İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA  

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

TARIM VE ORMAN BAKANI

ADALET BAKANI  

İÇİŞLERİ BAKANINA

AÇIK MEKTUP

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ARICILIK HAYVANCILIK

 MAHKEMELER

2-MarmaraE.Ç.AĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  413477
Bugün Ziyaretçi :  193
Aktif Ziyaretçiler :  6

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

      Kimya Mühendisi Olarak;Gıda Laboratuar Şefliği, Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, Başbakanlık Müşavirliği, Çevre Bakanlığı Başmüfettişliği, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliği görevlerinde bulundum. Çevre Bakanlığı Tarafından görevlendirilerek A.B.D Kansas Devlet ÜniversitesiVe EPA Çevre Kurumunda;“Sera Etkisi, Küresel Isınma, İklim Değişiklikleri” ”Denetim Kurumları” konusunda İnceleme-Araştırma yaptım. Türkiye’miz de;büyük miktarlar da bozuk orman alanları, Meralar, Hazine arazileri, hatta büyük  miktarda tescilsiz arazilerle, vakıf arazileri olduğunu görerek, Tarım Hayvancılık Çevre, Su, Toprak, Hava korumaya; organik tarım ve Yenilenebilir Enerjiye yönelik ESCAN A.Ş yi kurdum. Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek, Meyve Ağaçlar arasında aromatik,tıbbi bitkiler, glütensiz yiyecekler, organik yem bitkileri yetiştirilecek, büyük sahaların olduğunu tespitini yapıp; Marmara Liman Başkanlığına teftişe gittiğimde tüm ada kıyı ve içini gezerek Yat Liman, Balıkçı Barınakları, Tersane, Hava alanı yapılabilecek, etrafındaki iller,geçiş yerleri, Avşa küçük büyük adalar ve Kapıdağ Yarımadası ile  turizm  eğlence tesisleri yapılabilecek, balık, midye yetiştirilecek,önemli stratejik bir merkez olduğu,düşüncesi ile  Çevre, Ziraat, Harita, Orman  Mühendisleriyle gezip, haritalandırıp kendime 2.987.095,70 m2 alan için birçok dostlarım için bunların içinde ben şimdi bal hırsızı yapan Nebi Baysal  da olan 12 kişi için yapabilecek arkadaşlara 7.000.Dekar alana özel ağaçlandırma müracaatı yaptım. Diğer arkadaşlar gelip takip etmediler. 30.07.2009 tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Özel Ağaçlandırma müracaatı yaptım. Teknik Personelinizden hukuki olmayan 2.5 yıllık bir engelle karşılaştım. Sonunda İzin oluru 6/7/2011 tarihinde idareden 2.486.715,59m2 saha için 03.11.2059 tarihine kadar alınarakErcan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” ceviz için Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile 150 yıllığına kayıt altına alınarak; 03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi verilip, 04.01.2012 Tarihinde Saha Teslim Alınmıştır.

      Uygulama  Projesi Yaptırılmaya başlanınca; daha profesyonel çalışmak için; finansör arayışına girilmiş, birçok işadamı ile görüşmeler yapılıp, finansör olmayı kabul etmelerine rağmen; Hasan Çağlayan’ın Uzun yıllara, dayanan temiz ahlaklı bir ağabey olarak tanımamdan, tercih edilmiştir. Hasan Çağlayan,  Mustafa Deryal, Vejdet F. Şendil ile de 3 defa görüşülmüş, saha gezilmiş, tesliminden sonra kurulacak A.Ş ye esas olmak üzere 7.08.2011 tarihli SÖZLEŞME yapılmıştır. Amaç ve şartlara uygunUygulama Projesinin 2012 yılı içinde başlatılması ve bitirilmesi esası ile 3 yıl bakım süresi de olmak üzere; hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin kendileri tarafından zaman ve mekan’ın da uygulama projesi esaslarında ağaçlandırma sahası ara ekim, organik damlama sulama, gerçekleştirme finansının sağlanacağı; Kendilerinin hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemeyeceği;Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte eksiksiz yerine getireceği; Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik sorumlu olacağı, Ercan Çelik ve Hasan Çağlayan’nın müşterek imzaları ile Temsil Ve İlzamı Sağlanacağı; Bu esasa dayalı olarak,  krediler hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacaklar %50 Ortaklı yatırımlara aktarılacağı veya paylaşılacağı;” esaslarında, anlaşılmıştır. Çok güvendiğim sevdiğim Hasan Çağlayan’a %50 ortaklı A.Ş Kurmak için haber verilmiş, Hasan Çağlayan”8.02.2012tarihinde, K.Mahir Damatlar ile Balıkesir’e gelmiş. Taslağın Sözleşmeye Uygun olmadığı, benim adi ortaklık istemediğim tartışmaları ile isteksiz, zoraki 04620 yevmiye nolu; Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Adi Ortaklığı imzalanmıştır. İkinci  gün acele bir şekilde Hasan Çağlayan’ın elden takibi ile 09.02.2012Tarih 01966 yevmiye nolu Balıkesir 1. noterden, Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; Ortaklık Taahhüt Senedi imzalanmıştır. Örnek Taahhüt Senedi üstüne “Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş; ile Ercan Çelik’e onaylanmış Proje onay izin tarihi 02.01.2012 /1 sayılı yazılmış Ortaklık Taahhüt Senedi’ne İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN yazılmıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi imzalanmıştır. Taahhüt Senedindeki bilgiler tamamen yanlıştır. Hasan Çağlayana benim vekaletim olmadığı gibi Bilge Grup A.Ş de vekalet vermemiştir. Ortaklık İzin olurumuz yoktur. Ama her sahada Ortaklığı temsil eden taahhüt eden bir Hasan Çağlayan bulunmaktadır. 15.02.2012 tarihli İmza sirkülerini, Çiftçi Belgesi Alınırken; (ÇKS)için 24.02.2012 tarihinde Ercan Çelik(tarafımdan) Organik Sertifika için T.C Kimlik Numaram ve Adi ortaklık vergi numarası yazılmışken, bu belgeleri Hasan Çağlayan değiştirmiş; 21.03.2012 tarihinde ortaklık adına Ziraat Odasından Belge Alırken; Ortaklık Taahhüt Senedi gösterilerek, doldurulan Çiftçi Belgesine Hasan Çağlayan’ın 25519529446 T.C.Kimlik Numarası yazdırılmış, Adi Ortaklık kaşesi basılarak imzalatılmıştır. Kredi almak ve hibe almak için doldurulan ÇKS Sistemi beyanını kendi kimlik numarası yazan Hasan Çağlayanın kendisidir. Yapılan işlemlerin tümün de Hasan Çağlayan tek başına yetkili olmadığı halde; K.Mahir Damatlar ile de yetkili değildir. Noter dayanakları yanlıştır. Ortaklık Taahhüt Senedi; gerçeğe aykırı resmi belge olarak düzenlenmiştir. Yaptıkları iş ve işlemler çok sayıda, Orman İşletme, Orman Bölge Ve Orman Genel Müdürlüğüne, Bakanlığa dilekçe verilmesine rağmen, Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru benim isteğim ve talebim dışında verilmiştir. Yine 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra verdiğim dilekçelere bakılıp cevap verilmemiş, Cumhuriyet Başsavcılığına14.08.2016 Tarihinde Yaptığım Suç Duyurusu  Bakanlık Personelinize de yapılmış, bunlarla ilgilenilmediği veya  personelinizle ortak hareket edildiği için, Çalışanları şahit gösterip, vekaletli olmadan sahayı gayri ahlaki ve kanuni  tutanların dilekçeleri  Başsavcı,  Kaymakam ve eşi Hakime Hanım tarafından  yerinde bulunup, sonucunda sahayı tutanların yalan iftira  ve beyanları doğru sayılarak mahkeme  açılmış Ceza Verilmiştir. Sonradan anlaşma yapılsa bile, devir için Beyan Ve Vekalet alınmış, davaların çekileceği konusunda anlaşılmış olmasına rağmen şahsım Bursa Bölge Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Tarafından 4 yıl 2ay hapis, 5 ay ertelenmiş ceza ile cezalandırılmama karar verilmiş, Hasan Çağlayan tarafından; Mahkemenin Müşteki Avukatları ve Tarafım Avukatları  2 aylık süre geçmesine rağmen etki altında bırakılarak şahsıma haber verilmemiş şahsen giderek 21.06.2019 Tarihli dilekçe verilerek sonuçları  öğrenmiş durumdayım Bundan dolayı, protokol ve anlaşmaları kabul etmediğimi belirterek, beyanı ve vekaleti azlettim. 8 yıldır bütün iş ve işlemleri uygun olmadan,  Vekaletim olmadan yapılmış,  buna bakanlığınız, personeli onay vermiştir. Ağaçlandırma sahasının teslim alınması, her yıl mutat yapılan kontroller,  bankadan alınan hibe ve krediler, sahada kimlerin çalıştığı, ağaçlandırma konusunda  muhataplarını yanlış almaları neticesinde, Hem Bilge Grup A.Ş yöneticileri hem de onlarla  çalışan  Nebi Baysal, İbrahim Sancı tarafından çok büyük  borçlar altına sokulup, iftiralar atılarak, evlatlarıma, eşime ve  hasta  yatalak babama bakamamış olmamın yanında  yalan yanlış  fiil ve borçlar geliştirilip evim taciz edilmiş, hukuksuz davalar açılarak bıkkınlık ve yılgınlık verilmiş, emekli  maaşımın  faize gitmesinden ekonomik  psikolojik tacizlere muhatap kalarak, yaşama sevincim  bitirilmiştir.

       15 Temmuz dan sonra tekrar Tespit Davası Açacağımdan  17-18-19 Temmuz 2019 Tarihlerinde Orman Ağaçlandırma  Uzmanı, Bitkisel İyi Ve Organik Tarım Uzmanı ile Sahanın anahtarlarının tarafıma teslimi konusunda  Mülki Amirlere emir vermeniz, Sahanın  benim izinli saham olduğu hususunun  Mahkemeye yeniden yargılanmam için  bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.   

   

                                                         Ercan ÇELİK

                                                           Kimya Mühendisi

                                                                               Çevre Görevlisi, Çevre Görevlisi Eğiticisi

                                                          A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi  Ve İş Güvenliği Uzman Eğiticisi

                                                                              Küresel ISınma İklim Deüğişikliği  Uzmanı

 

 MEVZUAT:

T.B.K.M:49-“Kusurlu Ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür

T.B.K.M:505”:“Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür”.

T.B.K.M:626; “ Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.”

T.B.K.M:628-“Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.  

T.B.K.M:526; Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. 

T.B.K.M: 527; “ Vekâletsiz iş gören, her türlü ihmalinden sorumludur. İşgören, işsahibinin açıkça veya örtülü olarak yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve iş sahibinin yasaklaması da hukuka veyaAhlakaAykırı değilse,beklenmedikhâlden de sorumlu olur.”

 T.B.K.M:530;”İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları edinme hakkına sahiptir. 

 T.B.K.M:630-“Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler.  Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

T.B.K.M:631; “Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

 

   10.000 adet servi dikilmemiş; Arı kovanları konulan saha doğal bırakılarak 900 Adet Ceviz ile 6250 adet Fıstık Camı dikilmemiştir.Arıdan.2015-16- 2017 yıların da 4.5 ton organik bal alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  13.7.2019
İzlenme:  214
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEVİZCİ DEDE HAYRETTİN SAĞIR 14 MAYISTA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU.!
Hayrettin Sağır Cevizci Dede , yaşı ben diyeyim 91 siz deyin 92, Sabahın beşlerinde kalkıp ekibini toplayıp, saat 7 de işbaşı 9 da kahvaltı yapan, ölümünden bir kaç gün öncesine kadar dimdik ayakta ve işinin başında olan CEVİZCİ DEDE için gün geldi ,
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • Sayın TEMEL KARAMOL...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • SAYIN MERAL AKŞENER ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim