İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA  

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

TARIM VE ORMAN BAKANI

ADALET BAKANI  

İÇİŞLERİ BAKANINA

AÇIK MEKTUP

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ARICILIK HAYVANCILIK

 MAHKEMELER

2-MarmaraE.Ç.AĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  413486
Bugün Ziyaretçi :  202
Aktif Ziyaretçiler :  7

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

ERCAN ÇELİK MARMARA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SUÇ DUYURUSU VE AÇIKLAMALAR
 

     AÇIKLAMALAR;

     Bilge Grup A.Ş ile;  Marmara Adasında Bulunan 2.500 Dekar Özel Ağaçlandırma Sahasına:  2.01.2012 Tarih 1 sayılı Orman Bakanlığı Makam oluru ile 150 yıllığına “Ercan Çelik Aşılı Ceviz ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi”nde Proje izinli” 8.02.2012Tarih/4620 Sayılı Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklık Sözleşmesi ile“%50 Ortak yapmam karşılığında; Uygulama Projesinin 2012 yılı içinde, 15.12.2012 tarihine kadar bitirilmesi esası ile 3 yıl bakım süresi de olmak üzere; hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin ağaçlandırma sahası ara ekim, organik damlama sulama, gerçekleştirme finansının sağlanacağı; Kendilerinin hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemeyeceği; Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte eksiksiz yerine getireceği; Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik, Finanstan Hasan Çağlayan’ın sorumlu olacağı Ercan Çelik Ve Hasan Çağlayan’nın Müşterek İmzaları ile Temsil Ve İlzamı Sağlanacağı;  Bu esasa dayalı olarak,  krediler, hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacaklar %50 Ortaklı yatırımlara aktarılacağı veya paylaşılacağı; esasların da anlaşılmıştır.

 

       Uygulama Projesi Finansını 15.12.2012 Tarihine kadar sağlamaları zorunlu sözleşme esası gereği iken bu  tarihten sonra: Ortakmış gibi gözükerek şiddete dayalı yalan beyan Sahte belgelerle, Örgütlü; güveni kötüye kullanarak, çalışma ve çalıştırma hürriyetim yok edilerek, şirketim şahsım ve ailemi milyonlarca lira borlar içerisinde bırakılarak, kamuyu zarara uğratarak, çalışma ve çalıştırma hürriyetimi elimden alarak sürekli taciz, psikolojik tacizlerle hasta ederek; lojman olarak kiraladığım (22Eylül Caddesi 89/3-Marmara) adresindeki dairenin anahtarı kırıp değiştirerek, Nebi Baysal yerleşerek, yerleştirilerek İnternet Bankacılığı Ve Kartlarla 2012 yılından günümüze kadar, Belgeler  ve bilgiler ile sahayı tutarak yaklaşık, Yıllık Hesaplar Görülmeden, Paylaşımlar Yapılmadan 12.650.000TL yi zimmetlerine geçirmişlerdir. (Aktarılan ve Zimmetlerine geçen paraların  miktarı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 24.12.2012  tarihinden günümüze kadar hesap hareketlerinde  mevcuttur.)

     Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklık Sözleşmesi (8.02.2012/4620)ile Fidan ve Hizmet Sözleşmelerinin hiç biri yerine getirilmeden; yıllık Tonlarca Organik kekik, adaçayı Lavanta ile arılardan alınan tonlarca organik bal ile 2015 sonrası cevizlerden alınan tonlarca  ürünler zamanımıza kadar yağmalanmış delilleri yok ederek yeni deliller geliştirerek, tarafıma hırsız dolandırıcı denilerek nitelikli iftiraları atılarak, asılsız taciz mahkemeler açılarak, bakmak zorunda olduğum ailem ve 90 yaşında Yatalak Babama bakamaz durumda bırakarak yaşama sevincimi  öldürmüşlerdir.

 

       Kanunların Emredici Hükümlerine  uygun Türk Borçlar kanununu 622.Maddede “Ortaklar niteliği gereği ortaklığa ait olan kazançlarını aralarında paylaşmakla yükümlüdürler.” 630.Madde gereğince, “Yönetici ortaklar  yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” Demektedir.631. Maddesinde “Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağın ortaklık işleyişi hakkında bilgi alma  defter ve kayıtları inceleme,bunlardan örnek alma ve mali durum hakkında özet  çıkarma hakkı vardır.” Aksi sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.”

     Şöyle ki;

     Şirketimde (Escan A.Ş  de) hisse verdiğim Ve Yönetim Kurulu Başkanı yaptığım Nebi Baysal  bütün masraflarını karşıladığım Marmara Adası ağaçlandırma sahalarında 2 ekskavatör, 2 kamyonet ve sürücüleriyle birlikte 2 ay çalışmaları sonucu 2 defada Hakediş ve avansların ödemeleri için Bilge Grup A.Ş yi ihtar etmesinden sonra; borçların tümünü üstümde bırakarak, alacakları hakkediş ve avansları rakip firmaya devretmesinden, 2 sayfa ahlaksızlığını anlatan mektup ile Nebi Baysal 15.10.2012 tarihinde Escan A.Ş yetkisinden  azledilmiştir.

     Finansör Firma ile beni anlaştırmak için çağırarak vekalet verdiğim Saim Akçay ile Nebi Baysal karşı firmaya geçerek tamamen Kanunların Emredici hükümlerine, ahlaka aykırı, benim ve şirketim Escan A.Ş aleyhinde çalışmıştır. Bundan dolayı Saim Akçay’ında vekaleti de azledilmiştir

     15.12.2012 tarihine kadar Uygulama Projesinin bitirmek için sözleşme imzalayanlar; Benim ve Şirketim Escan A.Ş nin Hak Ediş ve alacaklarımı gasp ederek Bilge Grup  A.Ş Ve Hasan Çağlayan ile örgütleşmişlerdir.

      

     Finansör Firma Bilge Grup A.Ş,  15.12.2012 Tarihine kadar Uygulama Projesi Finansını sağlamadığı gibi Şirketim Escan A.Ş ve şahsımın Sözleşmeler gereği alacaklarını da gasp ederek;yaklaşık 1.050.000TL yi dolaylı zimmetlerine geçirmişlerdir.

     15.12.2012 Tarihine kadar bitirmez ise proje maliyet bedelinin 1.5 katını ödeme vaadiyle sözleşme imzalayan İbrahim Sancı ile çalışanları, Nebi Baysal, Hasan Çağlayan (Bilge Grup A.Ş)  şiddete dayalı örgütleşerek; şirketim Escan A.Ş de çalışan Akrabamda olan Erdemli Sarıkaya Mahallesinden usta çalışanlarımı: Nizamettin CAN, Cennet Can, Mehmet Can, Refik Can, Hüseyin Ergen, Leyla  Ergen, Yusuf Yılmaz, Şuayip Ulak, Muzaffer Mellaş Hasan Buruk’u gece gündüz bir hafta boyunca, silah göstererek, öldürüp denize atacaklarını söyleyerek, galiz küfürlerle, yiyecek  içecek ve mazot varillerini çalarak tehdit, taciz ederek çalışanlarımı ve beni şirketimi sahadan ve evraklardan cebir ile uzaklaştırmışlardır.

 

        15.12.2012 Tarihine kadar Uygulama Projesini Finanse etme karşılığında,%50 Adi Ortaklık Sözleşmesi yaptığım Bilge Grup A.Ş.Hasan Çağlayan Finansı karşılayıp Alınacak hibe ve kredileri paylaşacağımız yerde Beni aşağılayarak “seninle çalışılmaz! kime vekalet versek alıyorsun!.. Ya kredi alıp bize (Nebi BAYSAL a) vekalet vereceksin!.. veya biz tek başımıza sahayı ağaçlandıracağız”, demelerinden, Uygulamadan sorumlu müşterek imza yetkili olmamıza rağmen beni saha ve evraklardan uzaklaştırarak, tehdit ve şantaj ile  2.800.000TL Ortaklık sermayesini artırarak  Bilge Grup A.Ş ye 1.650.000.TL Şahsım Ve ailemi borçlandırmışlar yine 2.300.000TL Zirai kredi alarak  ailemi ve şahsımı borçlandırmışlar; Yine her yıl alınan 900.000TL Organik işletme kredisi 4.500.000 TL alınarak kullanmışlardır. En Önemlisi de her yıl alınan HİBELERİ,kredileri  zimmetlerine geçirmişlerdir. Sebepsiz zenginleşme  olmuştur.

     Defalarca ihtar gönderilmesine rağmen 2012 yılından günümüze kadar Bilge Grup A.Ş, Ne de Orman Genel Müdürlüğünce bilgi edinme dilekçelerine cevap verilmediği gibi, Ziraat Bankası 3 kere hesap Hareketleri istenmesine rağmen tarafıma tebligat bilgi belge vermemiştir.

      Oysa Bilge Grup A.Ş: Benimle Ortaklık olurunu benden habersiz iznim varmış gibi eklere sahte belgeler koyarak  9.03.2017 tarihinde 53 sayılı makam  oluru ile almıştır.

      Ne Bilge Grubun Nede Nebi Baysal veya  Saim Akçay’ın  adi ortaklıkta da  orman ortaklığında da bir payları yoktur.  Sadece 8.02.2012 Tarihli Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklık Sözleşmesi bulunmaktadır. Onun dışındaki tüm belgeler kanunun emredici hükümlerine Ahlaka, Kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı kesinlikle geçersiz belgelerdir.

      Türk Borçlar Kanunu 27.maddesi;” Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür…” demektedir.

      Güveni Kötüye kullanarak, yalan beyan ve belgelerle, ŞİDDETE DAYALI SAHAYI VE EVRAKLARI ELLERİNDE TUTAN ÖRGÜT, GASP VE DOLANDIRICILIKLARINI  MEŞRU GÖSTERMEK İÇİN SÜREKLİ HAK OLMAYAN  DAVALAR AÇARAK, YÜCE MAKAM ve MAHKEMELERİ YANILTMAKTADIRLAR.

       Bilge Grup A.Ş. Hasan Çağlayan, Nebi Baysal,  Av. Selcen  Baysal ve  Av. Hatice  Bozkurt’un  aleyhimde açtıkları tüm davalar  hak arama davası olmayıp, beni Ağaçlandırma sahası ve evraklardan çok yönlü  tacizlerle bezdirip uzaklaştırma için kamuyu ve mahkemeleri  yanıltmaya yönelik  davalardır.Konu hakkında 2 defa suç duyurusunda bulunulduğu hal de Dava Açılmaması düşündürücüdür…

        Şöyle ki!..

        1)-Marmara Asliye Ceza Mahkemesine açılmış 2017/52 E sayılı  dava (İşletmemde üretilmiş, marka tescili için numune ve her yıl yaptıkları dolandırıcılık talan ve gasp ahlaksızlıklarını anlatılması için alınan 2  Teneke bal ve alındığı mekan sürekli benimde kullandığım mekandır. Haneye tecavüz yoktur.  Üstelik, Orada kaldığıma dair Muhtar ikametgahı mevcuttur. Hala elektrik Faturası ortaklık üstünedir. Arılar şirket üstüne tescil edilmiştir. Dosyaya düzenli bakıldığı zaman.(Ek:8(1-3)Deliller saklanıp yeni belgeler eklenerek nitelikli iftira attıkları böylece sahayı silahlı olarak işgal ettiklerinin açık ve net delilleri olarak ortadadır.

       2)-Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesince açılan 2018/439 E Sayılı dosyada işlem gören dava, benim verdiğim vekaleti alamayacağımla ilgili davadır. Kanunları emredici hükümlerine göre, “Vekalet verenin verdiği vekaleti her zaman geri alma hakkı vardır”. Vekaleti verdiklerim ise  benim “emir ve talimatlarıma uymak zorunda”dır. Dava örgütlü sahte bir davadır.

         3)-Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemelerine 2018/381 E Sayılı dava Sözleşmenin hiçbir maddesini yerine getirmeyen Bilge Grup, sahte belgeler ekleyerek avukatlarıyla birlikte şahsımı borçlu göstererek evime icra kaldırmışlardır. Ailemi ve şahsımı taciz etmişlerdir. Tamamen deliller uydurularak,sahte nitelikli davadır.

        4)-4.12.2018 Tarihli SULH PROKOLÜ; Babamın yatalak ağır hasta olması, Ziraat Bankasınca emekli maaşımın kesilerek ekonomik sıkıntı içine düşürülmem, nitelikli iftira ile  şeref ve haysiyetimi hedef almalarından  aileme ve babama bakamadığım üzüntüsü ve iş göremez hastalığımdan, yaşama sevincimin yok edilmesinden istifade edilerek; Tamamen Hasan Çağlayan ve örgütün yönlendirmesiyle, hiç ilgisi olmayan şahsa  vekalet verdirerek, nitelikli dolandırıcılık yapılarak, genç avukatlarım yanıltılarak, kendilerine ait olmayan sahibi olmadıkları dairenin devri protokole konularak, protokole göre geri çekilmesi gerekli Bursa İstinaf  Mahkemesinde bulunan 52 esas nolu dava dosyası geri çekilmediği gibi tarafıma söylenmeyerek davanın kesinleşmesi sağlanıp, pazarlıklar yapılırken, Diğer taraftan, Mahkemeler, İnfaz savcılığı, Cezaevi Savcılığı Sincan Açık-Kapalı  Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri ile koordineli çalışılarak tutukluluk halimin ve Açık Ceza ve İnfaz kurumu Tarafından verilen 5.11.2019 Tarih 2019/577 nolu “İnfaz Koruma Memuruna Uygun Olmayan Söz ve Davranışta “ cezaları verdirilerek kapalı Ceza infaz kurumunda  disiplin cezası için yatırmaları tamamen  yeni belgeler oluşturularak verilmiş cezalardır.  Sincan Açık Ceza ve İnfaz kurumunca Tarih 2019/577  sayılı  Dosyada verilen ceza ile  Ankara Batı İnfaz Hakimliğince verilen cezalarda aynı nitelikte davalardır.

       5) 2012 yılından günümüze kadar dolandırıcılık, talan ve yağma  yapanlar,paraları zimmetlerine geçirenler yaptıkları çekilmez durumlar yukarıda anlatılmıştır. Tek yönlü Feshettiğim Adi Ortaklık Sözleşmesinden dolayı, Adi ortaklığın temsil ve ilzamını yetkisi davası Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/525 Esas nolu dosya işlemleri  tamamen sahtedir. 50 yıllık imza hakkım da  alınmaya çalışılmıştır.

     6-Ankara 14. Asliye Ticaret  Mahkemesine açılan Nebi Baysal Ve Saim Akçayın açtıkları  Hisse Sahipliklerinin tespiti ile ilgili dava Kanunu Emredici hükümleri genel ahlaka aykırı olması imkansız olan maddeleri koyarak işlem hiçbir bedel alınmadan 50 yıllık imza hakkımın verilmesini sözleşmeye koymuşlardır. Temel hedefleri beni Ağaçlandırma sahası ve evraklardan çok yönlü  tacizlerle bezdirip uzaklaştırma için kamuyu ve mahkemeleri  yanıltmaya yöneliktir

    Sahayı devretme vekaletini almam azletmemden dolayı 50 yıllık imza hakkımım devri Mahkemeleri de  Mevzuatın emredici hükümlerine aykırıdır. Diğer yandan Mahkemeyi geri çekmediği gibi, Beyanları yalan ve dolandırıcılıklarını, gasplarını  sürekli kılmak için bu iş ve işlemleri yapmaktadır.

     Türk Borçlar Kanunu  Madde:27,49,505,512,526,527,530, 553, 554, 616, 617, 622, 626, 628, 630,631. Maddelerinde Ortakların nasıl hareket edecekleri kanunun açık emirleridir.

     Kanunların Emredici Hükümlerine  uygun Türk Borçlar kanununu 617. Maddesi”sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hale gelir ve başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını  imkansız hale getirir, yada aşırı ölçüde güçleşirse taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir.Kusurlu taraf aldığı her şeyi geri verir. Ve kusursuz tarafa bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur” demektedir. 622.Maddede “Ortaklar niteliği gereği ortaklığa ait olan kazançlarını aralarında paylaşmakla yükümlüdürler.” 630.Madde gereğince, “Yönetici ortaklar  yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” Demektedir.631. Maddesinde “Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağın ortaklık işleyişi hakkında bilgi alma  defter ve kayıtları inceleme,bunlardan örnek alma ve mali durum hakkında özet  çıkarma hakkı vardır.” Aksi sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.”

  ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ kendilerine ihtarname ile bildirilmiştir.

  Sonuç olarak  yukarıda belirttiklerimle birlikte. Gereğini yüksek makamlarınıza arz ederim. 10.6.2020

                                                                                 

                                          Vasi                                                           Ercan Çelik

                                                                                             TC Kimlik No:16457296538

 

                                      Abdulkadir Aslan

                                      Kimlik No:

KLER:

EK-1: Ercan Çelik üstüne Saha ve Uygulama Proje  izni Ek2; Ercan Çelik ve  Bilge Grup A.Ş adi ortaklık Sözleşmesi Ek-3: Nebi Baysal’ın Escan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hüseyin Olacak ile yaptığı hizmet ve fidan sözleşmesi, Ek:4; Nebi Baysal’ın Escan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ercan Çelik ve Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklığı ile yaptığı Hizmet ve Fidan sözleşmesi EK-5:Ercan Çelik Tarafından Escan AŞ yönetim Kurlu Başkanlığından Nebi Baysalın azli  ve ahlaksızlığının anlatıldığı 2 sayfa mektup.

Ek-6:İbrahim Sancıya verilen vekalet Sözleşme ve  6.12.2012 Tarihli İbrahim Sancının azli,

Ek-7: Kanunun emredici hükümlerine aykırı Nebi Baysal a 31.12.2012-31.12.2013tarihleri Arası zoraki verdirilen 1 yıllık Vekalet. EK-8:Marmara adası 22/Eylül Caddesi 89/3 Nolu daire  tarafımdan 2012 yılı Şubat ayında Ortaklığa lojman olarak kiraladığı dairenin belgeleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  16.6.2020
İzlenme:  80
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEVİZCİ DEDE HAYRETTİN SAĞIR 14 MAYISTA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU.!
Hayrettin Sağır Cevizci Dede , yaşı ben diyeyim 91 siz deyin 92, Sabahın beşlerinde kalkıp ekibini toplayıp, saat 7 de işbaşı 9 da kahvaltı yapan, ölümünden bir kaç gün öncesine kadar dimdik ayakta ve işinin başında olan CEVİZCİ DEDE için gün geldi ,
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • Sayın TEMEL KARAMOL...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • SAYIN MERAL AKŞENER ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim