İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA  

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

TARIM VE ORMAN BAKANI

ADALET BAKANI  

İÇİŞLERİ BAKANINA

AÇIK MEKTUP

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ARICILIK HAYVANCILIK

 MAHKEMELER

2-MarmaraE.Ç.AĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  413483
Bugün Ziyaretçi :  199
Aktif Ziyaretçiler :  4

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

ANKARA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞINA

 

                           ANKARA  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

ŞİKAYETÇİ           : Ercan ÇELİK      ,T.C Kimlik No:16457296538

                                                  Ata Mahallesi Kabil Cadde No:140/2 Çankaya/ Ankara 

 

ŞÜPHELİLER       :1-Nebi BAYSAL, T.C.Kimlik No:37477348250;Yüzüncü Yıl Mah.

                                 Gölgeli Sok No:15 İç Kapı No:6 Çankaya/Ankara-Telefon:0533 3642882

                                         2-İbrahim Sancı      T.C Kimlik No:14992283648l     Telefon:0507  218 4486

 

SUÇ TARİHİ           :  2012- 2019 Günümüze kadar Devam etmektedir.

SUÇLAR        : Güveni Kötüye Kullanma,Örgütlü;Cebir tehdit, çalışma hürriyetini engelleme, Şantaj, Sahte Belge Tanzimi Nitelikli Dolandırıcılık  

                             

AÇIKLAMALAR   :

    Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 30.07.2009Tarihinde Özel Ağaçlandırma müracaatını yaparak 6/7/2011Tarihinde Marmara Adasında 2.486.715,59m2 saha için İzin alınmıştır.(Ek:1)

    Uygulama Projesi Yaptırılma esnasında kendim Ağaçlandıracak durumda olduğum halde; Daha önce kurulmuş Escan A.Ş şirketim  var iken daha profesyonel çalışmak için; finansör arayışına girilmiş, birçok işadamı ile görüşmeler yapılıp, istediğim Genel İşlem Koşullarında finansör olmayı kabul etmelerine rağmen; Hasan Çağlayan’ı ve ortaklarını uzun yıllar tanımamdan tercih edilmiş, Hasan Çağlayan, Mustafa Deryal, Vecdet F.Şendil ile 3 defa toplantı yapılıp konular enine boyuna görüşülmüş, saha gezilmiş; tesliminden sonra kurulacak; %50 hisseli A.Ş ye esas olmak üzere 7.08.2011 tarihli genel işlem koşullu ana SÖZLEŞME kendi isteklerine göre yapılmıştır.(Ek:2).

    “Amaç ve şartlara uygun; Uygulama Projesinin 2012 yılı içinde başlatılması ve bitirilmesi esası ile 3 yıl bakım süresi de olmak üzere; hiçbir hibe kredi V.S düşünülmeksizin kendileri tarafından zaman ve mekan’ın da uygulama projesi esaslarında ağaçlandırma sahası ara ekim, organik damlama sulama, gerçekleştirme finansının sağlanacağı;

    Kendilerinin hiçbir şekilde proje uygulamasını finans temin edememe gerekçesi ile erteleyemeyeceği;

    Uygulama projesini saha tahsis sahibi Ercan Çelik ile birlikte eksiksiz yerine getireceği; Sahadan ve uygulamadan Ercan Çelik sorumlu olacağı,

    ErcanÇelikVeHasanÇağlayan’nınMüşterekİmzaları ile TemsilVe İlzamı Sağlanacağı;

    Bu esasa dayalı olarak,  krediler, hibeler başka hangi ad altında olursa olsun alınacaklar %50 Ortaklı yatırımlara aktarılacağı veya paylaşılacağı;

    Finanstan Hasan Çağlayan’ın sorumlu olacağı” esasların da anlaşılmıştır.

    Saha tesliminden sonra ortak alabileceğimden; kurulacak %50 hisseli A.Ş şirketine esas olacağından her üçü ile anlaştığımız ana sözleşme, genel işlem koşullarına bağlanmış SÖZLEŞME Hasan Çağlayan ve tarafımdan imzalanmıştır.(Ek:2)

    Orman Teknik Personelinin, 2.5 yıllık bir engellemesi sonrası “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” ceviz için Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile150 yıllığına kayıt altına alınmış; Projeme Uygulama İzni verilmiştir. (Ek:3/1-7)

    Orman İşletme Müdürlüğüne3.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi verilip;(Ek:4)04.01.2012 Tarihinde Ağaçlandırma Sahası teslim alınmıştır.(EK:5/1-3)

      Hasan Çağlayan’a; Tarafımdan Yaptırılan“Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstık Çamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” ni Hayata geçirecek %50 hisseli A.Ş,ortaklığı kurulması için bilgiler verilmiştir.

     Ortak A.Ş yerine, benden habersiz; 5 ortaklı Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün.San.VeTic.A.Ş yi kurarak; kendi içlerinde “Ercan Çelik Ve Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün.San.Ve Tic.A.Ş Adi Ortaklığı” kuracakları, sermayesi ve yetkilileri belirtilip, 23/01/2012Tarihli karar alarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlamışlardır.(Ek:6/1-8)

    Adi Ortaklığı hiç istemediğim ve daha önce söylediğim halde; karşılıklı aramızda  almadığımız kararı, Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınladıkları İçin; Zoraki-Tartışmalı, Hasan Çağlayan’ın çok isteğiVe Zorlamalarıyla; önceki sözleşme genel işlem koşullarına göre Kabul Ettiğim ADİ ORTAKLIĞI; 08.02.2012Tarihinde (04620Nolu) Hasan Çağlayan  Yetkisi Olmayan K.Mahir Damatlar Tarafından Noter Dayanağı Yanlış  İmzalanmıştır.(Ek;6/1-8)

 

    A-)Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; Hasan Çağlayan’ın yetkisi olmadan EldenTakibi ve OrmanYetkilisine üstüne Proje onay izin tarihi 02.01.2012/1 sayılı, benim izin tarih sayım yazdırılarak,Taahhüt Senedi içine de İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYANyazdırılarak Noterden 09.02.2012 Tarih 01966 yevmiye nolu Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Yine İmza Sirküleri noter dayanakları yanlış olarak İmzalanmıştır.(Ek:7/(1-4))

 

    B-)Çiftçi Belgesi Alınırken; Ziraat Bankası Kredi ve hibelerine esas (ÇKS) için 24.02.2012 tarihinde Ortaklık Vergi Numarası; Ercan Çelik T.C Kimlik Numaram yazılmışken, (Ek:8/1);Hasan Çağlayan değiştirerek 21.03.2012 tarihin de kendi T.C.Kimlik Numarasını 25519529446 yazarak;(Ek:8/2) Adi Ortaklık kaşesini basıp imzalayarak; Yetkili olmadığı halde; Makamdan Özel Ağaçlandırma Ortaklık İZNİ almadan; Çiftçi Kayıtlarını kendine göre bilgi verip yönlendirmesinden, Hibe Veya Zirai Kredinin Ortaklık Adına Kendilerine Gelmesini Sağlamıştır.(Ek:8(1-2) Benim kredi alma ve hibelerden istifade etme  durumumu ortadan kaldırmış, çaresiz duruma düşürmüştür.

 

    C-)Bilge Grup Kağ.Çev.Ener.İnşa.Tarım Ürün. San Ve Tic. A.Ş,yetkilileri Mustafa Deryal Hasan Çağlayan,Vecdet F.Şendil Ve Kadir M.Damatlar kendi ortaklık firmalarını aynı adreste birleştirerek evrak ve kayıtları, Tek Kapıdan giriş 2 kapı içeri odada Adi Otaklık evrak ve kayıtları da aynı odada,Adıma Olur İzinli Onaylı Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi de olmak üzere”2. kilitli kapı içerisinde tutularak. Ankara 6. Noterliğinden 5 ayrı ihtarname ile bildirimine rağmen; tarafıma belge bilgi verilmemiştir.(Ek:12/0; 11/1-7 ; 18/1-2 ; 21/1)

 

   Proje ve sözleşmeye göre; Tarafımdan;Ara ekimler, Kekik, Adaçayı Lavanta 2012 yılında Ekim ayına dikilecek 2013 yılında ürün alınacağı şekilde; araştırması yapılmış;fide üretimi siparişi, Tarım Bakanlığı Yalova Araştırma Enstitüsü’ne; Aşılı Ceviz fidanları siparişi Fidancı Hüseyin Olacak’a Prof.Dr.Senih Yazgan müşavirliğinde 2012Yılı Ekim-Kasım ayında yetişecek-DİKİM yapılacak şekilde taahhütname karşılığı siparişi verilmiştir.

 

   -HER ORTAĞIN ORTAKLIGIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİ ALMA DEFTER VE KAYITLARINI İNCELEME, ÖRNEK ALMA, MALİ DURUMU HAKKINDA ÖZET ÇIKARMA HAKKI VARDIR. AKSİNE SÖZLEŞMELER KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZDÜR.  (T.B.K M:631)

 

    OLAYLAR NASIL GELİŞMİŞTİR 2012 YILI:

     1-) Hasan Çağlayan ile Adi Ortaklık adına; Hizmet ve Fidan sözleşmesini; 10.04.2012 tarihinde Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş adi ortaklığı ile Coşkun Ormancılık Efrayim Coşkun–Hayati Küpeli ile imzalamıştır. (EK:9/1-7) Bedeli 646.251,88TL ye yapılmıştır. HayatiKüpeli’ninFetoIşık evleri için binlerce siparişi verilmiş aşılı fidanı Marmara Adasında dağıtması, toprak işleme, dikimi, havuzları tekniğe uygun yapılmamasından dolayı, İşyerinde çalışanların tuttuğu 01.07.2012;14.7.2012 tarihli tutanaklar (EK:11/9-13) yüzlerce fidanın gömülü bulunduğu, fidanların dikilmediği, toprak işlemesinin yapılmadığı, havuzun düzenli yapılmadığı ile ilgilidir. Bu yapılanlar ve tutanaklar sözleşme bir kenara bırakılmış; Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığım Tespit Davası’na karşı çıkılarak; Küpeli ile anlaşarak,Nebi Baysal ile yetkisiz 03.10.2012 tarihli tutanak imzalamış ve Coşkun Ormancılık Efrayim Coşkun ile anlaşmıştır. (Ek:11/1)

-HER ORTAK, DİĞERLERİNE KARŞI KENDİ KUSURUYLA VERDİĞİ ZARARLARI, BAŞKA İŞLERDE ORTAKLIĞA SAĞLADIĞI MENFAATLERLE MAHSUP ETTİRME HAKKI OLMAKSIZIN GİDERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. (TBKM:628)

    Daha önce memur olduğum için yönetim Kuruluna aldığım,2009 yıllarında sonra da; %99 u bana ve aileme ait olan  Escan A.Ş de %1 Hisse verdiğim Nebi Baysal ile İş Sahasında ayağım kırıldığından geçmiş olsun ziyaretinde evimde Hasan Çağlayan ile tanıştırılmış; ESCAN A.Ş ile Ercan Çelikve Bilge Gurp A.Ş Adi ortaklığına  hizmet ve fidan sözleşmesini yapmaya anlaştırılmıştır. Nebi Baysal’a Escan A.Ş da yetki verip; 13.07.2012 tarihli Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş adi ortaklığı ile Escan A.Ş Fidan ve Hizmet Sözleşmesi yapılarak imzalanmıştır.(Ek:10/1-12) İşin Başlangıcında 100.000TL avans; sonra 150.000 TL avans ile fidan başı 17TLden Nebi Baysal’ı Marmara adasına göndererek 2 ay kadar toprak işleme teraslama yapması, EscanA.Ş.borçlarının tarafımdan karşılanması; Bana ve Escan A.Ş şirketime; işe başlamadan 100.000TL,ile işe başlayınca 150.000TL avans ödemesi yapmadıklarından, yine 5.000TL fidancıya avans vermediklerinden, Esan A.Ş: Nebi Baysal tarafından 2 kere de Bilge Grup A.Ş sözleşmeye uygun hareket edilmediği ödemelerin yapılması veya işin bırakılacağı, konusunda, ihtar etmesine rağmen; Bilge Grup A.Ş tarafından ödeme yapılmamıştır.(EK:12/4-5) Çalışma yaparken; Hasan Çağlayan’ın dolgun ücret vaadi ile Nebi Baysal, Sahayı ağaçlandırma için Escan A.Ş.den fazla fidan ve hizmet sözleşmesi karşılığı İbrahim Sancı ile anlaşarak; sahayı gezip sahada toplantı yapıp çalışmalar yapmışlardır. Elindeki mevcut; faturalar çekleri ve nakitleri Hasan Çağlayan’a devretmesinden, Hizmet ve Fidan sözleşmelerini yerine getirmeden, örgütlü zararıma çalışarak, borçlanmamı sağlayıp, sıkıntıya düşürmesinden görevini kötüye kullanmasından Nebi Baysal’ın15.10.2012 Tarihinde 2 sayfa yaptığı zararı, ticari ahlaksızlığı anlatan mektuplaAZLİyapılmış, şirketteki hissesi devralınarak EscanA.Ş. den uzaklaştırılmıştır. (Ek:12/1-7)

   Ortak ortağın zararına olacak işleri yapmaması gerekirken; 17/10/2012 Tarih 16194yevmiye Nolu; Ankara 6. Noterliğinden ihtarname ile ortaklıkta yapılan zararın ihtaren Bilge Grup A.Ş ye bildirildiği; Nebi Baysal ortağım olduğu halde, verdikleri zararları, başka bir işe mahsup etmeden ödemesi gerekirken, ödemeden zor duruma düşürdükleri bildirilmiştir.(Ek:12/1-2)-Sadece Avans Niteliğindeki zararım 255.000 TL dir“ T.B.K.M:626: Ortaklar, kendilerinin Veya Üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.”  

  

 -BENDEN İZİNSİZ, VEKALETSİZ ZARARIMA ÇALIŞIRKEN, ÖRGÜTLÜ ANLAŞMALAR YAPARAK; TEHDİT TACİZ İLE ÇALIŞMA Ve ÇALIŞTIRMA HÜRRİYETİNİ ENGELLEYİP, SAHTE BELGE TANZİMİ İLE ORTAKLIK, ZİRAAT BANKASI DOLANDIRILMIŞTIR.

 -VEKİL; VEKALET VERENİN AÇIK TALİMATINA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR .(TBKM:24;25;26;27;37)

       İbrahim Sancı’nın yanıma gelerek; “Bilge Grup A.Ş.” ile anlaştığını, kendisine söz verdiğini, benimle anlaşması durumundaEscanA.Ş ile firmasının birlikte çalışacağını belirterek;Uygulama Projesinin 15.12.2012 Tarihine Kadar Birlikte Çalışmayla yetiştireceğimizi yoksa;Orman İşletme Müdürlüğünce  projenin iptal edileceği 14.09.2012 tarihliYAZIYI;eldengetirerek,anlattığından(Ek:13/6);19.10.2012Tarihli Vekalet Verilmiş sözleşme yapılmıştır. (Ek:13/1-5.

     Nebi Baysal, İbrahim Sancı sahada toplantı yaparak; Bilge Grup A.Ş ile ağaçlandırmayı kendi aralarında yapmaya, beni sahadan uzaklaştırmaya karar vermişlerdir. Escan A.Ş de Nebi Baysal yetkisinde çalışan; 2 ekskavatör; 2 kamyonetin, şoförleri ve operatörlerinin AYSA İbrahim Sancı üstüne çalıştırılmaya başlanmış. Benimle ondan sonra sözleşme imzalanmıştır.

     Sözleşmede;3 yıl bakımla birlikte; Maliyet+%15 fidan başı 18 TL den; işveren, maddi sorumluluğunu yerine getirdiğinde 15.12.2012 tarihine kadar hizmet ve fidan sözleşmesini yerine getirmemesi durumunda ücret talep etmeyecektir. Yüklenici Firmanın taahütleri projeyi zamanında yerine getirememesi durumunda; işveren adına çıkmış olan yatırım gider cetvelinin%50bedeli Yüklenici tarafından işverene ödenecektir.İşveren adına hibe ve destekleri çıkartacaktır.Bu güne kadar ödenmesi gerekli ödenmeyen toplam 60.000TL İşveren tarafından ödenecektir.” Denilmektedir. Burada ödenecek 60.000TL Firmam Escan A.Şnin yaptığı iş karşılığında; Nebi Baysal’ın  İbrahim Sancı dan alacağı dolaylı ücrettir. Çünki İbrahim Sancı işe yeni başlayacaktır. Ancak sözleşmenin hiçbir şartı yerine getirilmemiştir. Hem bu 60.000TLyi  Hemde 255.000TLyi Nebi Baysal ESCAN A.Ş ye (yani tarafıma)  ödemesi gerekirdi.

     İbrahim Sancı’nın Nebi Baysal ile birlikte çalışarak; Bilge Grup A.Ş haber vererek tarafıma haber vermeden, değişik yerlerden militan çalışan getirdiği, Nebi Baysal’ın aleyhime çalışmasından sonra Escan A.Ş. firmam adına memleketim Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesinden getirdiğim;Nizamettin Can, Cennet Can, Hüseyin Ergen, Leyla Ergen, Yusuf Yılmaz,Mehmet Can,Refik Can,Şuayip Ulak;Muzaffer Mellaş, Hasan Buruk adlı akrabalarım da olan 10 çalışan iş bilen ustayı; 1 hafta her gün tehdit taciz etmelerinden; 3 gün üst üste, geceleri yiyecekleri, içecek ve çalışacakları mazot varillerini çalmalarından; çalışma ve yaşama hürriyetini ihlal eden taciz ve tehditte bulunmalarından; Marmara adasından Mersin-Erdemli’ye geri göndermek zorunda kaldığımdan; İbrahim Sancının 15.12.2012 teslim edemeyeceğinden öyle bir düşüncesi olmadığından ve sahayı yetiştiremeyeceğinden, Anayasa ve sözleşmeye aykırı çalışmaları ve talimatlarıma uygun olmayan çalışmalarından, verdiğim vekaleti aykırı ve kötüye kullanmasından İbrahim Sancı’nın da 06.12.2012 tarihinde vekaletini azlettim(Ek:13/1-5) 

 

-SÖZLEŞMEYE; GENEL İŞLEM KOŞULARINA, DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLARAK KARŞININ ALEYHİNE VEYA ONUN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRICI NİTELİKTE HÜKÜMLER KONULAMAYACAĞI GİBİ, SÖZLEŞMENİN BİR HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRME VEYA KORKUTMA İLE İLGİLİ BORÇLANDIRMA DAİMA GEÇERSİZDİR. (TBKM:24;25;26;27;37)

      Sözleşme ve kendileriyle yaptığım sözleşme ellerinde bulunduğu, Uygulamadan projeden sorumlu olduğum, yönetimde imza yetkili olduğum; Sözleşmenin hiçbir maddesini yerine getirmedikleri; sözleşme Ana maddesinin esasını 2012 yılı başında başlanıp 2012 yılı sonunda biteceğinden 5 defa ayrı ayrı ihtarnameler ile bildirim yapıldığı halde;(Ek:12/2-8) Finans temini yapılmamış; hukuki eksiklikleri yerine getirmemişler,   İbrahim Sancı’nın Vekalet Azlinden Sonra Örgütlü yeniden toplu harekete geçilmiştir. BilgeGrup A.Ş Hasan Çağlayan; Mustafa Deryal,K.MahirDamatlar, Nebi Baysal, SaimAkçay birlikte;Protokol ve kararları  yazıp getirerek; aşağıdaki kararları aldırmışlardır. (Ek:14/(1-7)

 

   a-KrediAlmakİçinSermaye-ArtırımınaGerekOlduğundanSermayeArtırımını2800.000TL yapılmasınaBöylece1760.000TLBilgeGrupA.ŞTaraflarınaBankayaBorçlandırdılar(EK:14/1)

   b-HisseBorçlarımınTamamının; Adi ortaklık faliyetleri hibe ve ürün Bedellerinden karşılanmasına 24.12.2012tarihli karar almışlardır.(Ek:14/3)

   c-Nebi Baysal’a ağaçlandırmada yetkilendirme için vekalet verilmesi kararı ve vekalet verilmesi süresince 3.500.TL ödenmesi 24.12.2012 tarihli karar alınmıştır.)(Ek:14/4)

   c-Nebi Baysal’a; %1 hisse verip;  kendi Ercan Çelik hissemin yıllık gelirinin dörte birini (¼ nün) gelirini50 yıl boyunca Nebi Baysal’a vermeyi kabul ve taahhüt  etme”(Ek:14/6)

   d-Adıma vekalet verdiğim“Hissemin(1/4)Dötte birinin gelirini 50 yıl boyunca Saim Akçay’a ödemeyi kabul ve taahhüt  etme( (Ek:14/6)

   e- NebiBaysal’a;31.12.2012-31.12.2013Tarihleri bir yıl süreli vekalet verdiğim için toptan tavır almışlar, biz onu sürekli görevlendireceğiz demişlerdir.

   f-Eşim medeni kanuna göre Zirai Krediyi imzalamayınca; alınan kredileri kendileri ödeyeceğine karşılık, Hasan Çağlayan 2.300.000Tl lik senet vermiştir.(Ek:14/5)

    Adi  Ortaklıktan dolayı beni eşimi ailemi sürekli dolaylı yetkisiz borçlandırmışlardır.

  

“Türk Borçlar Kanunu MADDE 24-Düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır”;“T.B.K.M:25- Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz”“T.B.K.M:26:”Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler;”“T.B.K.M: 27:Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”. “T.B.K.M: 37:“Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa sözleşmeyle bağlı değildir.”

 

    NEBİ BAYSAL; 2012 YILINDA MARMARA’YA İŞİN BAŞINA GEÇEREK, İBRAHİM SANCI VE BİLGE GRUP A.Ş YETKİLİLERİ İLE İŞLERİ ORGANİZE ETMİŞ, BANKALARDAN; SAHTE BELGE BANKA KARTI ÇIKARTARAK İNTERNET BANKACILIĞINDA DEĞİŞİK KİŞİLERE YETKİ VEREREK MİLYONLARCA LİRA HIRSIZLAMA VE DOLANDIRMA İLE  GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞTİR.

    İbrahhim Sancı’nın 6/Aralık/2012 tarihinde yaptığım azlini, noterliğin bildirmesi yanında mesaj atarak kendisine Hasan Çağlayan’a ve Mustafa Deryal, Vejdet Fehmi Şendil’e, Bizim anlaştıracak olan Saim Akçay’a  ayrı ayrı  bildirmeme rağmen Nebi Baysal  İbrahim Sancı  ile örgütlü bir şekilde devam etmiştir.

 

-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE YAPTIĞIM ERCAN ÇELİK-ESCAN A.Ş ŞİRKET BİRLEŞMESİNİ NEBİ BAYSAL ENGELLEMİŞDİR.

     Ercan Çelik–Escan A.Ş şirket birleşmesi, tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin24/Kasım/2015 tarih, 8953 sayılı, 61;62.ici sayfalarında yayınlanan BİRLEŞME DEVRALMA HUSUSLARI gerçekleştirildiğinden Ercan Çelik şahıs  işletmesi Başkent Vergi Dairesindeki 16457296538 nolu vergi numarasının kapatılacağı, bundan böyle  Ercan Çelik adına alacak ve verecekler, %100 hissesi Ercan Çelike ait olan  Escan Akademi İş Sağ.Güven.Çevre Sağlığı Laboratuvar  Eğitim Hiz.Danışmanlık Anonim Şirketi’nde Başkent Vergi Dairesi  Vergi No;03770437406 ile işlem göreceği; 2 defa Nebi Baysal Ve Hasan Çağlayanla görüşülmüş konuşulmuş kabul etmediklerinden üçüncü defa  6/Ocak/2016 tarih 185 yevmiye nolu noterden İhbarname çekilmesine rağmen, 3 yıldır  sürekli beni zarardan zarara; daha çok Escan A.Ş firmasına zarar veren;Nebi Baysal örgütlü karar alarak sözlü bir şekilde “hiçbir maddesini yerine getirmedikleri Adi Ortaklık sözleşmesine göre kabul etmediklerini” Ercan Çelik Şahıs Firması İle %100 Ercan Çelik’e ait olan EsCanA.Ş firmasının Birleşme Devralmasını Maliyeden adi ortaklığın bir maddesini gerekçe göstererek engellemişlerdir. Böylece; Escan Anonim Şirketi’nin kuracağı Güneş Enerji Panel Üretim Sistemi, engellenmiş,Hazine Bakanlığından dosya geri çekilmişSenegal-Dakar’da kurduğum %50 Senegal %50 ortaklığım olan SENTURK firması faaliyetini durdurmuştur. (Ek:15)

 

   VEKALETSİZ İŞGÖREN HER TÜRLÜ İHMALİNDEN SORUMLUDUR; T.B.K.M: 527

   Nebi Baysal ve Bilge Grup A.Ş ye; Kanunsuz yaptıkları iş ve işlemler; vekaletsiz, ortaklık olursuz yapıldığını, çalışanları tehdit ve taciz edilerek gönderildiği, Nebi Baysalın Vekaletsi olduğu husuları Ankara 6. Noterliğinden 16 Şubat2016 günü 3157Nolu ihtarname ile bildirilmiştir.(Ek:16/1)

  Orman İşletme yetkilileri ilk defa 23.06.2016 tarihli tutanak ve 22.06.2016 tarihli tutanaklarla noksanları tarafıma bildirmiştir. 4 yaşında olması gereken Aşağı Sahadaki FISTIK ÇAMLARININ kuruduğunu yenilenmesi gerektiği yazısını orman ihtaren bildirmiştir. (EK:17/1-2) Burada 300 Dekar alan boş bırakılmış, Toprağın işlenmeden, cansuyu verilmeden fidan dikilmesinden, servi dikilmemesinden, ÇİTLERİN  düzenli çevrilmemesinden İbrahim Sancı Nebi Baysal Bilge grup A.Ş  yöneticileriyle birlikte sorumlu olup, düzenli dikim yapılmamıştır. Boş bırakılan sahaya 50 adet  2014 yılından arılar koymuştur..

    Bilge Grup A.Ş ye ihtaren 11/Temmuz/2016Tarihli 13577 yemiye nolu ihtarname ile, sahada vekalet verdiğimiz kimse bulunmadığını,bana vekalet vermeleri ya da hangi  işi kime yaptıracak isek vekalet vermemiz gerektiği, Orman tarafından onaylanan bir ortaklık izin oluru bulunmadığı ihtaren  yeniden bildirilmiştir. (EK:18/1-2)

    İhtarımda isim vererek Nebi Baysal’ın vekaletsiz olduğunu bildirmeme Rağmen, Sürekli ortaklık ve zararıma çalışan, Nebi Baysal  13.07.2016Tarih 9317 yevmiye nolu  noter ihtarıyla  tekrar kendisinin izinli ve yetkili olduğunu ihtaren bildirmiştir.Çalışanları  aleyhime  örgütlenmesini de sağlamıştır.(Ek:19/4)

 

    15/TEMMUZ/2016 FETO KALKIŞMASININ YATIŞTIRILMASINDAN SONRA KİRALADIĞIM EV(LOJMANIN) ANAHTARI ALINMIŞ KAPILAR AÇTIRILMIŞ; SAHA GEZİLMİŞ,İÇİNE KONULAN ARILARIN TEK TEK FOTOĞRAFLARI  ÇEKİLMİŞ, ARILAR TESCİL ETTİRİLMİŞ, 2 TENEKE BAL ALINARAK  ANKARAYA DÖNÜLMÜŞTÜR.

     15/Temmuz/2016Feto kalkışmasından sonra; Bilge Grup A.Ş Yöneticilerinin Fetocularla birlikte çalışmalarını bildiğimden;17/Temmuz/2016 Günü Lojman anahtarı 4 yıldır ilk defa alınmıştır. Nebi Baysal Yetkisiz; 2012 yılından sonra kiraladığım 22 Eylül caddesi 89/3 Nolu Yenimahalle Marmara da bulunan Dairede, kalmaya başladığı, bakım  ara ekimleri ve bütün tavırları ve davranışlarıyla; beni Marmara Adasından Ağaçlandırma Sahasından uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yaptığı, daha önce arılara bakmak için 2014 yılı ve 2015 yılında arıcılık belgesi olan Vehbi Yalçın’ı işe aldığını, Ortaklık adına yetkili kendisinin olduğunu çalışanlara ve etrafa söylediği; Orman İşletme Müdürlüğüne giderek kendisinin yetkili olduğunu “Ercan Çelik Son kapının son mandalı” diyerek hakaret etmesi; yine; 13 temmuz 2016 tarihli sahte ihtarnamelerinde hem Bilge Grup A.Ş. Yöneticileri Nebi Baysala Yetki verdiklerini, hem de  Nebi Baysal’ın kendisinin yetkili olduğunu ihtaren bana bildirmeleri tam bir kanun tanımazlıktır. TTK göre ihtarname sayılmayan tehdit yazısı olduğu bir yana; 17 Temmuz günü gece Ev açıldığında evin içerisi  bal dükkanı gibi; bal tenekeleri malzemeler, sarılı petekli ballar, petekten bal sıkma makineleri olduğundan  evde kalınamamıştır.

      Sabahleyin Abdullah Sarkan ile yapılan görüşmede; Nebi Baysal’ın sahaya düzgün bakmadığını, ilgilenmediğini; arılarla ilgilendiğini bu seneki balların aşağı dairede olduğunu, Arıların Raşit Göktaş tan alındığını söylenmesinden; Fırat Sarkan, Celal Kılıç ve Taçkın Çamoğlu Vehbi Yalçın ile yapılan görüşmelerde; Ağaçlandırma sahası; ara ekim; arılara baktıkları; Ercan Çelik Ve Bilge Grup  A.Ş.Adi  ortaklığı adına Ziraat Banksında  bulunan hesaptan, maaşlarını  kartla çekip çalıştıkları, Bilge Grup A.Ş Adına alınmış traktör ve Kardelen Boya Ltd.nin  4x4 kamyoneti ile çalışma yaptıkları  bu araçların, ağaçlandırma sahasında çalışmasıyla ilgili bir sözleşmesinin bulunmadığı, dışarıdan Raşit Göktaş, Fırat Sarkan Ve  Vehbi Yalçın’ında arılarının olduğu tespit edilmiştir.

    Abdullah Sarkan’la beraber Raşit Göktaş’a gidilmiş,  Raşit Göktaş tarafından bilgiler teyit edilmiş, Raşit Göktaş da; 50 kovan arıyı ortaklığa aldıklarını, 85 adet KOVANLI ARI DOLU olarak sahanın içinde çoğaldığını, arıların parasını Nebi Baysal’dan aldığını; 2 yıldır tescilinin yapılmadığını söylemesinden sonra, Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş. Adi Ortaklığı üstüne plaka ve kayıtlarını yaptırmak istediğimi söylediğimden; Barkotları bulamadığını, plakaların kovanlarda çakılı olduğunu, plaka numaralarının listelenerek Muhtar Onayından geçmesi  gerektiği bildirilmiştir. Sahaya gidilerek ARIKOVANLARI tek-tek fotoğraflanarak, fotoğraftan listelenmiştir. Topağaç Muhtarı Ramazan Dağ, Arıcı Raşit Göktaş ve tarafımdan  Devir-Satış  Belgesi tutanağı tutulmuş; 20.07.2016 tarihinde İlçe Tarım Müdürlüğüne İşletme Tescil Belgesi çıkartılmıştır. Bandırma da bulunan Arıcılar  Birliğine Telefonla sorulmuş; Adi ortaklığa tescil yapılamadığı;  Arıcılık Belgesi olan şahsa veya  şirkete yapılması gerektiği öğrenildikten sonra; Ercan Çelik-Escan Akademi İş Sağ.Güv.Çevre Sağlığı Laboratuar Eğ. Hiz. A.Ş birleşmesi yapıldığından; ticaret sicil gazetesinde yayınlandığından,  Escan A.Ş.  üstüne yapılmış, yanına ileride bir sıkıntıya düşülmesin diye Adi Ortaklığın Kaşe basılıp İmzam atılarak ayrıca; belirtilmiştir.20-21-22/Temmuz/2016 günleri 100 tane Plakalar Arıcılar Birliğinden alınmış Ancak plakalar arı kovanlarına monte edilirken; Arıcılık işiyle ilgili Nebi Baysalın işe aldığı Vehbi Yalçın’ın Nebi Baysal ile görüşerek  arılar Nebi Baysal’ın diyerek itiraz etmelerinden plaka takma durmuş, Nebi Baysal ile görüşülmek istenmiş, Nebi Baysal telefonu yüzüme kapatmıştır.

 

     Bundan sonra yanımda olan arkadaşlarla birlikte 100 tane plaka 89/3 nolu daireye özel eşyalarımla birlikte konularak; Balların tenekelerde konulduğu yeri hem çalışanların hem Abdullah Sarkan’ın söylemesinden, ayrıca anahtarı kapı üstünde ve açık kapıdan çok miktarda teneke ve eşya olduğundan; ZeytinYağı Tenekelerden bir bölümüne bakılarak kapak açılmış bal olduğu anlaşılınca; bütün malzemeler fotoğraflanarak yanımda bulunan Hüseyin Yaman, Hulki Aşçı ve Hasan Hüseyin Kelav’ın teşviki ve yardımıyla 2 teneke dışı Zeytin Yağı yazan bal tenekesi alınmış; saat 13.00-14.00 arasına arabamın bağacına konmuştur.23.07.2016 tarihinde saat16.00 Erdek Feribotu ile Ankara’ya dönülmüştür. Ek:20/1-7)

 

-BENİM ONAYIM GEREKLİ ORTAKLIK SAHASINDA VEYA BANA İZİNLİ SAHADA BENDEN İZİNSİZ ORTAKLARIM, ÇALIŞAN VEYA 3.KİŞİLER TİCARET YAPIP ÜRÜN ALAMAZLAR, ALEYHİME ÇALIŞAMAZLAR  .    26/7/2016Tarih14352 nolu Ankara 6. Noterliğinden ihtaren Bilge Grup A.Ş ye  bildirilen; Ek:21)“ 2 yıldır bakım yapılmadığından otların büyüyüp içindeki fidanların kuruduğu, projeye uygun dikim ve bakımın yapılmadığı, başkalarının üstüne plakaları kayıtlı arılara bakım yapanların Adi Ortaklığımız Çalışanları olduğu, arıların bulunduğu alanda 300 dekarlık alanın arı koymak için boş bırakıldığı, Evde vekaletsiz kişilerin kaldığı; bal ticareti yapıldığı, Hibe Ve Kredilerin amacına uygun kullanılmadığı, (Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru Olmadan)YETKİSİZ OLDUKLARI halde; iş yaptırdıkları ihtarı yanında Çalışanların Maaşını, Abdullah Sarkan’ın kirasını, Nebi Baysal’ın aylığını, Alınan Arıların parasını Adi Ortaklık Hesabından Ziraat Bankasından Kartla çekildiğini Ziraat Bankasından aldığım hesap hareketlerinde tespit ettikten sonra arıların tescili yapılmıştır. Tonlarca bal alınıp satılmıştır 3. Kişilerin ortaklık sahasında mal sahibi olamayacağını bildikleri halde; Nebi BAYSAL’ın benden habersiz olarak Özel Ağaçlandırma sahamın içerisinde ürettikleri balı Abdullah SARKAN’a ait giriş dairede stoklayıp benim adaya gelmem ile stoktaki balları 06 AIE 77 plakalı araca zeytinyağı tenekeleri ile  yükleyerek Fırat Sarkan ve Celal Kılıç  tarafından kaçırıldığı, Nebi BAYSAL satarak gelir elde ettikleri tarafımdan fotoğrafları ile tespit edilmiştir.

 

      27.07.2016  tarihinde Tekrar Marmara adasına dönülerek 28.07.2016 tarihli yazı, Abdullah  Sarkan’a Apartman Yöneticisi olarak tarafımdan 2 nüsha yazının aslı imza karşılığı verilmiştir. Yazıda;“Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24Kasım2015Tarih8953 sayılı yayınlanan Ercan Çelik işletmesi aktif ve pasifleriyle  Escan Akademi İş Sağlığı, ve güvenliği Çevre sağlığı Labor.Eğt.hiz.Danışmalık A.Ş birleştiği borç ve alacaklarıyla Escan Akademi A.Ş şirket bünyesinde devam edeceği yayınlanmıştır. Marmarada bulunan sahaların bakımı ve işletilmesi için 22Eylül Caddesi 89/3 nolu dairede  kalacağımdan; Feto Kalkışmasından;”Türkiye de olağan üstü hal ilan edildiğinden; 89/3 nolu dairede sürekli kalacağımdan, bilgi verilerek ikametgah alınması; Ercan Çelik ve Bilge Grup A.Ş  Adi Ortaklığı tarafından kiralı bulunduğundan yetkili olmayanlara  anahtarın verilmemesi, 2  zeytinyağı tenekesinde numune için bal aldığım, diğer tenekeleri sahipleri alması veya emniyete bildirilmesi”  yazısı aslı  imza karşılığı verilmiştir.(Ek:22/1) Abdullah Sarkan 29.07.2016 tarihinde İkametgah ilmuhaberi alıp getirmiştir.(Ek:22/2) Aynı Abdullah Sarkan; konutunda bulunmaması gereken, Nebi Baysal ile kira sözleşmesi yapmış;daha önceki kira sözleşmesini ortadan kaldırarak  “ballarını konutunda muhafazası altına aldığını ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiğimden şikayetçi olmuştur.”

    Limak Uludağ Elektrik Dağıtımda Hala abonelik Ercan Çelik Ve Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklığı adına devam etmektedir.(Ek:22/3)

 -Özel Ağaçlandırma Sahamız için; 03/08/2016 tarihinde Marmara Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/3 D.İş numaralı dosyasında; Tespit Yaptırılmış; Tespit ve bilirkişi raporu mevcuttur.(Ek:23/1-2)

   -Yine bütün suç fiilleri Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına 14.8.2016 Tarihinde bildirilmiştir.(Ek:24/1-4) 15.8.2016 Tarihinde savcılığa bilgi verilerek Marmara adasından ayrılmak zorunda kaldım. Bundan sonra Mersin Erdemli Devlet Hastanesinde ye Yoğun bakımda olan babam Hüseyin Çelik’in  başında  olduğumdan; Lojman kapısını kırıp Savcı-Mahkeme yetkilileri ile görüşüp, adi hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, konut dokunulmazlığı zırhı ile 142.maddeden 116.maddeden nitelikli dolandırıcılık, hırsızlıktan mahkemeye verdirip 5yıl hırsızlık, 1 yıl dolandırıcılıktan ceza verdirerek; bunu SAHANIN DEVRİ için  pazarlık konusu  yapmışlardır.(EK:21;EK:20/1-7 ) Esasında  Nebi Baysal, Avukat kızı Selcen Baysal,  Hasan Çağlayan, Abdullah Sarkan, Raşit Göktaş ve çalışanlar kumpasları için  Mahkemeyi yanıltmışlardır.

 

     ÖRGÜTLÜ; ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAKLIK OLURUNUN BULUNMADIĞI, VEKALETSİZ İŞ GÖRDÜRÜLDÜĞÜ, ORMAN MEMURLARI YANINDA ŞAHSIMA HAKARET ETTİKLERİNİ 3.DEFA İHTAREN BİLGE GRUP.A.Ş’YE;  ORMAN İŞLETMESİNE DEFALARCA BİLDİRMEME RAĞMEN; HABERSİZ İZNİM OLMADAN ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAKLIK OLURU VERİLMİŞTİR. 

    Orman İşletme, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü Dilekçelerime cevap vermemiştir. Bilge Grup A.Ş nin Nebi Baysal’ın suçlarını İlgili mercilere bildirmemiştir. Dilekçelere cevap vermeden, sanki benim ortaklığa iznim varmış gibi, olur hazırlanarak haber verilmeden bizim anlaşmamızı sağlamadan, Orman İşletme Müdürlüğü, Bölge Ve Genel Müdürlüğü Bakanlık 9.03.2017 Tarihli 53 sayılı oluru Bilge Grup A.Ş müracaatına göre vermişlerdir. Benim ortaklık onayım olmadan, ve olmayacak olduğunu yapılan fiilleri Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne Orman Genel Müdürlüğüne defalarca bildirilmesine rağmen örgüt gücünü kullanarak 5 yıldır örgütlü halde kanunsuz, evrak ve hesap vermediği ortağına ORTAKLIK OLURU VERİYOR. Bu Dünyada görülmüş bir durum değildir. (Ek:25/1-2)  

 

  OLURUNUN ALINMASINDAN SONRA; BANKADAN PARA HAREKETLERİ İSTENİNCE, İBRAHİM SANCI NIN VE NEBİ BAYSAL’IN VEKALETLERİ OLMADIĞI BİLDİRİLİNCE;NEBİ BAYSAL SAHAYI SİLAHLI KİŞİLERCE TUTULMASINI BİLGE GRUP A.Ş. YETKİLİLERİ ŞANTAJ TEHDİT YAPARAK TARAFIMI İCRA VE MAHKEMEYE VEREREK AVUKATLARI KANALIYLA BORÇLU GÖSTEREREK; EVİMİ AİLEMİ TACİZ ETMİŞLER; İBRAHİM SANCININ, VEKALETİNİ ALAMAYACAĞIMI  BELİRTEN DAVA AÇMIŞLARDIR.

     Ziraat Bankası Girişimci Şubeye giderek, Nebi Baysal Ve İbrahim Sancı’nın birlikte çalışmaları ile hesapların, vekaletsiz izinsiz sahte evrak ve internet vekaletiyle, kartlarla   hesaptan hesaba aktarılarak 2012 Aralık Ayından sonra  örgütlü çalışıldığı; vekaletlerin hepsinin kullanılmakta olduğu, planlı örgütlü vekaletle veya internet vekaletiyle, Kartlar kanalıyla  hesaptan hesaba 5 yıldır çalışma yapıldığını dolandırıcılık ve hırsızlama yapıldığı öğrenmemden sonra İbrahim Sancı’nın AZLİ ni Ziraat Bankasına verip 2.05.2017 tarihli verdiğim dilekçede Banka Kartlarını iptal ettirdim.(Ek:26) Ziraat Bankası hesap hareketlerini istediğim 3.05.2017 tarihli cevabında, hesap hareketlerini ortak istenmediği takdirde veremeyeceklerini belirten yazıyı elden vermişlerdir. (Ek:27) Bir gün sonrası; 4/Mayıs/2017 tarihinde 07936 nolu Ankara 3. noter ihtarıyla tarafımı borçlu göstererek ödenmem istenen miktar belirtilmiştir.(Ek:28) Sözleşme maddelerini ihlal ederek yok sayarak diğer taraftan borçlandırarak”Bilge Grup A.Ş yöneticileri Z.Bankası yöneticileriyle haberleşerek, bankayla anlaşmalı evime icra kaldırıp, evi ciddi şekilde huzursuz ederek, avukatları  kanalıyla olmayan borç çıkararak, taciz edilip (Ankara 11.asliye hukuk mahkemesi 2018-381 e Sayılı) mahkemeye vermişlerdir. (EK:28)

    Yine Ziraat Bankasına verilen8.05.2017Tarihli Dilekçeye Cevap vereceğiz dedikleri halde cevap vermemişlerdir.(EK:28/2-3)

       Yine İbrahim Sancı’yı Kesin azledeceğim kanunla açık olduğu halde; 16.02.2016 Tarih 03157Nolu; 11/07/2016Tarih13577Nolu Ve 26/7/2016Tarih14352 nolu Ankara 6. Noterliğinden ihtaren bildirildiği; kendisine ve ortaklara tebligatın yapıldığı Saim Akçaya bildirildiği; İbrahim Sancı’nın vekaletini 2.05.2017 ye kadar cebren kullandığını bildikleri, yıllık hesap ve paylaşımları yapmayarak, sahte belge kullanarak tarafım ve banka dolandırılarak avukatlarıyla birlikte, değişik hesaplara aktardıkları milyonlarca lirayı, Meşru Gösterme Zaman Kazanmak İçin; Vekaleti Azil Edemeyeceğime Ve Tebligat Yapılmadığına Dair Dava Açmışlardır. (20.AsliyeHukuk2018/439-E-S.Mah)

 

  -ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ORTAKLIK OLURU OLMADAN, BİLGİ BELGE HESAP VERMEDEN; VEKALETSİZ İZİNSİZ, BANKA KARTLARI VEYA İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAPTAN HESABA MİLYONLARCA LİRA HİBE KREDİ AKTARILMASI YAPILMIŞ, TARAFIM BORÇLANDIRILMIŞ  SAHADAN EVRAKLARDAN UZAKLAŞTIRILMIŞ, YAŞAMA SEVİNCİM ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR.

      Vekaletim Verilmeden, izinsiz; Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Olursuz, her yıl için yıllık gelirlerin paylaşılması, ortaklığım hakkında bilgi verilme yerine evraklar kapalı kapılar içinde tutularak, Saha; yetki verilmeyenler güveni kötüye kullananlar tarafından tehdit taciz ve şantajla  tutulmaktadır.

    Ziraat Bankası, Balgat ve Yenimahalle şubelerinde hesap açılmıştır. Halk Bankası Ulus Şubesinde bilgim olmadan102610 nolu hesap açılarak 12.12.2012 tarihinde zoraki sermaye artırımı 2.8000.000TL olarak yapılmış; Bilge Grup Çev.Enerji İnşaat.A.Ş.ye Tarafım Borçlandırılmış; Buradan hesaplar  Hangi bankalara  ne şekilde aktarılmış bilmemekteyim.

      Ziraat Bankası Yenişehir Girişimci Şubede 59268732 5006  nolu hesap açılmış, hibeler ve krediler bu hesaptan ödenerek çıkarılan Kartlara ve hesaplara aktarılmıştır. 3 defa yazılı müracaat ettiğim ve hesap hareketlerini isteme sebebim belirtildiği halde, tarafıma hesap hareketleri ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.8.5.2017 tarihli dilekçem alınmış biz size cevap vereceğiz denilmiş herhangi bir cevap verilmemiştir. Bilgi edinme hakkım da ihlal edilmiştir.      Balıkesir Marmara; 585 Nolu Ziraat Bankası Şube  de;1-59268732 5002  2.11.2012 tarihinde ; Yine; 59268732 5005 10.05.2013 tarihinde  Ercan Çelik Bilge Grup A.Ş Adi Ortaklığı  adına hesaplar açılmıştır.  2.000.000 TLÜstünde hibe; her yıl alınan 900.000TL %0 faizli Organik işletme kredisi toplamı 4.500.000TL tutarında; 2800.000TL alınan Zirai Krediler Bankalarda hesaptan hesaba aktarılarak tarafım borçlandırılmıştır.

     Çalışanlara ve Nebi Baysal’a bilgim ve iznim dışında Banka Kartı çıkartılarak Hibelerden çalışanlar aylıklarını; arılar için paralar alınmış tonlarca bal satılmış 2 teneke numune için bal almamı çaldı diye şikayet edip hırsızlıktan 4 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiştir.

    Saha içinden alınan ürünlerin yıllık projeye göre 2013 yılında ve sonrası ara ekimlerin; Adaçayı, Kekik, Lavantanın,2014 yılında sonra ise saha içine koydukları ARI VE Balların 2015 yılından sonrası için CEVİZLERİN tüm gelir ve hesapları YILLIK PAYLAŞILMASI YILLIK HESAPLARIN VERİLMESİ GEREKİRKEN  Örgütlü bir şekilde alınan hibe ve kredileri ile birlikte hesaptan hesaba aktarılarak Ziraat Bankası ve tarafımın Borçlandırarak dolandırıldığı; İnternet hesapları ve Banka kartları ile sahte vekaletlerle tarafımın ve devlet hibelerinin HIRSIZLANDIĞI; Şahsımın  haklarımın tümü ihlal edilmiş ve  kendi aralarında paylaşılmıştır.

      

  -HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTAN MAHKÜM OLDUĞUM, HAPİS YATMANIN ZOR OLDUĞU, HASAN ÇAĞLAYAN’IN 2 DAİRESİNİ VERMEYE RAZI OLDUĞUNU MAHKEMELERİN GERİ ALINARAK ANLAŞACAĞIMIZ AİLE YAKINLARIMA BASKI KURULARAK SULH VE İBRA PROKOLÜ YAPILMAYA ZORLANMIŞTIR.

     SULH VE İBRA PROTOKOLÜ KURULAN KUMPASIN TAMAMLANIP ÜSTÜME İZİNLİ BULUNAN SAHANIN BİLGE GRUP A.Ş YE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILMIŞTIR.    

       Hasan Çağlayan Ve Avukatlarının 22/7/2019 Tarih15734 Nolu Ankara2. Noterliğinden ihtaren bildirim; kumpası tamamlamak için yapılmıştır. (Ek: 29/1-9)

      Hırsızlık ve dolandırıcılıktan verilen cezayı Nebi Baysal ve Hasan Çağlayan aileme ve yakınlarıma telefonla; 5 yıl hırsızlıktan 1 yıl dolandırıcılıktan; hapis yatacağımı, hapis yatmanın zor olduğunu, ailemin leke alacağını; 2 dairesini vererek anlaştığımız takdirde Mahkemelerin tümünün geri çekileceği, hapis yatmaktan kurtulacağım şantaj baskısı kurulmuştur. Ailem ve yakınlarıma; ev devirleri ve nakit paranın hemen verileceği, ekonomik sıkıntıdan kurtulacağımız, yatalak hasta olan babama gidip bakabileceğim, mahkemelerin tümünün çekileceği, psikolojik tacizden kurtulacağım, kendilerine daha iyi bakabileceğim baskı ve ısrarı üzerine; 2 daire 50.000TL nakitte anlaşılmıştır. Sulh Ve İbra Protokolü yapılmıştır. Avukatlarla 15.11.2018 Tarihinde sözleşme hazırlanmış, Hasan Çağlayan, Nebi Baysal tarafından işler bitmek bilmeyen; protokolü kanunsuzluklarla sahayı elde etmenin ayakları olan bir sürece getirmiştir. Avukatlar hazırlanan sözleşmenin hemen karşılıklı olacağını söylemesinden Bütün yetkiler Eyüphan Çağlayan’a verilmiştir. 2 ay sonra BABAMIN Vefatında  Eyüphan Çağlayan aranarak, Ekonomik sıkıntıdan ihtiyaç olduğunu, Babası Hasam Çağlayan’a söyleyip alacağımın 50.000.TL’yi ödeyin, diğerlerini sonra ödersiniz bütün yetkileri verdim devirlerin yapılmasına siz devam edersiniz dediğimde; “(900.000TL.olan Organik işletme kredisi)Her yıl alınan işletme kredisini imzalarsam 50.000TL.vereceğini  beyan etmiştir. Bunu; Hasan Çağlayan;kendisine;benim durumumu anlatan başka aracılara da söylemiştir. Olmayan Organik Bitkisel Ara Ekime; (%0)Faizli 900.000TL’lik Organik İşletme Kredisini imzalamamı istemişlerdir.

     Geri çekilen iki mahkemenin de, yapılan nitelikli dolandırıcılık ve sahte belge tanzimini ile hırsızlığın mahkemelere meşru göstermek, dolandırıcılığın ve kumpasın gerçekleşmesini sağlamak; zaman kazanmak, beni psikolojik yormak ailemi üzmek tedirgin etmek için bilerek istenerek; örgütlü oldukları avukatlar tarafından açıldığından hemen geri çekmişlerdir.

     Oysa; Benim  cezamı; Bursa Bölge Mahkemesine giderek; 21.06.2019 Tarihli dilekçe verilerek, 4. Ceza Dairesine mahkeme sonuçları sorulduğunda; 4 yıl 2ay hırsızlıktan, 5 ay ertelenmiş konut dokunulmazlığı kesin cezası aldığımı, kararını 07.03.2019 tarihinde verildiğini öğrendiğimden; üstüme iftira atanların mahkemeyi geri çekmedikleri, Benim Bilge Grup A.Ş. ve Nebi Baysal için Cumhuriyet Savcılığına yaptığım milyonlarca liralık Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma Ve gasp davasını geri çekmeme rağmen doğruyu söyleyip mahkemeyi geri çekmedikleri; Suç üstüm de kalsın diye habersiz beklettikleri; Nebi Baysa’lın geri çekilme kararını bildirmediği; kararı dosyaya koydukları Hasan Çağlayan kendi avukatı ile tarafım avukatlarını etki altına alarak;kesin kararın 07.03.2019 tarihinde verilmesine rağmen bana haber verdirmediği, Mahkeme Tarihi, İtiraz Tarihi, haber verilmemiş kanaatinde olduğumdan;

   Karşılıklı devirlerin hemen yapılacağı söylenmesine rağmen; aradan 8 ay geçtiği halde herhangi bir devir yapılmadığı, Protokolün içi yanlış bilgiler kumpas ve dolandırıcılığın sebepsiz zenginleşmenin daha iyi yürütülmesine yönelik olduğu;

    8yıldır hesapları, milyonlarca TL. hibeleri alan zirai kredileri alan, ara ekimlerin parasını alan, hesap vermeyen, hesap görmeyenler, Eyüphan Çağlayan’a verilen vekaletin geri alındığı takdirde; Özel Ağaçlandırma için İMZA HAKKIM ile sahadan gelecek YILLIK GELİRİMİN YARISININ 50 Yıl boyunca; Bilge Grup A.Ş ye ait olacağını, belirten protokolün bir çok maddesi,mevzuata aykırı, kendi ortaklık ana sözleşmesini bir kenara koyarak, beni karşılıksız büyük borçlar altına sokan özel işlem koşullarına bağlanmıştır.

      2012 yılında tüm ağaçlandırma işinin bitirilmesi sözleşmenin esasını oluşturduğundan; 2012 yılı sonunda; şantaj, tehdit ve korkutma ile borçlandırılmış; protokol ile yine YILIK GELİRİMİN DÖRTTE BİRİNİ NEBİ BAYSAL; DÖRTEBİRİNİ  Saim Akçay’a ÖDEMEYİ  KABUL VE TAAHHÜT EDEN  protokolü imzalatmışlardı.(EK:14/5) Türk Borçlar Kanunu ve Anayasamıza göre   protokollerin sözleşmeden sayılmadığı,

    Eyüphan Çağlayan amcası Ayhan Çağlayan üstüne kayıtlı daireyi devretmeyi taahhüt ettiği. Oysa Ayhan Çağlayan’ın böyle bir taahhüdü bulunmadığından;

    Eşim Hacer Çelik Adına verilen 2.800.000TLSenetin getirilmesi; olmayan senedin getirilmesi istendiğinden; Üstelik taraflarınca  senet ve belge bilgi vekalet verdiğim kişi Halit Şimşek ve avukatla münasebet kurup; senedi istediklerinden, tarafımdan  azledildikleri halde  senedi ve belgeleri bana geri vermeyeceğini söylemelerinden;

     Sulh ve İbra Protokolünü kabul etmediğimi belirterek, Hasan Çağlayan’ın oğlu Eyüphan Çağlayan’a verdiğim beyan iptal edilmiş,Vekalet azledilmiştir.(29/8-9)

     Ağaçlandırma sahasına hukuken de sahip olmak için; örgütlü; Nebi Baysal’sahayı ve evrakları tutmuş olmalarından, Ercan Çelik in sahadan bıktırıp uzaklaştırılarak Marmara adasında ikamet etmesinin engellenerek; Orman Genel Müdürlüğünden Ağaçlandırma  İzin olurunun  kendilerine yapılması ve oradan alınacak payın sağlanmasıdır. BÖYLECE; HİBELERİ KREDİLERİ KULLANARAK SAHAYA BİR BEDEL ÖDEMEDEN SÜREKLİ KAZANARAK İŞLETMEYİ ELDE ETMEKTİR.Noter ve avukatla böyle bir ihtarname hazırlanmıştır.Tarım ve Orman Bakanlığına 16/7/2019/185162 tarih nolu dilekçe verilmiştir.

      SÖZLEŞMELERİ YERİNE GETİRMEYEREK;ZARARIMA YÖNELİK; GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANARAK; GÜVENİ KÖTÜYE KULLANARAK;ÖRGÜTLÜ SAHTE BELGELERLE, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK; TEHDİT,TACİZ,ŞANTAJ VE CEBİRLE, BORÇLANDIRMA YAPARAK BENİ VE ÇALIŞANLARIMI KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILARAK; İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ ENGELLEYEREK; SİLAHLI TUTARAK;TARAFIMA İFTİRA ATARAK İZİNLİ SAHAYI ZİLYETİNE GEÇİRMEK İÇİN KUMPAS KURUP; SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME YAPMIŞLARDIR.

       Tüm fiilleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Anayasamız; Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nu ihlale yöneliktir.

    

   NETİCE VE TALEP       :

 

    Hasan Çağlayan,Mustafa Deryal,Vecdet Fehmi Şendil, Kadir Mahir Damatlar,Nebi Baysal,İbrahim Sancı,tüm faaliyetlerinde(8) senedir üretmek ve hakkaniyet içinde paylaşmak, çalışanı düşünmek, hesaplaşmak, muhasebeleşmek, hasta hakları; insan hakları ve ortak haklarını düşünmek yerine;ihtiras ve hırsları ile servet aşkıyla; tarafımı  borçlar altında bırakarak  pes ettirmeyi, yaşama sevincini öldürmeyi bir zevk ve zafer haline getirmişlerdir.

    Tacir olarak ticaretlerine ait bütün faaliyetlerin de; basiretli bir iş adamı gibi hareket etmeyip, Şahsıma ait Özel Ağaçlandırma ve Uygulama Projesi İzni bulunan sahanın; Bütün evrakları ve kayıtları 8 yıldır kendi şirket merkezinde tutulmakta Ağaçlandırma sahası ve müştemilatının kanunsuzca tutulmuş olmasından, yıllık hesaplar verilip paylaşımlar yapılmaması, taraflarınca kabul edilip hazırlanan sözleşmelerin hiçbir maddesi, TTK’na göre 9.İhtara rağmen yerine getirilmemiştir. Ortaklık; çekilmez bir hal aldığından Tek taraflı fesih bildirimi yapılmıştır.(Ek:32/1-5)    

    Nebi BAYSAL’a Escan A.Şde %1 ortağım iken;Marmara adasına Hizmet ve fidan  sözleşmesi yapılarak gönderilip 1.5 ay kadar çalıştıktan sonra beni ve şirketimi Escan A.Ş yi borçlar altıda bırakarak Bilge Grup Kağ. Çev.Enerji İnş.Tar.Ve Tic.A.Ş yöneticileri ve İbrahim Sancı ile anlaşarak örgütlü olarak, İbrahim Sancı ve çalışanları ile vekaletsiz yetkisiz,görevlerini ve güveni kötüye  kullanarak, sahte belge ve evrak tanzimiyle nitelikli dolandırıcılık yaparak,tehdit taciz ve cebir ile hile kullanarak; beni hürriyetimden yoksun kılarak; Çalışanlarımın ve benim iş ve çalışma hürriyetini engelleyip can güvenliğimi tehdit ederek,beni ve ailemi milyonlarca lira borçlandırarak yaşama sevincimi öldürerek, konut dokunulmazlığımı ihlal edip,“Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projemi” uygulatmayarak, araziyi  silahlı kişilerce tutarak ürünlerini alarak SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMİŞLERDİR.

1.Nebi BAYSAL;İbrahim SancıVe Bilge Grup A.Şyöneticileri;TürkCezaKanunu:106/(1) (2) a,b, c,; 107/(1),(2); 108/(1); 119/ (1)a,c,maddelerine;154./1 maddesine aykırılıktan sahayı  işgal etmekten,

2.Yine;Beni ve kamuyu zarara uğratıp, güveni kötüye kullanma suçunu işleyen şüphelilerin TCK’nun 155/1 maddesine aykırılıktan,

  3.Hileli işlemler ile beni,içerisinde bulunduğum Ercan ÇelikVeBilge Grup A.Ş. Adi Ortaklığı ve Bankayı, dolandıran şüphelilerin TCK’nın 158/(1)b,e,f.h;(3) maddelerine aykırılıktan ayrı ayrı cezalandırılarak kamu davası açılmasına,

 4.Vekaletsiz yetkisiz azli yapılmış vekaletleri kullanmak, veya süresi geçmiş vekaletleri kullanarak,içeriği itibariyle sahte belge düzenleyen ve bu belgeleri kullanan şüphelilerin TCK 204. maddesine aykırılıktan herbir eylem için ayrıayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına,

5.Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak beni ve kamuyu zarara uğratıp, usulsüz “hibe”lerin kredilerin ödenmesini sağlayan şüphelilerin TCK’nun 220. Maddesine aykırılıktan,  her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına,

 

6.CMK’nun 119.ve devamı maddeleri kapsamında, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılarak, suç delili olabilecek belgelere el konulmasına,

 

7.CMK.nun 134. ve devamı maddeleri gereğince şüphelilere ait ve bilgisayarlarda,  bilgisayar programlarında ve bu bilgisayarların bağlı bulunduğu sunucu ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma yapılmasına,

 

8. CMK.nun 128. Maddesi gereğince, şüphelilerin banka ve diğer mali kurumlardaki hesapları, hisse senedi ve sair kıymetli evrakları, gerçek veya tüzel kişilikler nezdinde ki tüm hak ve alacakları, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve gayrimenkulleri ile her türlü ulaşım araçları üzerine tedbir konulmasına,

 

8. CMK.nun153/2.ve 157.Maddeleri  gereğince soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verilmesini,

9. Atılı suçların mahiyetleri ve delil durumuna nazaran, şüphelilerin CMK’nun 100. ve 101. maddeleri gereğince tutuklanmalarına, tutuklama talebimizin yerinde görülmemesi halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına,

 Karar verilmesini arz ve talep ederim.                                            26.08.2019

                                                                                                            

                                                                                                               Şikâyetçi  

                                                                                                            Ercan ÇELİK 

Adres  : Ata Mahallesi Kabil Caddesi  No140/2    Çankaya -Ankara

Telefon:0 505 347 05 30-0532 422 65 37

EK       : EKLER  LİSTESİ  (32 Madde)

 

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  7.11.2019
İzlenme:  134
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEVİZCİ DEDE HAYRETTİN SAĞIR 14 MAYISTA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU.!
Hayrettin Sağır Cevizci Dede , yaşı ben diyeyim 91 siz deyin 92, Sabahın beşlerinde kalkıp ekibini toplayıp, saat 7 de işbaşı 9 da kahvaltı yapan, ölümünden bir kaç gün öncesine kadar dimdik ayakta ve işinin başında olan CEVİZCİ DEDE için gün geldi ,
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • Sayın TEMEL KARAMOL...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • SAYIN MERAL AKŞENER ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • ERCAN ÇELİK MARMARA ...
 • BANDIRMA CUMHURİYET ...
 • ANKARA CUMHURİYET BA...
 • MARMARA CUMHURİYET B...
 • TARIM VE ORMAN BAKAN...
 • BAL HIRSIZLIĞIM VE A...
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim