İbrahim Sancının Vekaleti tarafımdan azledilmiştir. (EK:İbrahim sancı Vekalet ve azil;16)

       Yanımda bizi anlaştırmak için bulunan Saim Akçay; Hasan Çağlayan’ın bana yetki vermeyeceğini, kredi almadan işi bitirmeyeceğini, benim sahada bulunmamı da istemediğini yine Hasan Çağlayan’ın; benim meşru tüm yollarımı tuttuğunu, Kredi Alma ve Vekaletimi Nebi Baysal’a verme dışında yapacağım bir yol kalmadığını söylemesinden;  Sonra; ağaçlandırma yapılsın diye Çaresiz kaldığımdan; Kredi almaya ve Nebi Baysala vekalet vermeyi kabul ettiğimi, Saim Akçaya söyleyerek, kendisine de şahsi vekaletimi verdim.

    Halk Bankası Ulus Şubesine Adi Ortaklığa kredi almak için Saim Akçay’la çağırıldığımda;11.12.2012 tarih/1 sayılı 2.800. 000.TL Hisse artırımı kararı Ayak üstü alınarak imzalanılmıştır. Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş ye adi ortaklıkta 1.760.000. TL Ercan Çelik  borçlandırmıştır. 2.300.000TL Zirai Kredi için Ziraat Bankasına borçlandırmıştır. 2.300.000TL İçin Eşime  krediyi ödeyeceklerine dair senet verirken, diğer yandan  şahsımı Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş’ye milyonlar borçlandırmıştır. Türk Medeni Kanununun aksine bir dolandırıcılıkta burada yapmışlardır. 1.800.000 TL civarında Hibeler ile Her yıl 900.000 TL organik işletme kredileri almışlardır. Hisselerimi bölüp küçültüp,1/4 kar’ını 50 yıl Nebi Baysal’a; ¼  kar’ını 50 yıl Saim Akçay’a ödeme taahhüdü ile borçlandırmıştır. Beni zararımı sağlayıp, borçlar içine koyan, Nebi Baysal’a  1 yıl yetki vermem sağlanarak, Marmara Adasında bulunan  Ortaklık için kiraladığım Lojmana   Hasan Çağlayan, Saim Akçay ve Nebi Baysal giderek Lojmanın anahtarı kırılarak değiştirilmiş Nebi Baysal Lojmana yerleştirilmiştir. Alınan kararlar hukuki olmayıp, çetenin zorlaması, çaresiz duruma düşürmesi ve psikolojik taciz ile aldığım kararlardır.(EK:17/5)

    Bana, Escan A.Ş ye verdikleri zararı ödemesi gereken; Nebi Baysal; Hasan Çağlayan ile 7.8.2011tarihinde yaptığım sözleşme ve 08.02.2012 tarihli noterden yapılan Ercan Çelik Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklık Sözleşmesi’nin hiç bir amaç ve şartlarını yerine getirme den, Kanunları ihlal edilerek Yazılı sözleşmeler ve genel işlem koşulları düşünülmeden benim borçlandırılıp  hisselerimin bölünerek sahadan uzaklaştırılmam  için ne gerekiyorsa  onlar yapılmıştır.

    Vekalet verdiklerim ve ortaklarım hiçbir şekilde aleyhime karar alıp beni borçlandıramazlar. Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Hasan Çağlayan Vekalet verdiklerim, sonra azlettiklerim, İbrahim Sancı Nebi Baysal işyerinde çalışanlar suç işlemeye devam etmişlerdir. Escan A.Ş firmamı ve beni büyük zarara uğratıp, borçlar altında bırakmışlar; Psikolojik Majör Depresyon içinde için de bırakıp, olayların aileme aksetmesinden aile düzenimi bozmuşlar, maddi manevi Zaralar vermişlerdir. Saha 2013sonu  2014 yılı başında, gezilmiş,2015 yılı ve 2016 yıllarında gezilmiş sahanın boş olduğu görülerek;

  Türk Ticaret Kanununa göre; Ankara 6. Noterliğince;16/2/2016 tarihinde 3157 yevmiye nolu; 11.07.2016 tarihinde 13577 yevmiye nolu; 26.07.2016 Tarihin de 14352 yevmiye nolu noter  ihtarlarda bulunularak;  eksik yaptıkları tüm işler ile yetkisiz, vekaletsiz iş yaptıkları, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olmadan; sözleşmelere ve kanunlara aykırı borçlandırmalar yapıldığı önceki 5 kere  ihtarlar yanında 3 kere ihtaren bildirilmiştir.(EK:18-19-20) İhtarda;

   “Saha’yı düzenli aplikasyonlu teraslayıp, tel ihata ile güvenli çevirip, toprak işlemesini yaparak; çukurlar açıp, ihtiyaç olan gübreleri koyarak, can suyu verilerek dikim yapılmadığı, servis yolları açılıp, otları alınıp budama, bakımı ve su sisteminin düzenli yapılmamasından; ara ekimin az uygun olmayan yerlere yapılması, korunmadığı için sürekli içinde hayvanlar bulunmasından dolayı Cevizleri büyütmediği gibi fıstık çamları kurumuş,10.000 adet servi dikilmemiş; Ara ekim olarak diktikleri Kekik ve lavanta  otlar arasında kalmış, 3.kişilerle toplatılıp ticaret yapılmıştır. Yine Arılar 2014 yılında ortaklık hesabından çekilen kartlarla ödeme yapılmış, çalışanlar bakmakta, yine  çalışanların 3. Kişi arılarına da baktığı Arı kovanları konulan saha doğal bırakılarak 900 Adet Ceviz ile 6250 adet Fıstık Camı dikilmediği ile eksikler ve yaptıkları kanunsuz işler”  ihtar edilmiştir.

   50 arı kovanı alınmış saha içerisine getirilmiş, çalışanlar bakmış 2015-2016-2017-2018 yıllarında sahadaki arılar çoğalmış, tonlarca organik bal alınmıştır.(2016 yılında 84 arı kovanı vardı).

      Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşa.Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş Yönetimi, Nebi Baysal, İbrahim Sancı beni ve şirketimi büyük zararlar içinde bıraktıkları gibi Sahayı Bozmuşlar görevlerini kötüye kullanmışlardır. Üstelik Noterden 13/7/2016 tarihli; Türk Ticaret Kanuna uymayan Bilge Grup A.Ş. 09316 yevmiye Nolu, İhtarname ile “24/12/2012/5 sayılı kararla Nebi Baysalın ortaklık tarafından vekil tayin edildiği, işlerini çok iyi yaptığı” bildirilmiştir. Nebi Baysal ise; 9317 nolu ihtarı ile; “24.12.20012/5 sayılı kararla yetkili olduğunu, işlerini çok mükemmel yaptığını” bildirmiştir.(EK:21-22) Bilge Grup A.Ş. ve Nebi Baysal şahsıma yaptıkları kanunsuz, dolandırıcılığı meşru göstermek için bu ihtarnameyi göndermiştir.”22.06.2016 tarihli  Orman İşletmenin tespiti fıstık çamlarının kuruduğu noksanlarına 24.12.2016 tarihli kararın bir kısmını çizerek yetkisiz olduğu halde; benim(Ercan Çelik) in  “yetkisiz” olduğumu,“son kapının son mandalı” diyerek hakaret edip benimle hiç birisi konuşmamış, psikolojik tacize devam etmişlerdir

     2014 yılı Baharında 50 kovan (adet) Arı Alınarak  Nebi Baysalın  direktifi ile  başkalarının arılarıyla birlikte  sahanın içerisine getirip koymuşlar, arıcılık belgesi olan adadan Fehmi Yalçın adlı bir şahsı ortaklık adına istihdam ederek çalıştırmaya başlamışlar, esas vazifesi  olarak arılara bakmak olduğunu, sonra gerektiğinde  başka işlere bakabileceğini Nebi Baysal Söylemiştir.

     2016 Yılı 15 Temmuz sonrası; 17 Temmuzda adaya geçerek, Lojman sahibi Abdullah Sarkan dan anahtar alınarak kapı açılmış, içerisi tüm bal ve balcılıkla uğraşan  birinin dükkanına benzediği, Arıların tescil edilmediği, Nebi Baysal’ın bankadan çekip getirip  paralarını, Raşit Göktaş’a ödediği,  geçen yıl 1.5 ton bal aldıkları  arının 84  kovan olduğu, yeni 8 teneke balın evinde giriş katta olduğu, Abdullah Sarkan ve  Raşit Göktaş söylemişler arların plakasını bulamadığından   arıların tek tek fotoğrafları çekilerek tescil için  arı sahibi Raşit Göktaş, Muhtar  ile imzalanıp, evraklar Tarım Hayvancılık İlçe  Müdürlüğüne onaylatıp  İşletme Belgesi alıp Bandırma Arıcılar Birliğine götürülüp yeni plakalar alınmıştır.

     03/08/2016 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesince yapılan tespit davasında keşif bilirkişi raporları ek belge  verilmiştir. Dosya No:2016 /3 D.İş Karar No:2016/2 (EK: 19- Mahkemenin gönderdiği Bilirkişi Dosyası ve ekleridir.) Bilir kişi raporlarında benim tespit edip ihtar ettiğim hususların doğruluğu ayrıca mahkeme kararı bilirkişileriyle de tespit edilmiştir. Sahalara Keşfe giderken ortaklığımızın olduğu söylenen araç tarafımıza gönderilmemiş, Çalışanlar keşfe çıkıp doğru bilgi vermemiştir. Hakim ve keşif ekibi başka araçlarla götürülmüştür. Benim dışımda  3. Kişilerle  benim haberim olmadan Kekik Bitkisi toplandığı tespit davasına gelen bilirkişilerce yerinde görülmüş, Bal tenekelerini çalışanlara  taşıtıp araçlarla kargoya gönderirken fotoğraflanmış  ve tespiti yapılmıştır. Ayrıca Orman Sahasının içerisinde de kekik adaçayı ve diğer bulunan tıbbi ve aromatik bitkileri, topladığı Orman Sahası içinde Orman Şefinin yakaladığı, Orman  Şefi tarafından tutulmuş zaptın bulunduğu, bunu Abdullah Sarkan Nebi Baysal ile birlikte yaptıkları, Nebi Baysal’ın Hasan Çağlayan’a gerekli bilgiyi verip, bundan gelir elde ettikleri (aynı bal gibi) tarafımdan tespit edildi. (Oraya bekçilik ve diğer ziraat işleri yapacağını söyleyerek alınan kişilerin orada bu işleri yapacağına dair elinde yetkileri olmadığı halde, suç işleyen bir örgüt olarak işlerini yapmışlardır.

  Ankara’ya dönerken Zeytin Yağı tenekeleri içinde bulunan 2 teneke balı Ankara’ya getirip Ankara Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarına Numene bırakılmak istenmiş, Labarotuvar taşındığı ve bizim istediğimiz  analizin yapılamayacağı bildirildiğinden, Bilge Grup A.Ş eski ortakları; bizleri tanıyan bazı bürolara ve kişilere bal dağılmış, yaptıkları hukuksuz işler anlatılmıştır.

  Sulh Hukuk Mahkemesince  yapılan  tespit tarihi 3.08.2016 tarihinden Sonra Kapılar kilitlenip Saha Tümüyle kontrole alınmıştır. Tüm suçlar 14.08.2016 Tarihinde Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına; ayrıca  Kaymakamlığa, Orman İşletme Müdürlüğüne  bildirilmiştir. Ortaklık adına Lojman Olarak Kiraladığım Dairenin Anahtarı Tarafımdan Değiştirilmiş, Lojman olarak  Kaldığıma Dair yazı Ve İkametgah ilmuhaberi Abdullah Sarkan tarafından alınmıştır (Ek;23)Marmara Adasından ayrılıp Yatalak Olmuş Babama Erdemli de bakarken; Nebi Baysal gelip Lojmanın anahtarını kırıp, bıraktığım kıymetli eşyalarımı almıştır.Hasan Çağlayan; Mustafa Deryal, Vejdet Fehmi Şendil, K.Mahir Damatlar, Nebi Baysal’ı  görevlendirip Nebi Baysal Çalışanlarla Saha Anahtarlanıp  Silahlı pompalı tüfeklerle tutulmaktadır. Hatta benimle birlikte gelen birçok kişiyi ve beni  içeri almamışlar, telefonuma cevap vermemişlerdir. Görebildiğimiz yerden pompalı tüfekleri  göstererek  4X4 araçla uzaklaşmışlardır..İçerisin de kendileri ile her türlü hayvan bulunmasına rağmen işletme sahibi geçememektedir. www.ercancelik.net  resmi web adresimde belgeler ve her yıl için sahanın fotoğrafları yayınlanmaktadır. Lojman sahibi arıcı ve çalışanları şahit yazdırıp, 2 teneke balını çaldığımı, arıları nitelikli dolandırdığımı söyleyerek şikayet de bulunmuştur.

    Savcılar; benim verdiğim dilekçeyi Ortaklar arası anlaşmazlık görerek Kovuşturmaya Gerek Olmadığına karar vermiş. Nebi Baysal’ın verdiği dilekçeler için; İşletme içinde arı ve bal sahibi olamayacak olan, hiçbir yetkisi bulunmayan; Hasan Çağlayan, İbrahim Sancı ile ortaklık şirketimi ve beni büyük borçlar altına sokan, eski %1 lik hisse verdiğim ortağım, Nebi Baysal için Görevini Kötüye kullanarak, hırsızlık ve  dolandırıcılık  gibi   dava açıp beni tekrar Majör Depresyon içine sokmuştur. Marmara Sulh Ceza Mahkemesi 2017/84 ve 2017/52  sayılı  dosyalarda 6 sene hapis 5 yıl gözetim hapsi verilmiştir.

     2017 Yılında Bankalara giderek hesaplar alınmaya başlanmış, Hesap Hareketlerinin devam ettiği görülünce, 19.10.2012 tarih ve25241 yevmiye nolu  İbrahim Sancıya Verilen Vekalet ile İşlemlerin yapıldığı söylenmiştir. 06.12.1012 tarih ve29111 yevmiye nolu azil ibra edilmiş; 02.05.2017 tarihli Ziraat Bankası Girişimci Şubeye Hesap Harekeleri istenmiş Yetkilileri, 03.05.2017 tarihli cevabi yazıda Adi Ortaklık istediği takdirde verebileceklerini Söylemişlerdir. Bankalara ve Kamu kuruluşlarına Adi Ortaklığın zararına çalıştığımdan pilot ortak olduklarını, tüm yetkilerin kendilerinde olduğunu, hırsızlık ve dolandırıcılıktan ceza aldığımı, bilgi belge vermeyin, Müşterek İmzalı istersek verin diyerek şeref ve haysiyetimle oynamışlar, Sahaya  hakim olmak için bütün iftirayı atmışlardır.(EK:25 Bankanın yazısı)  

    Hiçbir konuda hesap vermeyen, belge bilgi göstermeyen, sahayı ve evrakları tutan       Hasan Çağlayan ve  Mustafa Deryal, Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşa.Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş adına 08.02.2012 tarihli sözleşmeye göre yatırımın tamamlandığı üç yıllık bakım süresiyle, 31.12.2016 tarihin dolduğu gerekçesiyle, bir hesap çıkararak 68 241.TL  hisseme düşen 34 120.Tl.nin Ziraat Bankası girişimci şubesine  ortaklık adına yatırılması istenmiş, Ankara 3. Noterliği kanalıyla evime ihtarname çekilmiş, ilgili avukatların   sözleşme ve işlemlere uygun  olduğu kararıyla  29.icra dairesine 2017/14518 sayılı icra takibi ile  ihtiyati haciz talepli mahkemeye verilmiş, Avukatlar aylık hesaplarda gördüğü halde borcunu ödememiştir iddiasında bulunmuş  Evime icra geleceği korkusuyla bütün ailem rahatsız edilmiş okuyan evladım evimize haciz gelecek diye arkadaşlarına ağlamış, o yıl derslerde başarısız olmuştur. 11.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/381 nolu dosyada işlem görmektedir.

     Hasan Çağlayan Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşa.Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş 22.09.2017 tarihinde, Ercan Çelik azil’in  İbrahim Sancıya gönderilmediği, tek başına benim azletmemin usulsüz olduğu hususunda Ankara 4. Asliye Ticaret mahkemesine tespit davası açılmış. Dava Red edilerek 20.Asliye Hukuk Mahkemesine 2018/439 esas  numaralı tespit davası devam etmektedir.   

     Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal ve Bilge Grup A.Ş  Ve Nebi Baysal tarafından açılan davalar; Banka da dürüst olan kişilere işlemlerini devam ettirmek ve Avukatları, Mahkemeleri ve etraflarını Kamu Kuruluşlarını  doğru iş yaptıklarına inandırmak iftira ve dolandırıcılığı meşru göstermek için yapılmıştır. Aynı zamanda beni, sözünde durmayan hukuka uymayan insan olarak anlatmak ve psikolojik taciz için açılmış davalardır.  Ortaklığın işleyişi hakkında bu güne kadar bilgi, defter ve kayıtlarını vermemişler ve verdirmemişlerdir. Mali durum hakkın da rapor çıkarttırmamış yıllık hesapları vermemişlerdir. Saha ilgisi olmayanlar; Bilge Grup A.Ş. ve Kardelen Boya’ya kayıtlı araçlar ile işletilmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2017/128761 Dosya Nolu  işlem gören Suç duyurusu işlemleri devam etmektedir.

    Bunların hepsine vekalet versem; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olsa bile; Ağaçlandırmanın bütün işlerini Mevzuata Uygun; Devletin, Milletimin benim Menfaatime Yapmak Zorundadır.  Toplumumuzda iyi insan olarak  bilinen bu kişiler; hak hukuk tanımayan, insan şeref ve haysiyeti ile  şahsiyetiyle oynamayı alışkanlık haline getirmiş, aşağılık çetelerdir.Bunlar Bunlardan kamusal görev yapanlar görevlerinden  alınmalıdır. İnanıyorum ki; Araştırıldığı zaman bir sürü masum mazlum insanın  işine de  kumpas kurdukları görülecektir. Bunlar uygun oldukları yere gönderilmelidir.

       Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal,  Vejdet Fehmi Şendil,  topluca üç kere yaptığımız  toplantı da aldığımız karar ile 7.8.2011 tarihli sözleşmeye uymadıkları gibi, kumpası önceden karalaştırdıkları için; kurdukları Bilge Grup A.Ş. de  yapılan adi ortaklık sözleşmesinden  1 hafta önce benimle adi ortaklık kuracakları,  10000 TL sermayesinin olacağı, Bilge Grup Adına Mustafa Deryal Hasan Çağlayan  yetkili olduğu, Taahhüt Senedi verileceği kararlaştırılmış, onun için Adi Ortaklıkta ısrarcı olunup; 08.02.2012 tarihinde yetkisiz yapılan Adi Ortaklık Sözleşmesi sine de; Türk Borçlar Kanunu, T.Medeni Kanuna, T.Ticaret Kanunlarına uygun hareket edilmediği, 2012 Mart Ayından bu yana konuşulmadığı, yıllık hesapların, bilgi kayıt ve defterlerinin verilmediği, sürekli borçlandırılarak psikolojik tacizin uygulandığı, iftiraların atıldığı, el altından borçlandırılıp, evrakların ve sahanın cebri tutulduğu, bilgi verilmediği; Vekaletsiz ve Ortaklık İzin Olursuz önemli sebepleri ile çekilmez bir durum oluşturduğu; Bunlardan dolayı da, elde bulunan  uymadıkları sözleşmelerin feshi,  zarar ziyanların tespiti  gerekmektedir.

   Bankalardan çekilen krediler hibeler, hesaptan hesaba aktararak paraları kullanmışlar, faturalar,masraflar kabartarak alınıp sonunda iç hesaplar da borçlandırarak dolandırmışlardır. Yanlarına Saim Akçay’ı da almışlar, benden habersiz hiçbir evrak imzalamayacağını söz vermesine rağmen Hasan Çağlayan’ın tüm söylediği evrakları da imzalamıştır. Borçlar altında kaldığından; Babamdan 175 metrekare Erdemli Merkezde daire, Yaylada 5 dekar villa arazisi, Annemden miras 6.5 dönüm Hayvancılık arazisi, ailemden eski ev arsası satılmış hala bankalara 150.000.TL Borcum bulunmaktadır. 5 tane Uluslar arası Projemi 3 tanesi Hazır olmasına rağmen hayata geçirilememiştir. Projeyi uygulama, 3 yıl bakım damlama sulama ara ekim yapacak olanlar; 2018 yılı Mayıs ayında Sahanın bana devri için 21. Dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya’ya 6.500.000 TL sahaya ödeme yaptığını; bunu ödediğim takdirde devredeceğini söylemiştir. Demek ki 6 yıl içerisinde beni 6.5 milyon dolandırıp, borçlandırmışlardır.

     Hasan Çağlayan Ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş vekaletleri varmış gibi sahte belgelerle Bankalarda Kamu Kuruluşlarında bütün işlemleri yapmışlardır. Bu yapılanlar ile borçlandırmaların hepsi; Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanununu, Türk Ticaret Kanunu, Anayasamızın; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ihlalidir. İnsanlığın yüz karası işlerdir.

     Şahsıma İzin Oluru Uygulama Projesi Bulunan Teslim Edilen Ağaçlandırma Sahasının; teslimi sağlanarak, Ercan Çelik (Şahsıma) Aileme, Şirketime Devletime ve Sahaya Verdikleri Zararların, Uzman Bilirkişilerce tespiti yapılarak; zarar verilenlere ödenmesi gerektiği konusunda tespit davası açacağım,

 

     Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bakanlık Makamın 9.03.2017 tarihli 07.10/53 sayılı OLUR’ların da;”Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 21.10.2016 tarihli 2317187 sayılı yazısı ve eklerinde Ercan Çelik’in Özel Ağaçlandırma Sahasına Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş.ni ortak almak istediği ifade edilerek ortaklığın Uygun olduğu bildirilmiştir. Yazı ekinde ilgililerin ortaklık taleplerine dair Vermiş Oldukları noter onaylı dilekçeleri ve Taahhüt Senedi yer almaktadır.” Denilmektedir.

 

      Talebim olmadığı gibi; benim 3 defa ihtarname de; Mevzuata uygun Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru ile vekaletlerimizin alınması gerektiği istenmiş, Vekaletsiz ve Ortaklık Olursuz işlem yaptıkları; Orman Bölge, İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir.

     Bandırma İşletme Müdürlüğün’ce olura ek yapılan yazılar Bilge Grup A.Ş nin sahte evrakları Bilge Grup A.Ş nin  kumpas için hazırladığı kararlardır.

 

       Orman Genel Müdürlüğünce, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 25.05.2016/1104170 Tarih/sayılı yazıda “Saha İzin Oluru  Ercan Çelik Adına Devam etmekte ise ve istekli olması halinde  devredebileceği” belirtilmektedir.

       İsteksiz devir ve ortaklık işlemlerinin yapılmayacağı mevzuatta yazmaktadır. Özel Ağaçlandırma ortaklık oluru bana haber verilmeden, noter onaylı ortaklık dilekçemiz hazırlanmadan, Sahte Ortaklık Taahhüt Senedi ile alınmıştır. Burada etken rolü Ağaçlandırma Şube Müdürü ” İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ yazarak, hiç yetkisi olmayan birini, Ortaklık İzin Oluru verilmeden 6 yıldır ortaklık adına yetkili göstermiştir. Evrakları saklayıp, yıllık hesapları vermeden tarafım milyonlarca  borç altında bırakılarak,sahayı evrakları tutup dolandırıcılıkla kumpas kuran çeteye güç katacağı ortadadır.

 

      SONUÇ VE İSTEM;

     Ortaklık Taahhüt Senedi; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurundan sonra, ortaklık olurunun tarih ve Sayısı yazılarak; Orman İşletme Müdürlüğünce ortak alan ile ortak olan kişilerin veya şirketlerin yetkililerinin; Ortakların; Uygulama Projesine; uygun ağaçlandırma ve ara ekim yapacakları için verdikleri Ortaklık Taahhüt Senedidir.

     Ercan Çelik in istek ve talebi ile Ortak Alacağı, Bilge Grup Kağ.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş yetkililerinin istek ve taleplerinin Noter Onaylı imzalı formunun bulunması gerektiği, bu form ve dilekçelerin ilgili birimlerce onaylanarak, Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurunun alınabileceği; Ortaklık oluru alınıncaya kadar  sahanın izin oluru sahibine teslimi gerektiğinden;

 

      İlgililere 9.03.2017 tarihli 53 sayılı Özel Ağaçlandırma Makam Olurunun iade edilerek tebliğinin yapılması, hususunda emir ve müsaadelerinize arz ederim. 17.09.2018

                                                                     

                                                                         Ercan ÇELİK

                                                                      Kimya Mühendisi                                                 Çevre Görevlisi Eğiticisi-İşyeri Hekimi İş güvenliği Uzman Eğiticisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

 

Adres:Ata Mahallesi Kabil Cadde 140/2 Çankaya Ankara

Tel:0505  347 05 10;0532 422 65 37  ercancelik33@g mail.com              

Not;www.ercancelik.net  resmi web sayfamda Ağaçlandırma Belgeleri ve yıllık fotoğraflar yayınlanmaktadır.  

Türk Borçlar Kanunu Madde:505;Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Yine 626. Maddesinde“ Ortaklar,kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. 628 Maddesinde;”Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.”

  Türk Borçlar Kanunu Madde:1;“Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” T.B.K M: 12-“Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.” T.B.K.M: 13- “Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır.

 T.B.K.M:17; “Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz. Herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hükümler uygulanır.” T.B.K.M:18: ”Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir.T.B.K.M:19; Tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.T.B.K.M:20-Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır”.T.B.K.M.21:” Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır. T.B.K.M:22:“Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez” T.B.K.M: 24:”Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır.” T.B.K.M: 25:”Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.”T.B.K.M:26:”Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.”49.Maddesinde-“Kusurlu Ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür”526.madesinde “Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. 527.maddesinde“ Vekâletsiz iş gören, her türlü ihmalinden sorumludur. Yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve iş sahibinin yasaklaması da hukuka veya ahlaka aykırı değilse, beklenmedik hâlden de sorumlu olur

         Türk Ticaret Kanunu Madde:530;”İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları edinme hakkına sahiptir ancak zenginleştiği ölçüde, işgörenin masraflarını ödemek ve giriştiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür.  T.B.K.M:553 ” Bir işletmenin bütün işlerini yöneten veya işletme sahibinin hizmetinde bulunan ticari temsilciler, ticari vekiller veya diğer tacir yardımcıları, işletme sahibinin izni olmaksızın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptığı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de yaptıramazlar. Buna aykırı davranırlarsa işletme sahibi, aralarındaki hukuki ilişkiden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği gibi, bunun yerine, ticari temsilcinin, ticari vekilin veya diğer tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı işlerin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin verilmesini veya aynı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebilir. T.B.K.M:554 – “İşletme sahibi, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları saklı kalmak koşuluyla, her zaman geri alabilir.“ T.B.K.M:616-“Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir...T.B.K.M:617-“Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hâle gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkânsız hâle getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Sözleşme bu sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.”T.B.K.M: 622;” Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdürler. T.B.K.M:626; “ Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.”  

T.B.K.M:628-“Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur. T.B.K.M:629-“Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. Ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir sebep varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır”.

T.B.K.M:630-“Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir. Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip ortağın yetkisini aşması hâllerinde, vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler uygulanır. Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

T.B.K.M:631; “Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  18.9.2018
İzlenme:  1912
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEViZ'iN İNSANA VE İNSANLIĞA FAYDALARI
Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul ediliyor...Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncı,depras
Ercan ÇELİK [ 26.3.2015 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim