İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA  

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

TARIM VE ORMAN BAKANI

ADALET BAKANI  

İÇİŞLERİ BAKANINA

AÇIK MEKTUP

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ARICILIK HAYVANCILIK

 MAHKEMELER

2-MarmaraE.Ç.AĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  413482
Bugün Ziyaretçi :  198
Aktif Ziyaretçiler :  4

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

MARMARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

 

MARMARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

                                                                             BALIKESİR

ŞİKAYETÇİ     : Ercan ÇELİK       T.C Kimlik No:16457296538

                               Ata Mahallesi  Kabil Cadde No:140/2 Çankaya/ Ankara 

 

SUÇLAR       : TCK:106(Tehdit); TCK:107 (Şantaj); TCK:108(Cebir); TCK:119(İş Çalışma Hürriyetini Engelleme); TCK:154(kısmen işgal); TCK:155Güveni Kötüye Kullanma; TCK:158/(1):e;f,(3)(Dolandırıcılık); 204:(Sahte Belge Tanzimi): TCK:220 Suç Örgütü Kurma                            

 

ŞÜPHELİLER :1-Hasan Çağlayan       T.C. Kimlik No: 25519529446  Çiğdem Mahallesi

                                      1584 Sok. No:13 İç Kapı No:37 Çankaya/Ankara

                                    2-Mustafa Deryal        T.C Kimlik No: 25003423830      

                                 Beytepe Mahallesi 1657 Sok. No:12  Çankaya Ankara

                             3-Vecdet Fehmi Şendil T.C.Kimlik No:32041879666 

                             4-Kadir Mahir Damatlar T.C.Kimlik No:54640624720

                             5-Ziraat Bankası Yetkilileri

AÇIKLAMALAR:

    Orman Bakanlığının 6/7/2011Tarih 2011/153sayılı İzni ile 2.486.715,59m2 Marmara Adasında bulunan saha için Özel Ağaçlandırma ve Makamın 2.01.2012/01 sayılı İzni ile “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” hayata geçirmek için, Taahhüt Senedi verilip, 04.01.2012 Tarihinde Saha Teslim Alınmıştır.Saha izni alma esnasında; Hasan Çağlayan,Mustafa Deryal,Vecdet Fehmi şendil ile 3 defa toplanılıp, hazırladığımız Ana Sözleşme;Genel İşlem Koşullarında %50 hisseli Anonim Şirket kuracağımız kararlaştırılmasına rağmen, bana haber vermeden; aralarında kurdukları  5 ortaklı Bilge Grup A.Ş. de Yönetim Kararı Alarak”Ercan Çelik Ve Bilge Grup Kağ. Çev. Enerji. İnşaat Tar. Ürün San. Tic.A.Ş. Adi Ortaklığı” kuracaklarını Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlayarak, daha önce istemediğimi bildirdiğim halde;beni mecburen Adi Ortaklık kurmaya zorlamışlardır.Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınladıkları İçin; Zoraki-Tartışmalı, Hasan Çağlayan’ın çok isteği Ve Zorlamalarıyla; önceki sözleşme genel işlem koşullarına getirilerek kabul Ettiğim ADİ ORTAKLIĞI; 08.02.2012Tarihinde (04620Nolu) Hasan Çağlayan yetkisi Olmayan K.Mahir Damatlar İmzalamıştır.(Noter Dayanağı Yanlış(Ek;1/1-4;2/1-3;3/1; 4/1-8)

      Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; Hasan Çağlayan’ın yetkisi olmadan Elden Takibi ve Orman Yetkilisine üstüne Proje onay izin tarihi 02.01.2012/1 sayılı, benim izin tarih sayım yazdırılarak,Taahhüt Senedi içine de İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYANyazdırılarak Noterden 09.02.2012 Tarih 01966 yevmiye nolu Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Yine İmza Sirküleri noter dayanakları yanlış olarak İmzalanmıştır.(Ek:5/1-4)Çiftçi Belgesi Alınırken; Ziraat Bankası Kredi ve hibelerine esas (ÇKS) için 24.02.2012 tarihinde Ortaklık Vergi Numarası; Ercan Çelik T.C Kimlik Numaram yazılmışken, Hasan Çağlayan değiştirerek 21.03.2012 tarihin de kendi T.C.Kimlik Numarasını 25519529446 yazarak;(Ek:6/1-2) Adi Ortaklık kaşesini basıp imzalayarak; Yetkili olmadığı halde; Makamdan Özel Ağaçlandırma Ortaklık İZNİ almadan; Çiftçi Kayıtlarını kendine göre bilgi verip yönlendirmesinden, Hibe Veya Zirai Kredinin kendileri kullanımı  ve Ortaklık Adına Kendilerine Gelmesini Sağlamıştır.        Bilge Grup Kağ.Çev.Ener.İnşa.Tarım Ürün. San Ve Tic. A.Ş,yetkilileri Mustafa Deryal Hasan Çağlayan,Vecdet F.Şendil Ve Kadir M.Damatlar kendi ortaklık firmalarını aynı adreste birleştirerek evrak ve kayıtları, Tek Kapıdan giriş 2 kapı içeri odada Adi Otaklık evrak ve kayıtları da aynı odada,Adıma Olur İzinli Onaylı Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi de olmak üzere2. kilitli kapı içerisinde tutularak. tarafıma belge bilgi verilmemiştir.

        Bilge Grup A.Ş. Hasan Çağlayan; Bedeli 646.251,88TL olan Coşkun Ormancılık Efrayim Coşkun–Hayati Küpeli ile Hizmet ve Fidan sözleşmesini imzalamış, Hayati Küpeli’nin FetoIşık evleri için yüzlerce siparişi verilmiş aşılı fidanı Marmara Adasında dağıtması, gömülü bulunması, fidanların dikilmediği, toprak işlemesinin yapılmadığı, havuzun düzenli tekniğe uygun yapılmadığı konusunda; İşyerinde çalışanların tuttuğu 01.07.2012;14.7.2012 tarihli tutanaklar (EK:7/1-12) bir kenara bırakılmış; Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığım Tespit Davası’na karşı çıkılarak; Hayati Küpeli ile anlaşarak,Nebi Baysal ile yetkisiz 03.10.2012 tarihli tutanak imzalamış ve Coşkun Ormancılık Efrayim Coşkun ile anlaşmıştır. (Ek:7/12)

      Escan A.Ş %99 u bana ve aileme ait olan %1 Hisse verdiğim Nebi Baysal ile Ercan Çelik ve Bilge Gurp A.Ş Adi Ortaklığına hizmet ve fidan sözleşmesini yapmaya anlaştırılmıştır. Nebi Baysal’a Escan A.Ş da yetki verip; 13.07.2012 tarihli Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş adi ortaklığı ile Escan A.Ş Fidan ve Hizmet Sözleşmesi yapılarak imzalanmıştır.(Ek:8/1-11) Nebi Baysal’ı Marmara adasına göndererek 1.5 ay kadar toprak işleme teraslama yapması, EscanA.Ş.borçlarının tarafımdan karşılanması;255.000TL. avans vermediklerinden, Esan A.Ş: Nebi Baysal tarafından 2 kere de Bilge Grup A.Ş sözleşmeye uygun hareket edilmediği ödemelerin yapılması veya işin bırakılacağı, konusunda, ihtar etmesine rağmen; Bilge Grup A.Ş tarafından ödeme yapılmamıştır.(EK:8/12-13) Marmara da Çalışma yaparken; Hasan Çağlayan’ın dolgun ücret vaadi ile Nebi Baysal, Sahayı ağaçlandırma için Escan A.Ş.den fazla  ücret veren İbrahim Sancı ile anlaşarak; sahayı gezip sahada toplantı yapıp çalışmalar yapmışlar, Elindeki mevcut; faturalar çekleri ve nakitleri Hasan Çağlayan’a devretmesinden,HizmetVe Fidan sözleşmelerini yerine getirmeden, örgütlü zararıma çalışarak, borçlanmamı sağlayıp, sıkıntıya düşürmesinden görevini kötüye kullanmasındanNebi Baysal’ın15.10.2012 Tarihinde 2 sayfa yaptığı zararı, ticari ahlaksızlığı,ve gerçeğe aykırı bilgi verdiğini anlatan mektupla AZLİ yapılmış, şirketteki hissesi devralınarak EscanA.Ş. den uzaklaştırılmıştır. (Ek:9/1-3) Sadece Avans Niteliğindeki  Hasan Çağlayan’a devrettiği miktar 255.000 TL dir  

   Nebi Baysal ortağım olduğu halde, verdikleri zararları, başka bir işe mahsup etmeden ödemesi gerekirken, ödemeden  daha  zor ve kötü duruma duruma düşürmüştür.

       İbrahim Sancı Aysa ya 19.10.2012Tarihli Vekalet verilip Fidan Ve Hizmet Sözleşmesi yapılmıştır.(Ek:11/1-5)

     Hasan Çağlayan, Nebi Baysal, İbrahim Sancı Ağaçlandırma sahasında toplantı yaparak; Bilge Grup A.Ş ile ağaçlandırmayı kendi aralarında; yapmaya, beni zirai kredi aldırıp evraklardan projeden uzaklaştırmaya, karar vermişlerdir.

      Escan A.Ş de Nebi Baysal yetkisinde çalışan; 2 ekskavatör; 2 kamyonetin, şoförleri ve operatörleri AYSA İbrahim Sancı üstüne çalıştırılmaya başlanmış. Benimle ondan sonra sözleşme imzalanmıştır. Hemde 255.000TLyi 60.000TL alacakla birlikte Nebi Baysal ESCAN A.Ş ye (yani tarafıma)  ödemesi gerekirken, İbrahim Sancı’nın Nebi Baysal ile birlikte çalışarak; Bilge Grup A.Ş haber vererek tarafıma haber vermeden, değişik yerlerden militan çalışan getirip, Nebi Baysal’ın aleyhime çalışmasından sonra Escan A.Ş. firmam adına memleketim Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesinden getirdiğim;Nizamettin Can, Cennet Can, Hüseyin Ergen, Leyla Ergen, Yusuf Yılmaz,Mehmet Can,Refik Can,Şuayip Ulak;Muzaffer Mellaş, Hasan Buruk adlı akrabalarım da olan 10 çalışan iş bilen ustayı; 1 hafta her gün tehdit taciz etmelerinden; 3 gün üst üste, geceleri yiyecekleri, içecek ve çalışacakları mazot varillerini yağmalamalarından; çalışma ve yaşama hürriyetini ihlal eden taciz ve tehditte bulunmalarından; Marmara adasından Mersin-Erdemli’ye Fidancı Hüseyin Olacak’a yol biletlerini aldırarak geri göndermek zorunda kaldığımdan;İbrahim Sancının benim çalışanlarımı işlerimi devralarak esas amacının Nebi Baysal ve Hasan Çağlayanla  birlikte tarafımın ve şirketimin Sahadan uzaklaştırılması olduğu; benimle konuşmamaları ve telefonuma çıkmamalarından, talimatlarıma aykırı çalışmaları ve verdiğim vekaleti aykırı ve kötüye kullanmasından İbrahim Sancı’nın da 06.12.2012 tarihinde vekaletini azlettim(Ek:11/5) 

 

     08.02.2012/4620 nolu ve  7.8.2011 Tarihli  Genel işlem koşullarında; Sözleşmede, Uygulamadan projeden sorumlu olduğum, yönetimde imza yetkili olduğum;Projenin tüm organik ağaçlandırma ara ekim ve damlama sulama  finanslarını  2012 yılı başında başlanıp 2012 yılı sonunda biteceğinden 5 defa ayrı ayrı ihtarnameler ile bildirim yapıldığı halde;(EK:10/1-7) tarafım borçlar altında bırakılıp, kredi alma şansım bitirilip kendilerine mahkum olduğumdan Finans temini yapılmamış; hukuki eksiklikleri yerine getirmemişler, İbrahim Sancı’nın Vekalet Azlinden Sonra Örgütlü yeniden toplu harekete geçilmiştir. Bilge Grup A.Ş Hasan Çağlayan; Mustafa Deryal, K.Mahir Damatlar, Nebi Baysal, Saim Akçay birlikte;Protokol ve kararları tehdit;şantaj ve cebirle yazıp getirerek; aşağıdaki kararları aldırmışlardır.

    a-Kredi Almak İçin Sermaye Artırımına Gerek Olduğundan Sermaye Artırımını 2800.000TLYapılmasına;Böylece;1760.000TL Bilge Grup Tic ve San A.Ş Taraflarına Bankaya Borçlandırdılar. b-Hisse Borçlarımın Tamamının; Adi ortaklık faliyetleri hibe ve ürün Bedellerinden karşılanmasına c-Nebi Baysal’a; %1 hisse verip;  kendi Ercan Çelik hissemin yıllık gelirinin dörte birinin  gelirini 50 yıl boyunca Nebi Baysal’a vermeyi kabul ve taahhüt  etmeme e-Adıma vekalet verdiğim“Hissemin Dötte birinin gelirini 50 yıl boyunca Saim Akçay’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmeme;

 Nebi Baysal’a ağaçlandırmada yetkilendirme için vekalet verilmesi; süresince 3.500.TL ödenmesine kararı. Nebi Baysal’a; 31.12.2012-31.12.2013 Tarihleri bir yıl süreli vekalet verdiğim için toptan tavır almışlar, biz onu sürekli görevlendireceğiz demişlerdir.   f-Eşim medeni kanuna göre Zirai Krediyi imzalamayınca; alınan kredileri kendileri ödeyeceğine karşılık, Hasan Çağlayan 2.300.000Tl lik senet vermiştir (Ek:12/1-6  )

   Zoraki getirdikleri Adi  Ortaklıktan dolayı beni eşimi ailemi sürekli dolaylı yetkisiz borçlandırmışlardır.

    SÖZLEŞMEYE; GENEL İŞLEM KOŞULARINA, DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLARAK KARŞININ ALEYHİNE VEYA ONUN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRICI NİTELİKTE HÜKÜMLER KONULAMAYACAĞI GİBİ, SÖZLEŞMENİN BİR HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRME VEYA KORKUTMA İLE İLGİLİ BORÇLANDIRMA DAİMA GEÇERSİZDİR. (TBKM:24;25;26;27;37)

       Nebi Baysal; 22 eylül caddesi 89/3 nolu daireye yerleştirilerek İbrahim Sancı ve bilge Grup Çev.Enerj.İnşa.Tarı.Ür.San.Tic. A.Ş yöneticileri birlikte hibeleri kredileri ve sermaye artırımından  tüm  finansı yönetmişlerdir. Sermaye artırımı için Halk Bankası Ulus Şubesinde 102610 nolu hesap açılarak 2.800.000TL; Ziraat Bankası Balgat Şubesine hesap açtırılmış bu hesaplar vekaletsiz izinsiz Ziraat Bankası Yenişehir Girişimci Şubede 59268732 5006  nolu hesaplar ile  hibeler, krediler  hesaptan hesaba Banka Kartları ve internet bankacılığı ile milyonlarca lira  aktarılmış, tarafım borçlandırılmıştır.

 

 Balıkesir Marmara Ziraat Bankası 59268732 5002  2.11.2012 tarihinde,Yine; 59268732 5005 10.05.2013 tarihinde  Ercan Çelik Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklığı  adına hesaplar açılmıştır.  2.000.000 TL Üstünde hibe; her yıl alınan 900.000TL %0 faizli Organik işletme kredisi toplamı 4.500.000TL tutarının üstünde kredi, yine 2800.000TL alınan Zirai Krediler,Hibeler ve işletme içinde üretilenler;Adi Ortaklık adı altında Değişik bankalarda hesaptan hesaba aktarılmıştır.

   2014-2015 ve 2016 Yıllarında Saha gezilmiş, fotoğraflanıp filimleri çekilmiştir. Ercan Çelik-Escan A.Ş birleşmesi yapılıp Ticaret sicil Gazetesinde yayınlandığından,6/1/2016 tarihli İhbarname gönderilmiş, Bilge Grup A.Ş ve Nebi Baysal benim iş yapmam engellenmek için maliyede kabul etirmemişlerdir. Yapılan vekaletsiz ve haksız işlemler 16/2/2016 Tarih 3157Nolu ihtaren;11/07/2016/13577 nolu ihtarname ile bildirilmiş, Fıstık çamlarının kuruduğunu orman  bildirmesine rağmen; Hiç yetkili olamayacak olan Nebi Baysal kendisinin yetkili olduğunu işlerin iyi yapıldığını ihtaren bildirmiştir.(Ek:13/1-9)

    Çalışanlara,diğer elemanlara ve Nebi Baysal’a Banka Kartı çıkartılarak,İnternet Bankacılığı yetkisi verilerek yine 2014 Yılında Ara ekimler satılarak Nebi Baysal ortaklık adına 50 arıkovanı  alarak sahaya koymuş; 2016 yılında arıların tescili  tarafımdan yapılıp100 tane plakalar alınarak89/3 nolu daireye konmuştur.(EK:14/1-7), 2 teneke numune için bal alınmıştır. Bilge Gruğ A.Ş ye 26/7/2016/14352Tarih Nolu noksanlar ihtaren bildirilmiştir. (Ek:15) Geri adaya dönüldüğünde Abdullah Sarkan’a  elden  aslını imza karşılığı verdiğim  yazıda; Apartman yöneticisi olmasından Ortaklık Lojmanın anahtarını kimseye vermemesini, emniyete  jandarmaya haber verilerek ikametgah ilmuhaberi almasını, 2 teneke bal aldığımı bildirdim. Daha önceki sözleşme tarafıma verilmediği için Limak-Uludağ-Elektrik Abonesini borç listesini koydum Bütün Olaylar teferruatlı bir şekilde 14.8.2016 tarihli  Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulmuştur. (Ek:16/1-2-3);(EK.17/1-4)

     Milyonlarca Lira Devlet, banka ve tarafım dolandırılmıştır. Yıllık hesaplar görülmemiş paylaşım yapılmamıştır. Bilge Grup A.Ş Yöneticileri, İbrahim Sancı ve Nebi Baysal; Banka ların yöneticisi, Tarım yetkililerini yönlendirerek ve tehditle tarafıma bilgi ve belge vermemiştir. 2.5.2017 tarihli Banka Kartlarının İptali ve İbrahim Sancının azli getirilerek  3 defa yazılı müracaat ettiğim ve hesap hareketlerini isteme sebebim belirtildiği halde, tarafıma hesap hareketleri ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Ortaklık olarak  istersek verileceğini belirtmişlerdir. 8.5.2017 tarihli dilekçem alınmış biz size cevap vereceğiz denilmiş herhangi bir cevap verilmemiştir. Bilgi edinme hakkım da ihlal edilmiştir.Paralar kendilerince  aklanılmıştır. (EK:18/1-4)

      Tonlarca bal satılmıştır.2 teneke numune için bal almamı çaldı diye şikayet edip hırsızlıktan 5 yıl dolandırıcılıktan 1 yıl hapis cezası  verdirilmiş, kumpasın sonucu olan Ağaçlandırma Sahasının  Ormandan devri için ayağı olarak   kullanılmıştır.

    Hasan Çağlayan Ve Avukatlarının 22/7/2019 Tarih15734 Nolu Ankara2. Noterliğinden ihtaren bildirim; kumpası tamamlamak için yapılmıştır. (Ek: 19/1-21)

      Hırsızlık ve dolandırıcılıktan verilen cezayı Nebi Baysal ve Hasan Çağlayan aileme ve yakınlarıma telefonla; 5 yıl hırsızlıktan 1 yıl dolandırıcılıktan; hapis yatacağımı, hapis yatmanın zor olduğunu, ailemin leke alacağını; 2 dairesini vererek anlaştığımız takdirde Mahkemelerin tümünün geri çekileceği, hapis yatmaktan kurtulacağım şantaj baskısı kurulmuştur. Ailem ve yakınlarıma; ev devirleri ve nakit paranın hemen verileceği, ekonomik sıkıntıdan kurtulacağımız, yatalak hasta olan babama gidip bakabileceğim, mahkemelerin tümünün çekileceği, psikolojik tacizden kurtulacağım, kendilerine daha iyi bakabileceğim baskı ve ısrarı üzerine; 2 daire 50.000TL nakitte anlaşılmıştır. Sulh Ve İbra Protokolü yapılmıştır. Avukatlarla hemen iş ve işlemlerin tamamlanacağı karşılıklı devirlerin yapılacağı mutabakatında 15.11.2018 Tarihinde sözleşme hazırlanmıştır.

     Hasan Çağlayan,Nebi Baysal tarafından işler bitmek bilmeyen; protokolü kanunsuzluklarla sahayı elde etmenin ayakları olan bir sürece getirmiştir. Avukatlar hazırlanan sözleşmenin hemen karşılıklı olacağını söylemesinden Bütün yetkiler Eyüphan Çağlayan’a verilmiştir. 2 ay sonra BABAMIN Vefatında  Eyüphan Çağlayan aranarak, Ekonomik sıkıntıdan ihtiyaç olduğunu, Babası Hasam Çağlayan’a söyleyip alacağımın 50.000.TL’yi ödeyin, diğerlerini sonra ödersiniz bütün yetkileri verdim devirlerin yapılmasına siz devam edersiniz dediğimde; “(900.000TL.olan Organik işletme kredisi)Her yıl alınan işletme kredisini imzalarsam 50.000TL.vereceğini  beyan etmiştir. Bunu; Hasan Çağlayan;kendisine;benim durumumu anlatan başka aracılara da söylemiştir. Olmayan Organik Bitkisel Ara Ekime; (%0)Faizli 900.000TL’lik Organik İşletme Kredisini imzalamamı istemişlerdir.

     Geri çekilen iki mahkemenin de, yapılan nitelikli dolandırıcılık ve sahte belge tanzimini ile hırsızlığın mahkemelere meşru göstermek, dolandırıcılığın ve kumpasın gerçekleşmesini sağlamak; zaman kazanmak, beni psikolojik yormak ailemi üzmek tedirgin etmek için bilerek istenerek; örgütlü oldukları avukatlar tarafından açıldığından hemen geri çekmişlerdir.

     Oysa; Benim  cezamı; Bursa Bölge Mahkemesine giderek; 21.06.2019 Tarihli dilekçe verilerek, 4. Ceza Dairesine mahkeme sonuçları sorulduğunda; 4 yıl 2ay hırsızlıktan, 5 ay ertelenmiş konut dokunulmazlığı kesin cezası aldığımı, kararını 07.03.2019 tarihinde verildiğini öğrendiğimden; üstüme iftira atanların mahkemeyi geri çekmedikleri, Benim Bilge Grup A.Ş. ve Nebi Baysal için Cumhuriyet Savcılığına yaptığım milyonlarca liralık Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma Ve gasp davasını geri çekmeme rağmen doğruyu söyleyip mahkemeyi geri çekmedikleri; Suç üstüm de kalsın diye habersiz beklettikleri; Nebi Baysa’lın geri çekilme kararını bildirmediği; kararı dosyaya koydukları Hasan Çağlayan kendi avukatı ile tarafım avukatlarını etki altına alarak kesin kararın 07.03.2019 tarihinde verilmesine rağmen bana haber verdirmediği, Mahkeme Tarihi, İtiraz Tarihi, haber verilmemiş kanaatinde olduğumdan;

 

   Karşılıklı devirlerin hemen yapılacağı söylenmesine rağmen; aradan 8 ay geçtiği halde herhangi bir devir yapılmadığı, Protokolün içi yanlış bilgiler kumpas ve dolandırıcılığın sebepsiz zenginleşmenin daha iyi yürütülmesine yönelik şantaj  yapan maddeler olduğu;

 

    8yıldır hesapları, milyonlarca TL. hibeleri alan zirai kredileri alan, ara ekimlerin parasını alan, hesap vermeyen, hesap görmeyenler, Eyüphan Çağlayan’a verilen vekaletin geri alındığı takdirde; Özel Ağaçlandırma için İMZA HAKKIM ile sahadan gelecek YILLIK GELİRİMİN YARISININ 50 Yıl boyunca; Bilge Grup A.Ş ye ait olacağını, belirten protokolün bir çok maddesi, mevzuata aykırı, kendi ortaklık ana sözleşmesini bir kenara koyarak, beni karşılıksız büyük borçlar altına sokan özel işlem koşullarına bağlanmıştır.

      2012 yılında tüm ağaçlandırma işinin bitirilmesi sözleşmenin esasını oluşturduğundan; 2012 yılı sonunda; şantaj, tehdit ve korkutma ile borçlandırılmış; protokol ile yine YILIK GELİRİMİN DÖRTTE BİRİNİ NEBİ BAYSAL; DÖRTEBİRİNİ  Saim Akçay’a ÖDEMEYİ  KABUL VE TAAHHÜT EDEN  protokolü imzalatmışlardı.(EK:12/5) Türk Borçlar Kanunu ve Anayasamıza göre bu protokollerin sözleşmeden sayılmadığı,

    Eyüphan Çağlayan amcası Ayhan Çağlayan üstüne kayıtlı daireyi devretmeyi taahhüt ettiği. Oysa Ayhan Çağlayan’ın böyle bir taahhüdü bulunmadığından;

 

    Eşim Hacer Çelik Adına verilen 2.800.000TLSenetin getirilmesi; olmayan senedin getirilmesi istendiğinden; Üstelik taraflarınca  senet ve belge bilgi vekalet verdiğim kişi Halit Şimşek ve avukatla münasebet kurup; senedi istediklerinden, tarafımdan  azledildikleri halde  senedi ve belgeleri bana geri vermeyeceğini söylemelerinden;

     Sulh ve İbra Protokolünü kabul etmediğimi belirterek, Hasan Çağlayan’ın oğlu Eyüphan Çağlayan’a verdiğim beyan iptal edilmiş,Vekalet azledilmiştir.(19/1-15)

     Ağaçlandırma sahasına hukuken de sahip olmak için; örgütlü; Hasan Çağlayan sahayı ve evrakları tutmuş olduğundan Ercan Çelik in sahadan bıktırıp uzaklaştırılarak Marmara adasında ikamet etmesinin engellenerek; Orman Genel Müdürlüğünden Ağaçlandırma  İzin olurunun  kendilerine yapılmasını sağlama kumpasıdır. Özel Ağaçlandırma için İMZA HAKKIM ile sahadan gelecek YILLIK GELİRİMİN YARISININ 50 Yıl boyunca; Bilge Grup A.Ş ye ait olacağını belirten  Yeni Bir İhtarname daha hazırlayarak 26/8/2019Tarih 17932 nolu ihtarname tarafıma bildirilmiştir. Ailemiz taciz edilmeye devam edilmektedir. BÖYLECE; HİBELERİ KREDİLERİ KULLANARAK SAHAYA BİR BEDEL ÖDEMEDEN SÜREKLİ KAZANARAK İŞLETMEYİ ELDE ETMEKTİR. Noter ve avukatlarda  bu kumpasın içindedir.

 

   NETİCE VE TALEP       :

 

    2011 yılından bu yana; Hasan Çağlayan,Mustafa Deryal,Vecdet Fehmi Şendil, Kadir Mahir Damatlar,Nebi Baysal, tüm faaliyetlerinde; üretmek ve hakkaniyet içinde paylaşmak, çalışanı düşünmek, hesaplaşmak, muhasebeleşmek, hasta hakları; insan hakları ve ortak haklarını düşünmek yerine;ihtiras ve hırsları ile servet aşkıyla; tarafımı  borçlar altında bırakarak, iftira atarak  pes ettirmeyi, yaşama sevincini öldürmeyi böylece benim Marmara Adasını terk etmeyi sağlamayı bir zevk ve zafer haline getirmişlerdir.

    Tacir olarak ticaretlerine ait bütün faaliyetlerin de; basiretli bir iş adamı gibi hareket etmeyip, Şahsıma ait Özel Ağaçlandırma ve Uygulama Projesi İzni bulunan sahanın; Bütün evrakları ve kayıtları 8 yıldır kendi şirket merkezinde tutulmakta Ağaçlandırma sahası ve müştemilatının kanunsuzca tutulmuş olmasından, yıllık hesaplar verilip paylaşımlar yapılmaması, taraflarınca kabul edilip hazırlanan sözleşmelerin hiçbir maddesi, TTK’na göre 9.İhtara rağmen yerine getirilmemiştir. Ortaklığı; çekilmez hale getirdiklerinden Tek Taraflı Fesih Bildirimi yapılmıştır.(Ek:20/1-5)  Can güvenliğim, tehdit ederek, beni ve ailemi milyonlarca lira borçlandırarak yaşama sevincimi öldürerek, konut dokunulmazlığımı ihlal edip,“Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projemi” uygulatmayarak, araziyi silahlı kişilerce tutarak ürünlerini alarak SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMİŞLERDİR.

  1.Hasan Çağlayan; Mustafa Deryal, Vecdet Fehmi Şendil  Mahir Damatlar Türk Ceza Kanunu:106/(1)c ;106/(2)a,b,c ; 107/(1),(2); 108/(1); 119/ (1)a,c maddelerine Çalışma Hürriyetimi engellemekten

  2.154./1 maddesine aykırılıktan sahayı kısmen işgal etmekten, gelirini almaktan,

  3.Yine; Beni ve kamuyu zarara uğratıp, güveni kötüye kullanma suçunu işleyen şüphelilerin TCK’nun 155/1 maddesine aykırılıktan,

   4.Hileli işlemler ile beni, içerisinde bulunduğum Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş. Adi Ortaklığı ve Bankayı, dolandıran şüphelilerin TCK’nın 158/(1)b,e,f.h;(3) maddelerine aykırılıktan ayrı ayrı cezalandırılarak kamu davası açılmasına,

 5.Vekaletsiz yetkisiz azli yapılmış vekaletleri kullanmak, veya süresi geçmiş vekaletleri kullanarak, içeriği itibariyle sahte belge düzenleyen ve bu belgeleri kullanan örgütlü şüphelilerin TCK 204. maddesine aykırılıktan her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına,

6.Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak beni ve kamuyu zarara uğratıp, usulsüz “hibe”lerin kredilerin ödenmesini ve kendilerine yönlendirmesini sağlayan şüphelilerin TCK’nun 220. Maddesine aykırılıktan,her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına,

7.CMK’nun 119.ve devamı maddeleri kapsamında, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılarak, suç delili olabilecek belgelere el konulmasına,

 

8.CMK.nun 134. ve devamı maddeleri gereğince şüphelilere ait ve bilgisayarlarda,  bilgisayar programlarında ve bu bilgisayarların bağlı bulunduğu sunucu ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma yapılmasına,

 

9. CMK.nun 128. Maddesi gereğince, 2012 yılından sonra edindiği ve devrettiği  gayrimenkul şüphelilerin banka ve diğer mali kurumlardaki hesapları, hisse senedi ve sair kıymetli evrakları, gerçek veya tüzel kişilikler nezdinde ki tüm hak ve alacakları, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve gayrimenkulleri ile her türlü ulaşım araçları üzerine tedbir konulmasına,

 

10. CMK.nun153/2.ve 157.Maddeleri gereğince soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verilmesini,

 

11. Atılı suçların mahiyetleri ve delil durumuna nazaran, şüphelilerin CMK’nun 100. ve 101. maddeleri gereğince tutuklanmalarına, tutuklama talebimizin yerinde görülmemesi halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına,

 

       Karar verilmesini arz ve talep ederim.                                         29.08.2019

                                                                                                           

                                                                                                              Şikâyetçi  

                                                                                                            Ercan ÇELİK 

Adres  : Ata Mahallesi Kabil Caddesi  No140/2    Çankaya -Ankara

Telefon:0 505 347 05 30-0532 422 65 37

EK       : EKLER  LİSTESİ  (33 Ana Madde)

 

 

 

      Hürriyete Karşı Suçlar

 Tehdit Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Şantaj Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Cebir Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

______________ (1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “hükmolunur” ibaresi “, “fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde değiştirilmiştir. 8996 (3) Bu suçun; a) Silahla, b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. (4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır. (6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Etkin pişmanlık Madde 110- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 111- (1) Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (1) Madde 112- (Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.) (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına, c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (2)

 

Madde 113- (Değişik: 2/3/2014-6529/13 md.) (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine, b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

 Madde 114- (1) Bir kimseye karşı; a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya, b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya, ––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı “Eğitim ve öğretimin engellenmesi” iken, 2/3/2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi” iken, 2/3/2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 8997 Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

 Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. (3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

 

 Konut dokunulmazlığının ihlali

 

Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

 Madde 117- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir. (3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir. (4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 8998 (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Ortak hüküm Madde 119-

(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Haksız arama

 

 

    Yağma Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. (3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Nitelikli yağma

Madde 149- (1) Yağma suçunun; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, h) Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Daha az cezayı gerektiren hâl Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.(1) _______________________ (1) Bu fıkrada yer alan “indirilir” ibaresi, 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle “indirilebilir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 9004

Mala zarar verme Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri(1) Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun; a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında, e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1) (2) Mala zarar verme suçunun; a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.(1) (3) (Ek: 18/6/2014-6545/65 md.) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

 Hakkı olmayan yere tecavüz Madde 154- (1) (Değişik: 25/2/2009-5841/1 md.) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir. _______________ (1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “dört”, ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir. 9005 (2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır. (3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

 Güveni kötüye kullanma Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(1) (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bedelsiz senedi kullanma Madde 156- (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

 Nitelikli dolandırıcılık Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2) __________________ (1) Bu fıkrada geçen "Başkasına ait olup da," ibaresinden sonra gelmek üzere, 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle "muhafaza etmek veya" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “iki yıldan yedi yıla” ibaresi “üç yıldan on yıla” şeklinde, “(j) ve (k)” ibaresi “(j), (k) ve (l)” şeklinde değiştirilmiştir. 9006 (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

 Daha az cezayı gerektiren hal Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine,

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi Madde 164- (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 9007 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi Madde 165 - (Değişik: 26/6/2009 – 5918/3 md.) (1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Bilgi vermeme Madde 166- (1) Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Şahsi cezasızlık sebebi veya

Resmi belgede sahtecilik Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Özel belgede sahtecilik Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Madde 208 - (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması Madde 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. Resmi belge hükmünde belgeler Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

 Daha az cezayı gerektiren hal Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. İçtima Madde 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. BEŞİNCİ BÖLÜM

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır. (7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir. (8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1) –––––––––––– (1) 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “veya amacının” ibaresi “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde” şeklinde değiştirilmiştir. 9018 Etkin pişmanlık Madde 221- (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  7.11.2019
İzlenme:  117
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT
OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2008 yılında hazırladığı Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye başlıklı bir raporuna göre; ülkemizde flora (ağaç-bitki varlığı) ve fauna (hayvan varlığı) durumunun genel görünümü:
Ercan ÇELİK [ 19.1.2013 Devamı
 
KÜRESEL STRATEJİDE SUYUN ÖNEMİ
Bilgi çağında susuz yaşanamayacağı gibi, geçmiş çağlarda da yaşanmamıştır ve gelecek çağlarda da yaşanmayacaktır. Ne petrol, ne bor, ne de başka madenler ve kaynaklar tutar suyun yerini
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
KEKİK VE ADAÇAYI YETİŞTİRİLMESİ
Kekik Yetiştiriciliği
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • Sayın TEMEL KARAMOL...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • SAYIN MERAL AKŞENER ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim