ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  813755
Bugün Ziyaretçi :  272
Aktif Ziyaretçiler :  18

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

Osmanlı padişahların Halifelik Dönemi erkek yakınlarını katledişi ve kafeste yaşayan şehzadeler...

 

 

 8.Padişah 2. BEYAZIT  Fatih’ten sonra II. Beyazıt (1481-1512) tahta geçtiğinde kardeşi Cem Sultan, canını kurtarıp kaçtı, fakat İtalyanların eline düştü. İtalyanlar onu padişaha karşı kullanmaya kalktılar. II. Beyazıt İtalya’ya gönderdiği berbere boğazını kestirterek öldürttü. 

 II. Bayezid 1447 Dimetoka- 1512 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1481-1512 (31 yıl)
Babası; Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)
Annesi; Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn
SARAY KADINLARI
1.Nigâr Hâtûn Birinci eşi (d. 1450 – ö. Mart 1503, Antalya) – Abdullah Vehbi kızı ve Şâh-Zâde Ebu’l Hayr Muhammed Şâh Korkud ile Fatma ve Ayşe Sultan’ın annesi.
2. Şirin Hâtûn 1464’te evlendiği İkinci eşi – Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şâh Sultan’ın annesi.
3. Bülbül Hâtûn 1465’te evlendiği Üçüncü eşi (d. 1452 – ö. 1515, Bursa) – Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet, Şehzade Mahmud, Hatice, Gevher-Mülük, Hundi ve Şehere-Zâde Şâh Sultan’ın annesi.
4. I. Ayşe Hâtûn 1469’da Amasya’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 1453 – ö. 1505, Trabzon) – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.
5. Gül-Ruh Hâtûn 1476’da evlendiği Beşinci eşi (ö. 1520) – Abd’ül-Hay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer-Şâh Sultan’ın annesi.
6. Hüsnü-Şah Hâtûn Altıncı eşi (d. 1454 – ö. 1513) – 1474’te Amasya’da doğan ve (1481 – 1483) arası Sarıhan Valisi, (1483 – 1511) tarihleri arasında da Karaman Valisi olan ve 2 Temmuz 1511’de Konya’da ölen Şehzade Sultan Şahin-Şah’ın annesi ve Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.
7. Gül-Fem Hâtûn Yedinci eşi
8. II. Gül-Bahar Hâtûn Sekizinci eşi – Abd’üs-Samed kızı ve Yavuz Sultan Selim’in annesi.
9. Ferah-Şâd Hâtûn Dokuzuncu eşi (d. 1460 – ö. 1530) – Kefe Sancak Beyi Muhammed’in kızı.
10. ….. Hâtûn Onuncu eşi – Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nin kızı.
11. Muhterem Hâtûn Onbirinci eşi – Abd’ül-Hay kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;Şehzade Ahmed, Şehzade Korkut, Şehzade Selim
Şehzade Mahmud, Şehzade Mehmed, Kırım’ın Kefe şehrinde sancak beyliği yapan Şehzade Mehmed, 1504’te vefat etmiştir.
Şehzade Alemşah, Şehzade Abdullah, Şehzade Şehenşah, (1471-1511), Annesinin Karamanoğlu olması nedeniyle babası tarafından Konya sancak beyi yapılmıştır.
Kız çocukları;
Gevherimüluk Hatun, Selçuk Hatun,Hatice Hatun,Ayşe Hatun, Hundi Hatun,Aynışah Hatun, Fatma Hatun, Hümaşah Hatun
Kamerşah Hatun, Şah Hatun, İlaldı Hatun

 

Amerikan kıtasının keşfi: Kristof Kolomb (1451  1492 senesinde baharat, altın ve diğer zenginliklerin fazlasıyla bulunduğu 

9- Padişah 1. SELİM :88. Halife (1512-1520) (Yavuz Sultan Selim), babasını öldürterek tahta geçti. 1517 Halifelik döneminin başlangıcı 
Yavuz Sultan Selim ( I. Selim ) 1470 Amasya- 1520 Tekirdağ

  Kardeşleri Ahmet, Korkut, Abdullah, Şehinşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut ve Mehmet’i olmak üzere 8 kardeşini boğdurarak öldürttü. Bunların tüm eş ve çocuklarını da öldürttü.    

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 42
SALTANAT DÖNEMİ; 1512-1520 (8 yıl)
Babası; II. Bayezid
Annesi; II. Gül-Bahar Hâtûn
SARAY KADINLARI
1. II. Ayşe Hâtûn Birinci eşi – Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızı; Beyhan Sultan, Hâfize Sultan, Gevherhan Sultan ile Devlet-Şah (Yenişah) Sultan’ın annesi
2. Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan 1494’te Trabzon’da evlendiği İkinci eşi – Abdü’l-Muin kızı; Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ile Hafsa Sultan’ın annesi

OĞULLARI:
Erkek çocukları
Kanuni Sultan Süleyman, Orhan. Küçük yaşta ölmüştür. Musa Küçük yaşta ölmüştür.
Korkut. Küçük yaşta ölmüştür. Uveys.

  

 10.Padişah– 89. Halife 1. SÜLEYMAN (1520-1566) (Kanuni Sultan Süleyman) oğlu Şehzâde Mustafa’yı Hürrem Sultan’dan olan oğlu Sarı Selim’in padişah olmasına imkân sağlamak amacıyla ve onun yönlendirmesiyle boğdurdu. Mustafa’nın oğlu, karısı ve tüm akrabası aynı gün öldürüldü. Ek olarak karısı Sicilyalı Rozalina’yı da öldürttü.

      Kanuni’nin diğer oğlu şehzâde Beyazıt da bu madde nedeniyle daha babası sağ iken isyan etmiştir. Çünkü babasının ölümünden sonra ağabeyi Sarı Selim tarafından boğdurulacağını biliyordu. 

 Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman) 1494 Trabzon- 1566 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 26
SALTANAT DÖNEMİ; 1520-1566 (46 yıl)
Babası; Yavuz Sultan Selim ( I. Selim )
Annesi; Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:   Hürrem Sultan (1534–1558), Mihrimah Sultan (1558–1578)
SARAY KADINLARI
1.Fülâne Hâtûn 1511’de evlendiği Birinci eşi – Şehzade Mahmud’un ve Fatma Nur Sultan’in annesi
2. Gülfem Hâtûn 1511’de evlendiği İkinci eşi – Şehzade Murad’ın annesi
3. Mahidevran Sultan 1512’de evlendiği Üçüncü eşi – Mirza İdar Termuk’un kızı, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet ve Raziye Sultan’ın annesi.
4. Hürrem Haseki Sultan 1520’de evlendiği Dördüncü eşi – Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, II. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan ve Mihrimah Sultan’nın annesi. Kanûnî Sultan Süleyman’nın nikahlı eşi. Valide Sultan olamadan vefat etmiştir. Kanunin en sevdiği eşidir.

OĞULLARI:
Şehzade Mahmud: 1512 yılında, Fülane Hatun’dan doğan Süleyman’ın ilk oğluydu. 29 Ekim 1521’de, geçirdiği hastalık sebebiyle vefat etti.
Şehzade Mustafa: 1515 yılında Mahidevran Sultan’dan dünyaya geldi. Çeşitli sancaklarda, sancak beyi olarak görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentilerinin ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi’nde babası Süleyman tarafından boğdurtuldu.
Şehzade Murad: 1521’de dünyaya gelen ve ekim 1521’de vefat eden Murad’ın annesi kesin olarak bilinmese de, Gülfem Hatun olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.
Şehzade Mehmed: 1521 yılında Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Mehmed, 1543 yılında vefat etti.
Mihrimah Sultan: 1522 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi, 1578’de vefat etti.
Şehzade Abdullah: 1522 veya 1523 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Abdullah, doğumundan iki-üç yıl sonra vefat etti.[162][166] Şehzade Selim: 1524’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Bayezid ile girdiği taht mücadelesinde babası Süleyman’ın da desteğini aldı. Süleyman’ın vefatının ardından, II. Selim olarak Osmanlı Padişahı oldu. 1574’te ölene kadar padişah olarak kaldı.
Şehzade Bayezid (1525-1561): 1525’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Selim ile taht mücadelesine girdi. Süleyman’ın Selim’in tarafını tutmasıyla İran’a kaçtı. 1561’de Osmanlı elçileri tarafından Kazvin’de boğularak öldürüldü.
Şehzade Cihangir (1531-1553): 1531’de Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Cihangir, 1553’te vefat etti. Raziye Sultan: 1524 yılında, 1571’de vefat etti. İsmi bilinmeyen bir kız

 

Gerileme dönemi (1699–1792)

Dağılma dönemi (1792–1922)11. Padişah. 2. SELİM  (1566-1574), 11.Padişah – 90. Halife,

Babası sağken isyan eden Beyazıt’ı Konya/Ereğli’de yendi. Beyazıt kaçıp İran’a sığındı. Ama oradan uzun pazarlıklar sonucu getirildi ve tüm ailesi ile birlikte yok edildi (1561). 4 kız, 7 erkek 11 çocuğu oldu  

 II. Selim 1524 İstanbul- 1574 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 42
SALTANAT DÖNEMİ; 1566-1574 (18 yıl)
Babası; Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman)
Annesi; Hürrem Haseki Sultan

Kadın sultanları dönemi:   Nurbanu Sultan (1566–1583)
SARAY KADINLARI
1. Afife Nûr-Banû Valide Sultan 1545’te Konya’da evlendiği Birinci eşi – III. Murat ile İsmihan Sultan, Fatma Sultan ve Şah Sultan’ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
2. Selimiye Sultan İkinci eşi – Şehzade Abdullah ve Gevherhan Sultan’ın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları: III. Murad, Şehzade Abdullah, Şehzade Osman
Şehzade Mustafa,Şehzade Süleyman,Şehzade Mehmed,Şehzade Mahmud, Şehzade Cihangir
Kız çocukları:
Gevherhan Sultan (1544 – 1587’den sonra), Esmehan Sultan (1545 – 8 Ağustos 1585), Şah Sultan (1544 – 3 Kasım 1577);  Fatma Sultan (ö. 1580), Ayşe Sultan,İsmi bilinmeyen iki kız çocuğu daha vardır.

 

12-3.MURAT  III. Murat (1574-1595),12.Padişah – 91. Halife,

 Osmanlı mülkünü devralır almaz ilk iş olarak 6 kardeşini boğdurttu. 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Kendilerine ve çocuklarına dokunulmayan kadınlar şunlardı: Venedikli Bafo (Safiye Sultan), Polonyalı Mona /Mihriban), Macar Ninuşka (Nazperver) Rus Olga (Şahhüban) ve Romen Meri Fahriye). Diğer kadınlardan olan çocukları doğumdan sonra anneleri ile birlikte öldürülüyorlardı. III. Murat öldüğünde, hemen o gece ondan hamile olan 10 cariye boğdurulup Sarayburnu’ndan denize atıldı.

III. Murat annesi 1546 Manisa- 1595 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1574-1595 (21 yıl)
Babası; II. Selim
Annesi; Afife Nûr-Banû Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:  Safiye Sultan (1583–1603)
SARAY KADINLARI
1. Safiye Valide Sultan 1565’te Manisa’da evlendiği Birinci eşi – III. Mehmed, Ayşe Sultan ile Fatma Sultan’in annesidir. Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo’nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı.
2. Şah-i Huban Hatun İkinci eşi
3. Şems-i Ruhsar Hatun Üçüncü eşi – Rukiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var. (ö. 1613. İstanbul)
4. Naz-Perver Hatun Dördüncü eşi
5. Mihriban Hatun Beşinci eşi
6. Fahriye Hatun Altıncı eşi
7. … Hânım 1575’te evlendiği Yedinci eşi – Eflak Lordu III. Mircea Shoban’nın kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;Padişah III. Mehmed, Şehzade Yahya (1585-1649),Şehzade Selim (1581-1595)
Şehzade Bayezit (1579-1595), Şehzade Mustafa (1578-1595), Şehzade Osman (1573-1587)
Şehzade Cihangir (1585-1595), Şehzade Abdullah (1580-1595), Ayasofya’da medfundur.
Şehzade Abdurrahman (1585-1595),Şehzade Hasan (1586-1591), Şehzade Ahmet (1586-1595)
Şehzade Yakup (1587-1595), Şehzade Süleyman (1585-1585), Şehzade Alemşah, Şehzade Yusuf
Şehzade Hüseyin, Şehzade Korkut, Şehzade Ali, Şehzade İshak, Şehzade Ömer, Şehzade Alaüddin
Şehzade Davud
NOT: Erkek çocuklarının sayısının 25 olduğu söylenmektedir. Diğerlerinin adları bilinmemektedir.

Kız çocuklar;
Ayşe Sultan (d. 1565’ten önce – ö. 15 Mayıs 1605) – Safiye Valide Sultan’ın kızıdır. Padişah III. Mehmed’in türbesinde medfundur.
Fatma Sultan(d. 1565’ten önce) – Safiye Valide Sultan’ın kızı[13]. İlk evliliği: 1593 Damad Halil Paşa. İkinci evliliği:1604 Damad Cafer Paşa. Üçüncü evliliği: 1610 Damad Hızır Paşa. Dördüncü evliliği: 1611 Damad Murad Paşa.  Hüma Sultan Hatice Sultan
Mihrimah Sultan – 1604’te Mirahur Ahmed Paşa ile evlenmiştir.
Fahriye Sultan – 1604’te Çuhadar Ahmed Paşa ile evlenmiştir. İkinci izdivacını Sofu Bayram Paşa ile yapmıştır. Bayram Paşa ölünce bir daha evlenmemiştir., Rukiye Sultan–Şemsiruhsar Hatun’unızıdır.
Fethiye Sultan

 

 

      Duraklama dönemi (1579–1699)

 

13- 3. MEHMET  III. 13.Padişah – 92. Halife Mehmet (1595-1603)

III. Mehmed 1566 İstanbul- 1603 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 29

SALTANAT DÖNEMİ; 1595-1603 (8 yıl)

İçlerinde kundakta olan çocukların da olduğu 19 kardeşini tahta çıktığı günün gecesi öldürttü. Oğlu şehzade Murat’ı da boğdurttu. Bu son oldu. Kardeş katlinin sonu şu şekilde geldi. III. Mehmet 1603’te 37 yaşında öldü. 

Babası; III. Murat annesi

Annesi; Safiye Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:  Safiye Sultan (1583–1603)
.
SARAY KADINLARI
1. ..… Sultan 1579’da evlendiği Birinci eşi (d. 1566 – ö. 1603) – Şehzade Selim’in annesi.
2.Fûldane Sultan İkinci eşi (d. 1571 – ö. 7 Mayıs 1603) – Şehzade Mahmut’un annesi.
3. Handan I. Valide Sultan 1589’da evlendiği Üçüncü eşi – I. Ahmet’in annesi
4. Halime II. Vâlide Sultan Dördüncü eşi (d. 1576 – ö. 1623) – Abaza asıllı, I. Mustafa’nın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Selim (1580 – 20 Nisan 1597)
Şehzade Cihangir (1581 – 1596)
Şehzade Mahmud (1587 – 7 Haziran 1603) – Babası III. Mehmed tarafından 7 Haziran 1603’te boğdurtuldu.
I. Ahmed (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)
I. Mustafa
Kız çocukları;
……, Ekim 1604’te Damad Mustafa Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, Ekim 1604’te Kara Davud Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, 10 Ekim 1612’de Damad Mahmud Paşa Cagaloglu ile evlenmiştir.
…… Sultan, Tiryaki Hasan Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, Ali Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, (ö. 1628)

  

 

1. AHMET 14- Yerine oğlu I. Ahmet (1603-1617) geçti. Aynı gün biat töreni yapıldıktan sonra III. Mehmet’in cenazesi Ayasofya camisine götürüldü. Cenaze namazı kılınacaktı. Kalabalık toplanmıştı. Fakat oğlu 13 yaşındaki genç padişah I. Ahmet gelmemişti. Şeyhülislam, birkaç kişiyle padişahı davet etmeye gitti. İçeri girdikleri zaman padişahı iki elinin arasına başını almış düşünür buldular. Şeyhülislam’ın cenaze namazını kılmak için davetini şu sözlerle geri çevirdi. “Taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam, babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam. Varın siz kılın ve defnedin” dedi. Kardeş katili usulünü de kaldırdı.

 

14.Padişah –I. Ahmet 93. Halife 1590 Manisa- 1617 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 13
SALTANAT DÖNEMİ; 1603-1617 (14 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Handan I. Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Handan Sultan (1603–1606)
.
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan Birinci eşi – Genç Osman, Hatice Sultan, Şehzade Bayezid ve Şehzade Hüseyin’in annesi.
2. Fatma Sultan İkinci eşi – Cariyelerdendir. Şehzade Cihangir, Şehzade Hasan ve Abide Sultan’in annesi.
3. Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan Üçüncü eşi – Şehzade Mehmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Orhan, Şehzade Selim, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım, Atike Sultan ve I. İbrahim annesi. I. Ahmet’in en sevdiği ve nikahlı eşi Devlet yönetiminde etkin bir rol oynamıştır.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Osman Mahfiruz 3 Kasım 1604-20 Mayıs 1622 İsyan sonucu tahttan indirilerek idam edildi.
Şehzade Mehmed 1605-12 Nisan 1621 II. Osman tarafından idam edildi.
Şehzade Cihangir Doğumdan öldü.
Şehzade Orhan Hastalıktan öldü.
Şehzade Selim Hastalıktan öldü.
IV. Murad 27 Temmuz 1612-8 Şubat 1640 Hastalıktan öldü.
Şehzade Hasan Hastalıktan öldü.
Şehzade Bayezid Aralık 1613-27 Temmuz 1635 IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Hüseyin Hastalıktan öldü.
Şehzade Kâsım 1614-1638 IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Süleyman 1615-27 Temmuz 1635 IV. Murad tarafından idam edildi.
İbrahim 5 Kasım 1615-18 Ağustos 1648 İsyan sonucu tahttan indirilerek idam edildi.
Kız çocukları;
Ayşe Sultan 1608-1656 ,  Fatma Sultan 1606 , Hatice Sultan, Gevherhan Sultan, Hanzade Sultan 1607-23 Eylül 1650, Esma Sultan, Zahide Sultan, Atike Sultan, Zeynep Sultan, Abide Sultan

 

KATLİAM 214 YIL DEVAM ETTİ Osmanlı da 1389’da başlayan kardeş katliamı 1603’e kadar 214 yıl devam etti. Daha sonra tek tük şehzade katli olayı olduysa da 1700 yılından sonra 1922 yılına, saltanat kaldırılana kadar 222 yılda hiç şehzade katliamı olmadı.

 

KAFES HAPSİ DÖNEMİ Ancak kardeş katliamının sona ermesinden sonra, şehzadeler için yeni bir dönem başladı: Kafes hapsi. Artık şehzadeler öldürülmüyordu ama kuş gibi kafes içinde tutuluyorlardı. Bu süre içinde çocuk sahibi olmamaları için cinsel ilişkiye girmelerine de izin verilmiyordu. Şehzade yalnızca canlı tutuluyordu o kadar. Kardeş katliamının son bulmasının başka bir nedeni daha vardı. Bütün erkekler öldürülüp hanedandan bir erkek kalınca, ve o da bir nedenle çocuk sahibi olamazsa, erken ölürse, hanedanın soyunun tükenmesi olasılığı ortaya çıkıyordu. Hanedan bu durumla birçok kez karşı karşıya kalmıştır. 

  PSİKOLOJİLERİ BOZULUYORDU Şehzadelerin bazıları kafes içinde tutularak padişahlık için yedekte bekletilmeye başladılar. Bu durumda 30-40 yıl kafes içinde yaşayıp padişah olanlar vardır. Tabi padişahların hapis oldukları süre içinde bütün psikolojik durumları alt üst oluyordu. Yıllarca hapis hayatı yaşayıp birdenbire koca bir devletin başı olmak daha da beter bir durumdu. Çünkü hiçbir zaman düzgün karar veremiyorlardı. Devleti vezirler yönetiyordu, ama padişah istediğini boğdurabiliyordu. Örneğin I. İbrahim katledilme korkusuyla kafesten çıkıp padişah olduğunu öğrendikten sonra, önünde eğilen kavuklu devlet erkânına bakarak söylediği ilk söz, “Önce hanginizi boğdurayım?” olmuştu.

      

ÖLÜMÜ BELKİYORLARDI Demir Kafes, tahta çıkan padişahların kardeşleri, varsa oğullarının içine konup hücre hayatı yaşadıkları özel odalardı. Yanlarında 1-2 cariye bulunur, yemekleri özel bir bölmeden verilirdi. Daha sonra padişah olan birçok veliaht burada ölümü bekleyerek zaten yarı deli bir hale geliyordu. Bunun yanı sıra ülke ve dünya olaylarından habersiz bir şekilde padişah oluyorlardı.  

 

1. AHMET I. Ahmet, kardeş katlini bitirmekle birlikte, kendisi Sadrazamı Derviş Paşa’yı öldürmüş ve başını hançerle kesmiştir.

 

15- 1. MUSTAFA 94. Halife (1617-1618) (Deli Mustafa) 3 Ay 10 gün tahtta kaldı.

  Deliydi. Padişah olmasının sebebi sırf Osmanlı hanedanından olmasıydı.

Üstelik iki kez padişahlık yaptı. Başkalarının kararı ile devrildi. 

 

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 26
SALTANAT DÖNEMİ; 1617-1623 (6 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Halime II. Vâlide Sultan, Kadın sultanları dönemi:   

16- 2. OSMAN II. Osman (1617-1622) (Genç Osman), 12 yaşında padişah oldu. Kardeşi Mehmet’i öldürttü. Bir ilk yaptı ve karısı ile imam nikahı kıyarak evlendi. Reformlar yapmak istedi. Her türlü yeniliğe karşı olan yeniçeriler isyan ettiler ve bu kez kurban Genç Osman oldu.

Onu çırılçıplak soyup at üstünde İstanbul sokaklarında dolaştırdılar ve Yedikule’de ırzına geçtikten sonra öldürdüler.  

16.Padişah – 95. Halife
II. Osman 1604 İstanbul- 1622 İstanbul zindan

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 14
SALTANAT DÖNEMİ; 1618-1622 (4 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi:
.
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Hanım Birinci eşi (d. 1607) – Pertev Paşa’nın torunu.
2. Meylişah Sultan İkinci eşi – Şehzade Ömer’ın annesi.
3. Akile (Rukiyye) Hanım İkinci eşi (d. 1607) – Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan’in annesi.

OĞULLARI:
Şehzade Ömer (d. 20 Ekim 1621 – ö. Ocak 1622)
Şehzade Mustafa (d. Kasım 1622 – ö. 1623)
Zeynep Sultan (d. Kasım 1622 – ö. ?)

 

  YENİÇERİLER Böylece yeniçerilerin de zamanı başladı. Aynı zamanda padişahın padişahlığı bırakması için artık ölmesi gerekmez oldu. Yeniçeriler gibi devletin diğer kurumlarının başındaki kişiler Padişahın ölmeden tahttan indirilmesi kararı almaya başladılar. Sadrazamlık mevki rüşvetle kazanılan bir mevki haline geldi. Parayı bastıran Sadrazam oluyordu, ama daha çok para bastıran çıkınca ömrü fazla uzun olmuyordu.

 

17- 4. MURAT  96. Halife (1623-1640) 11 yaşında padişah oldu.

 Kardeşleri Süleyman, Beyazıt ve Kasım’ı öldürttü. 6 Sadrazam öldürttü.

IV. Murad 1612 İstanbul- 1640 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ; 1623-1640 (17 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Mahpeyker Kösem Sultan (1623–1651)
.
1. Ayşe Haseki Sultan Şehzade Ahmet, İsmihan Kaya Sultan ve Şehzade Alaaddin’in annesi

OĞULLARI:
Şehzade Süleyman, Şehzade Ahmet, Şehzade Mehmet, Şehzade Alaaddin. Safiye Sultan, Gevher Sultan, İsmihan Kaya Sultan, Rukiye Sultan, Bedia Sultan (Ayşe Bedia Sultan), Hafsa

 

18- 1. İBRAHİM (1640-1648) (Deli İbrahim), 18.Padişah – 97. Halife
I. İbrahim 1615 İstanbul- 1648 İstanbul  SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 25
Şehzadelik dönemini Topkapı Sarayı’nda, demir kapılar arkasında, kafes içinde yaşayan padişahlardandır. Başkalarının kararı ile devrildi.

 

SALTANAT DÖNEMİ; 1640-1648 (8 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Mahpeyker Kösem Sultan (1623–1651)

SARAY KADINLARI
1. Turhan Hatice Valide Sultan 1641’de evlendiği Birinci eşi – Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet’in annesidir.
2. Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan 1641’de evlendiği İkinci eşi – II. Süleyman’in annesi ve cariye. 3. Haseki olduğu sanılıyor.
3. Hatice Mu’azzez Haseki Sultan 1641’de evlendiği Üçüncü eşi – İkinci Haseki’dir ve II. Ahmet’in annesidir.
4. Ayşe Haseki Sultan Dördüncü eşi, 5. Saçbağlı Haseki Sultan Beşinci eşi   6. Mah-i Enver Haseki Sultan Altıncı eşi, 7. Şivekar Haseki Sultan Yedinci eşi,  8 Hüma Şah Sultan (Telli Haseki, Dicle Sultan) Aralık 1647’de İstanbul’da evlendiği Sekizinci ve son eşi – 4. Haseki, “Telli-Haseki” olarak da bilinen Hüma Şah Haseki-Sultan (Dicle Sultan), I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı; Şehzade Orhan’ın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları
IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, Şehzade Murad,  Şehzade Selim,  Şehzade Osman,  Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan
Kız çocukları
Ümmü Gülsüm Sultan, Fatma Sultan, Gevherhan Sultan, Kaya Sultan, Beyhan Sultan, Atike Sultan
Ayşe Sultan, Bican Sultan

 

19-  4. MEHMET (1648-1687) (Avcı Mehmet) 19.Padişah – 98. Halife
IV. Mehmed 1642 İstanbul- 1693 İstanbul,
6 yaşında padişah oldu.

 Deli İbrahim’in oğluydu. 8 yaşında iken annesi Turhan Sultan, Kösem Sultan’ı boğdurttu. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı Viyana yenilgisi üzerine idam ettirdi. Başkalarının kararı ile devrildi.

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 6
SALTANAT DÖNEMİ; 1648-1687 (39 yıl)
Babası; I. İbrahim, Annesi; Turhan Hatice Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Turhan Hatice Sultan (1651–1656)
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Birinci eşi (d. 1647, Resmo-Girit – ö. 6 Kasım 1715, Edirne) – Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li Venedik asıllı Retimo Verzizzi’nin kızı. II. Mustafa ile III. Ahmet’in annesi; 6 Şubat 1695 tarihinde Valide Sultan oldu.
2. Afife Haseki Sultan İkinci eşi (ö. 1688, Eski Saray – İstanbul)
3. Rabia Haseki Sultan Üçüncü eşi
4. Kaniye Haseki Sultan Dördüncü eşi
5. Siyavuş Haseki Sultan Beşinci eşi
6. Gül-Beyaz İkbal Altıncı eşi
7. Rukiye Hanım Yedinci eşi – Baş Odalık
8. Cihan-Şah Gözde Sekizinci eşi – Eski Gözdelerdendir.
9. Dürriye Gözde Dokuzuncu eşi
10. Nev-Ruz Gözde Onuncu eşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Mustafa 6 Şubat 1664-29 Aralık 1703,  III. Ahmed 30 Aralık 1673-24 Haziran 1736, Şehzade Selim 1659-1679,  Şehzade Mahmud 1660, Şehzade İbrahim 1665-1666, Şehzade Bayezid 31 Aralık 1678-1 Ocak 1679, Şehzade Süleyman 13 Şubat 1681-1685,

Kız çocukları;
Hatice Sultan 1662-9 Mayıs 1743, Ümmi Sultan 1668-1670, Ümmü Gülsüm Sultan 1670-13 Aralık 1700, Gevher Sultan, Safiye Sultan 1687, Fatma Sultan 1680-6 Aralık 1700

 

 2. SÜLEYMAN 20- II. Süleyman (1687-1691) 39 yıl yaşadığı kafesten alınıp 46 yaşında padişah yapıldı. 20.Padişah – 99. Halife,  II. Süleyman 1642 İstanbul- 1691 İstanbul, SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 45, SALTANAT DÖNEMİ; 1687-1691 (4 yıl), Deli İbrahim’in oğlu idi. Çocuğu olmadı. 4 yıllık padişahlıktan sonra öldü. Babası; I. İbrahim, Annesi; Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan
SARAY KADINLARI
1. Hatice Hatun Birinci eşi, 2. Behzad Hatun İkinci eşi, 3. İvaz Hatun Üçüncü eşi, 4. Sülün Hatun Dördüncü eşi,  5. Şah-Süvar Hatun Beşinci eşi, 6. Zeyneb Hatun Altıncı eşi

 2. AHMET 21- II. Ahmet (1691-1695) 40 yıl yaşadığı kafesten alınıp 49 yaşında padişah yapıldı, 21.Padişah – 100. Halife, II. Ahmet 1643 İstanbul- 1695 Edirne. 4 yıl padişahlık yaptı. Deli İbrahim’in oğlu idi. İktidarsızdı, onun da çocuğu olmadı.      

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 48
SALTANAT DÖNEMİ; 1691-1695 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim Annesi; Hatice Mu’azzez Haseki Sultan
SARAY KADINLARI
1. Haseki Sultan Birinci eşi – Asiye Sultan, Şehzade İbrahim ile ikiz kardeşi Şehzade Selim’ın anneleri; Haseki Sultan diye anılırdı.
2. Sâyeste Hanım İkinci eşi (ö. 1710), Atike Sultan ve Hatice Sultan’ın annesi

OĞULLARI:
Erkek çocukları; Şehzade İbrahim (d.1692 – ö.1703)  Şehzade Ahmet (d.1692 – Ö.1706)
Kız çocukları;
Atike Sultan,Hatice Sultan,Asiye Sultan

 

2. MUSTAFA 22- II. Mustafa (1695-1703) 31 yaşında padişah oldu. Öncekiler gibi bilgisizdi. Kamburdu. Zamanında sürekli sadrazamlar değiştirilip öldürülüyordu. Başkalarının kararı ile devrildi. Birkaç ay sonra 39 yaşında öldü.

22.Padişah – 101. Halife
II. Mustafa 1664 Edirne- 1703 Edirne

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 31
SALTANAT DÖNEMİ; 1695-1703 (8 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Âlî-Cenâp Haseki Sultan Birinci eşi (ö. 20 Nisan 1699, Edirne) – Baş Haseki
2. Saliha Sebkâti Vâlide Sultan 1695’te evlendiği İkinci eşi (d. 1680 – ö. 21 Eylûl 1739, İstanbul) – İkinci Haseki ve I. Mahmut’un annesi
3. Hâfize Haseki Sultan 1695’te evlendiği Üçüncü eşi – Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir; Şehzade Mehmed, Şehzade Selim, Şehzade Ahmed ve Şehzade Murad’ın annesi
4. Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan 1698’de evlendiği Dördüncü eşi (d. 1682 – ö. 27 Nisan 1756) – Dördüncü Haseki ve III. Osman’ın annesi
5. Afife Hatun Beşinci eşi
6. Hüma Şah Hatun (ö. 1 Şubat 1700) – Altıncı eşi
7. Mah-Firuz Hatice Hatun Yedinci eşi
8. Hanife İkbal 1704’te evlendiği Sekizinci eşi – İkinci veya Üçüncü İkbaldir
9. Fatma Şahin Hâtûn 1704’te evlendiği Dokuzuncu eşi – 25 Eylûl 1695’ten sonra Fatima Şahin ismini alan Ernst Wilhelm von Hantein’in eski eşi ve … von Wippach’ın kızı, asıl adı Anna Sophia

OĞULLARI:
Erkek çocukları; I. Mahmut  Şehzade Mehmed  Şehzade Selim, Şehzade Murat, Şehzade Ahmed
III. Osman  Şehzade Hasan Şehzade Hüseyin  Şehzade Ahmed
Kız çocukları;
Atike Sultan, Büyük Ayşe Sultan: Kocaları sırayla Köprülü Numan Paşa, Tezkereci İbrahim Paşa, Koca Mustafa Paşa.
Emine Sultan: Kocaları sırayla Çorlulu Ali Paşa, Recep Paşa, Abdullah Paşa.
Safiye Sultan: Kocaları sırayla Maktulzade Ali Paşa, Mirza Mehmed Paşa, Kara Mustafa Paşa, Ebubekir Paşa
Büyük Rukiye Sultan
Hatice Sultan
Fatma Sultan
Esma Sultan
Küçük Rukiye Sultan
Ümmügülsüm Sultan
Zeynep Sultan
Emetullah Sultan: Kocası Sirke Osman Paşa
Küçük Ayşe Sultan

 

 Duraklama devri  1699 da  Gerileme Devrine başladı

 

 Duraklama devri  1699 da  Gerileme Devrine başladı

 

  3. AHMET 23- III. Ahmet (1703-1730) IV. Mehmet’in oğlu idi. Döneminde Lale Devri yaşandı. Patrona Halil isyanı ile devrildi. İsyan sırasında Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve 40 kişinin kelleleri gitti ama isyan bitmedi. Eş ve çocuklarının akıbeti bilinmiyor. Kendisi yine kafese kapatıldı ve 6 yıl sonra öldü.   

 23.Padişah – 102. Halife
III. Ahmet 1673 Dobruca- 1736 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 30
SALTANAT DÖNEMİ; 1703-1730 (27 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Ümmetullah Bânû Baş Kadınefendi Birinci evliliği (1703); Baş Kadınefendi, Kadve Abd’ûl-Minnan’ın kızı; İkinci evliliğini önce 21 Ocak 1717’de nikâhlanarak, 18 Şubat 1717 tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile yapan Fatımat’uz-Zehra Sultan’ın annesi
2. Rukıyye Kadınefendi İkinci evliliği ( ? ); İkinci Kadınefendi (ö. 1738)
3. Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi Üçüncü evliliği (1709); İkinci Kadınefendi; Şâh-Zâde Süleyman (d: 25 Austos 1710 – ö: 11 Aralık 1732 veya Mayıs 1762) ile Yirmialtıncı Osmanlı Padişahı III. Mustafa’nın annesi
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü evliliği; İkinci Kadın Efendi (ö. 1712)
5. Şâhin Kadınefendi Beşinci evliliği; Üçüncü Kadın Efendi (ö. 1723)
6. Râbi’a Şermi Kadınefendi altıncı evliliği (1714); Kadın Efendi (d. 1698 – ö. 1732) I. Abdülhamit’in annesi
7. Emine Muşalli Kadınefendi Yedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1750)
8. Zeyneb Kadınefendi Sekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1757)
9. Gülşen Kadınefendi Dokuzuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1731)
10. Fatıma Kadınefendi Onuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1732)
11. Ümmü Külsüm Kadınefendi Onbirinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1768)
12. Hüsn-ü-Şâh Kadınefendi Onikinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1733)
13. Fatıma Hüma-Şah Kadınefendi Onüçüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. 1742)
14. Hürrem Kadınefendi Ondördüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
15. Meyli Kadınefendi Onbeşinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
16. Nazife Kadınefendi Onaltıncı evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
17. Nijad Kadınefendi Onyedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
18. Hanife Kadınefendi Onsekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
19. Ayşe Buhari Hânımefendi Ondokuzuncu evliliği; Mihr-î-Hacı İkbal olarak da bilinen İkbal – Hânım Efendi.
20. Şayeste Hânımefendi Yirminci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (ö. 1722)
21. Hatem Hânımefendi Yirmibirinci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (d. 1695 – ö. 1772)

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
III. Mustafa (1717-1774)
I. Abdülhamid (1725-1789)
Şehzade Süleyman (1710-1745)
Şehzade Bayezid (1718-1771)
Şehzade Mehmed (1714-1756)
Şehzade İbrahim (1720-1721)
Şehzade Numan (1723-1764)
Şehzade Selim (1706-1708)
Şehzade Ali (1706)
Şehzade İsa (1706)
Şehzade Murad (1707)
Şehzade Seyfeddin (1728-1732)
Şehzade Abdülmecid (1709-1711)
Şehzade Abdülmelik (1709-1711)
Kız çocukları;
Fatma Sultan (1704-1733)
Ümmü Gülsüm Sultan (1708-1732)
Emine Sultan
Rabia Sultan (1719-1721)
Habibe Sultan
Zeynep Sultan (1714-1774)
Zübeyde Sultan
Esma Sultan
Hatice Sultan (III. Ahmed’in kızı)
Rukiye Sultan
Saliha Sultan
Atike Sultan (III. Ahmed’in kızı)
Reyhan Sultan
Esime Sultan
Ferdane Sultan
Nazife Sultan (1725-1764)
Naile Sultan
Ayşe Sultan (1715-1775)
Emetullah Sultan
Ümmüseleme Sultan
Emine Sultan
Rukiye Sultan
Zeyneb Sultan
Sabiha Sultan

 

1. MAHMUT 24- I. Mahmut (1730-1754) II. Mustafa’nın oğluydu. Babası gibi kamburdu. 58 yaşında öldüğünde tarihe hiç çocuğu olmadı diye kayıt düşüldü, ancak çocuğu olduğu biliniyor. Çocuklarının tümü öldürüldü.

24.Padişah – 103. Halife
Sultan Mahmud I 1696 Edirne- 1754 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1730-1754 (24 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Saliha Sebkâti Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Hace Alî-Cenâp Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – Baş Kadın
2. Ayşe Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1746) – İkinci Kadın
3. Hace Ayşe Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1746)
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü eşi
5. Raziye Kadınefendi Beşinci eşi
6. Hatem Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1769) – İkinci Kadın
7. Tiryâl Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1789)
8. Hace Verd-i Naz Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 16 Aralık 1804)
9. Hatice Rami Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 16 Ocak 1780) – İkinci kez 1755’te Mustafa Paşa’nın oğlu İbrahim Bey ile evlendi.
10. Meyyase Hanımefendi Onuncu eşi – Baş İkbal
11. Fehmi Hanımefendi Onbirinci eşi – İkinci İkbal
12. Sırrı Hanımefendi Onikinci eşi – İkbal
13. Habbibe Hanımefendi Onüçüncü eşi – İkbal

 

 

3. OSMAN 25- III. Osman (1754-1757) 51 yıl yaşadığı kafesten çıkarılıp 56 yaşında padişah oldu. Akli dengesi yerinde değildi. Kadınlardan nefret ederdi. Kendisi gezinirken kadınlar duyup, kaçsın diye altın ökçeli pabuçlar giyerdi. Annesinin ikna etmesi üzerine 3 oğlu oldu. 59 yaşında aniden öldü. 

25.Padişah – 104. Halife
III. Osman 1699 Edirne- 1757 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 55
SALTANAT DÖNEMİ; 1754-1757 (3 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Leyla Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1794) – İkinci kez 1757’de Hacı Muhammed Emin Bey ile evlenerek bir çocuk sahibi olan Baş Kadın Efendi
2. .. . Kadınefendi İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Zevki Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1757) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Ferhunde Emine Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1791) – Dördüncü Kadın Efendi

3. MUSTAFA 26- III. Mustafa (1757-1774) 40 yıl (doğduğu andan itibaren) yaşadığı kafesten alınıp 40 yaşında padişah oldu. Yarı deli idi. III. Osman’ın bebeklerini hemen boğdurdu. Ülkeyi yıldız fallarına bakarak yönetmeye kalktı. Paraya çok düşkündü. Kürk giyilmesini yasaklıyor, kürk tüccarlarının verdiği rüşvetle yasağı kaldırıyor, vezirleri, sadrazamları öldürüp malına, mülküne el koyuyordu  

26.Padişah – 105. Halife
III. Mustafa 1717 İstanbul- 1774 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 40
SALTANAT DÖNEMİ; 1757-1774 (17 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Ayn’ül-Hayat Kadınefendi Birinci eşi (d. 1726 – ö. 21 Temmuz 1764) – Baş Kadın Efendi
2. Fehime Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1761) – Kadın Efendi
3. Mihr-î-Şah Valide Sultan 1760’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 1745 – ö. 16 Ekim 1805) – 1761’den itibaren İkinci Kadın Efendi; 21 Temmuz 1764’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
4. Rif’at Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1744 – ö. Ocak 1804) – 21 Temmuz 1764’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
5. Ayşe Adil-Şah Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1748 – ö. 19 Aralık 1803) – Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
6. Binnaz Kadınefendi Altıncı eşi (ö. Mayıs 1823) – Üçüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Erkek Çocukları;
Şehzade Selim
Şehzade Mehmed
Kız Çocukları;
Hatice Sultan
Şah Sultan
Fatma Sultan
Beyhan Sultan
Fatma Sultan
Hibetullah Sultan

 

 

27.Padişah 1.ABDULHAMİT (1774-1789) 106. Halife

Kafesten alınıp 50 yaşında tahta çıktı. Beyin kanamasından öldü.

I. Abdülhamid 1725 İstanbul- 1789 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 49
SALTANAT DÖNEMİ; 1774-1798 (24 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Râbi’a Şermi Kadınefendi III. Ahmet altıncı evliliği
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – 24 Ocak 1774’ten itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüma Şâh Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1778) – 1775’ten itibaren Baş Kadın Efendi
3. Haciye Hatice Ruh-Şâh Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1807) – 1778’den 7 Nisan 1789’a kadar Baş Kadın Efendi
4. Binnaz Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. Mayıs 1823) – İkinci Kadın Efendi
5. Mû’teber Kadınefendi Beşinci eşi – Kadın Efendi
6. Misl-i Neyap Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1818) – Kadın Efendi
7. Kadınefendi Yedinci eşi (ö. Nisan 1797) – Üçüncü Kadın Efendi
8. Mihribân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1762 – ö. 1828/1829) – Üçüncü Kadın Efendi
9. Fatima Şeb-Zafer Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1769 – ö. 1805) – Dördüncü Kadın Efendi
10. Mehtâb Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1807) – Dördüncü Kadın Efendi
11. Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan 1776’da evlendiği Onbirinci eşi (d. 1761 – ö. 11 Aralık 1828) – IV. Mustafa’nın mânevî annesi; Dördüncü Kadın Efendi, 29 Mayıs 1807’ten itibaren Valide Sultan
12. Dil-Pezir Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Kadın Efendi
13. Nakş-î-Dil Valide Sultan 1783’te evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1768 – ö. 28 Ağustos 1817, İstanbul) – II. Mahmud’un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadınefendi; 28 Temmuz 1808’den itibaren Valide Sultan
14. Nükhet-Sedâ Hânımefendi Ondördüncü eşi (ö. 4 Haziran 1850) – Hânımefendi; Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
15. Ayşe Hânımefendi Onbeşinci eşi (ö. 1825) – Hânımefendi; İkinci İkbal
16. Ruşen Hanınefendi Onaltıncı eşi – İkbal

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
IV. Mustafa, II. Mahmud, Şehzade Murad, Şehzade Nusret, Şehzade Mehmed
Şehzade Ahmed
Şehzade Süleyman
Kız çocukları;
Esma Sultan
Emine Sultan
Rabia Sultan
Saliha Sultan
Alimsah Sultan
Dürüşehvar Sultan
Fatma Sultan
Melikşah Sultan
Hibetullah Zekiye Sultan

 

 

ABD Bağımsılığı 4 Temmuz 1776 da ilan edilmiştir; bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene Bağımsızlık Günü olarak kutlanmaktadır.

 

 

28.Padişah 3. SELİM – 107. Halife (1789-1807)

Kafesten alınıp Fransız devrimi zamanında padişah oldu. Yeniçeri Ocağını kaldırmak istedi. Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu, ancak ayaklanma çıktı. Yine kafese kondu.

III. Selim 1761 İstanbul- 1808 İstanbul suikast

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1789-1807 (16 yıl)
Babası; III. Mustafa
Annesi; Mihr-î-Şah Valide Sultan
SARAY KADINLARI
1.Nâfîze Kadınefendi Birinci eşi (d. 1770 – ö. 30 Mayıs 1792) – 7 Nisan 1789’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüsn-i Mah Kadınefendi İkinci eşi (d. 1772 – ö. 1814) 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Baş Kadın Efendi
3. Zib-i Fer Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1773 – ö. 1817, İstanbul) – 1789’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar İkinci Kadın Efendi
4. Afîtab Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1773 – ö. 1807, İstanbul) – 1789’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Re’fet Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1780 – ö. 22 Ekim 1867) – Dördüncü Kadın Efendi
6. Nur-i Şems Kadınefendi Altıncı eşi (d. 1781 – ö. Mayıs 1826) – Kadın Efendi
7. Dim-Hoş Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
8. Gonca-Nigar Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
9. Meh-Bube Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 1806) – Kadın Efendi
10. Tab-ı Zafer Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1854) – Kadın Efendi
11. Mîhrîban Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi; Önce İkbal ve daha sonra İkinci evliliğini Hacı Sa’adul’lah Ağa ile yapan Mısırlı bir hanımefendi
12. Nefise Hanımefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Hanım Efendi; İkbal
13. Pakize Hanımefendi Onüçüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
14. Fatma Fer-i Cihan Hanımefendi Onördüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
15. Ayn-ı Safa Hanımefendi Onbeşinci eşi – Hanım Efendi; İkbal
16. Meryem Hanımefendi Onaltıncı eşi (ö. 1807) – Hanım Efendi; İkbal

 

Fransız İhtilali, Fransız Devrimi  (1789 -1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet, İnsan Hakları, Eşitlik, Adalet, Milliyetçilik, Hürriyet, Laiklik, Demokrasi, gibi kavramlar sosyal yaşamda kullanılmaya başlandı.

 

 Cumhuriyetle idare edilen ülkelerde, ulusun başında belli bir süreliğine seçilen Cumhurbaşkanı bulunur. Yasama gücünü kullanan Meclis ise halkın oylarıyla seçilen mebuslardan oluşur. Cumhuriyet rejiminde yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirine karşı bağımsızdır.

 

Gerileme dönemi (1699–1792), 1792 OSMANLI DAĞILMA ZAMANI

4. MUSTAFA 29- IV. Mustafa (1807-1808) 28 yaşında padişah oldu. Bu kez Alemdar Mustafa Paşa onu devirmeye geldi. Hanedandan yaşayan 3 erkek vardı. Bir kendisi, biri III. Selim, biri Şehzade Mahmut idi. Hemen III. Selim’i öldürtüp sarayın dışına attırdı. Ama Mahmut damdan dama atlayarak kaçmayı başardı. Alemdar onu tahttan indirdi. Böylece şehzadelerin ve eski padişahların kafeste yaşama dönemi de sona erdi. Artık o döneme dönmek olanak dışıdır

29.Padişah – 108. Halife
IV. Mustafa 1779 İstanbul- 1808 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1807-1808 (1 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nükhet-Sedâ Hânımefendi
.
SARAY KADINLARI
1.Şevk-i Nûr Kadınefendi Birinci eşi (d. 1784 – ö. 1812) – Baş Kadın Efendi
Dil-Pezir Kadınefendi İkinci eşi (d. 1784 – ö. 1809) – İkinci Kadın Efendi
Seyyâre Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1786 – ö. 1817) – Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Kadınefendi Dördüncü eşi – Dördüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Kız çocukları
Esma Sultan
 

 

EKBERİYAT VE SARAY HAPSİ DÖNEMİ Yerine Boğaz kıyısına yapılmış küçük saraylarda hapis hayatı başladı. Kafes yoktu ama şehzadeler yine hapis idiler. Farklı olarak yanlarına öğretmen verilmeye başlanmıştı. Yeni bir gelenek olarak II. Mahmut’tan doğacak erkek çocuklarla oluşan hanedanın en yaşlı üyesi sırayla padişah olmaya başladı. Bu da yeni başka bir sorun ortaya çıkaracaktı: yaşlı padişahlar. Ancak Osmanlı Devleti öyle bir dönem görecek kadar ömürlü olmadı ve 1922 yılında tarihe karıştı. En son iki padişah çok yaşlıdır. (Ekberiyet (büyüklük) en yaşlı hanedan üyesinin padişah olmasına verilen isimdir).      

 

30.Padişah 2. MAHMUT (1808-1839)– 109. Halife 

Maceralı padişah oluşundan sonra IV. Mustafa’yı öldürttü. Yeniçeri Ocağı onun döneminde kaldırıldı. 17 karısı vardı. Diğer padişahların yaptığı gibi, hiçbiri Türk değildi. 14 erkek, 14 kız çocuğu oldu.

Milliyetçilik ilerledi. Sadrazamlar ait oldukları milliyetlere yardım etmeye başladılar. Yani sadrazam Sırp’sa Sırplara, Arnavut’sa Arnavutlara, Rum’sa Yunanlılara yardım ediyor, bilgi sızdırıp yol gösteriyordu

II. Mahmut 1785 İstanbul-1893 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 23, SALTANAT DÖNEMİ; 1808-1839 (29 yıl)
Babası; I. Abdülhamid, Annesi; Nakş-î-Dil Valide Sultan
SARAY KADINLARI
1.Fatma Kadınefendi Birinci eşi (ö. Şubat 1809) – Baş Kadın Efendi
2. Âlî-Cenâp Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1839) – Baş Kadın Efendi
3. Haciye Pertev-Piyale Nev-Fidan Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1793 – ö. 25 Aralık 1855) – Baş Kadın Efendi
4. Misl-i Nâyab Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
5. Kamerî Kadınefendi Beşinci eşi (ö. 1825)
6. Ebr-i Reftâr Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
7. Zer-Nigâr Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1832) – 23 Mayıs 1926’dan itibaren İkbal, daha sonra ise önce Yedinci Kadın Efendi ve sonra da İkinci Kadın Efendi
8. Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan 1822’de evlendiği Sekizinci eşi (d. 1807 – ö. 2 Mayıs 1853) – 1822’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi, daha sonra ise 1832’den itibaren İkinci Kadın Efendi ve 1 Temmuz 1839’dan sonra da Valide Sultan, I. Abdülmecit’in annesi
9. Aşûb-u Cihan Kadınefendi 1809’da evlendiği Dokuzuncu eşi (d. 1793 – ö. 10 Haziran 1870) – İkinci Kadın Efendi
10. Vuslat Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1830) – Üçüncü Kadın Efendi
11. Nûr-u Tab Kadınefendi Onbirinci eşi (d. 1810 – ö. 2 Ocak 1886) – Dördüncü Kadın Efendi
12. Haciye Hoş-Yar Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1859, Mekke) – İkinci Kadın Efendi
13. Perviz-Felek Kadınefendi Onüçüncü eşi (ö. 21 Eylûl 1863) – Dördüncü Kadın Efendi
14. Hüsn-ü Melike Hanımefendi Onördüncü eşi (d. 1812 – ö. Ekim 1886) – Hanım Efendi; Baş İkbal
15. Zeyn-i Felek Hanımefendi Onbeşinci eşi (ö. 20 Aralık 1842) – Hanım Efendi; İkinci İkbal
16. Lebriz-Felek Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1810 – ö. 9 Şubat 1865) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
17. Tiryal Hânımefendi 1826’da evlendiği Onyedinci eşi (d. 1810 – ö. 1883) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
18. Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan 1829’da evlendiği Onsekizinci eşi (d. 1812 – ö. 5 Şubat 1883) – Abdülaziz’in annesi; önce İkinci İkbal sonra Beşinci Kadın Efendi; 25 Haziran 1861’den 30 Mayıs 1876 tarihine kadar Vâlide Sultan

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Abdülmecid (d.1823 – ö.1861), Abdülaziz (d.1830 – ö.1876), Şehzade Ahmed (d.1814 – ö.1815), Şehzade Ahmed (d.1819 – ö.1819), Şehzade Ahmed (d.1819 – ö.1819) ,Şehzade Ahmed (d.1822 – ö.1823), Şehzade Ahmed (d.1823 – ö.1824), Şehzade Bayezid (d.1812 – ö.1812), Şehzade Abdülhamit (d.1811 – ö.1815)
Şehzade Abdülhamit (d.1813 – ö.1825), Şehzade Abdülhamit (d.1827 – ö.1828), Şehzade Süleyman (d.1817 – ö.1819), Şehzade Mehmet (d.1814 – ö.1814), Şehzade Mehmet (d.1816 – ö.1816), Şehzade Mehmed (d.1822 – ö.1822), Şehzade Murat (d.1827 – ö.1828), Şehzade Hafiz (d.1836 – ö.1839) Şehzade Nizameddin (d.1835 – ö.1838),  Şehzade Osman (d.1813 – ö.1814), Şehzade Kemalüddin (d.1813 – ö.1814), Şehzade Abdullah (d.1820 – ö.1820), Şehzade Mahmud (d.1822 – ö.1822)
Kız çocukları;
Emine Sultan (d.1813 – ö.1814), Hamide Sultan (d.1817 – ö.1818),Hayriye Sultan (d.1831 – ö.1832)
Şah Sultan (d.1812 – ö.1814), Saliha Sultan (d.1811 – ö.1843), Ayşe Sultan (d.1809 – ö.1810), Atiye Sultan (d.1824 – ö.1850), Fatma Sultan (d.1828 – ö.1830), Munire Sultan (d.1824 -ö.1825), Fatıma Sultan (d.1809 – ö.1809) Mihrimah Sultan (d.1812 – ö.1838), Adile Sultan (d.1826 – ö.1899), Fatma Sultan (d.1810 – ö.1825)
Emine Sultan (d.1814 – ö.1814), Şah Sultan (d.1814 – ö.1817),  Emine Sultan (d.1815 – ö.1816), Zeynep Sultan (d.1815 – ö.1816), Cemile Sultan (d.1818 – ö.1818), Hamide Sultan (d.1818 – ö.1819), Hatice Sultan (d.1825 – ö.1842), Hayriye Sultan (d.1832 – ö.1833), Refia Sultan (d.1836 – ö.1839)

 

 

31.Padişah ABDULMECİT (1839-1861)– 110. Halife16 yaşında padişah oldu. Tanzimat ilan edildi. İlk kez aşık olduğu bir Mısırlı kızla nikah yaptırdı. 20 karısı, 23 kız, 18 erkek çocuğu oldu. Padişah olan üç oğlundan başka (II. Abdülhamit, V. Murat, V. Mehmet Reşat) diğerlerinin akıbeti bilinmiyor.

I. Abdülmecit 1823 İstanbul- 1861 İstanbul, SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 16
SALTANAT DÖNEMİ; 1839-1861 (22 yıl), Babası II. Mahmut,Annesi; Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan
SARAY KADINLARI
1.Servet-Sedâ Kadınefendi Birinci eşi (d. 1824 – ö. 24 Eylûl 1878) – Baş Kadın Efendi (Temmuz 1839’dan to 25 Haziran 1861 tarihine kadar)
2. Hoş-Yar Kadınefendi İkinci eşi (d. 1824 – ö. 1849) – İkinci Kadın Efendi.
3. Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Üçüncü eşi (d. 12 Aralık 1820, Poti – ö. 17 Eylûl 1889, Çırağan Sarayı) – V. Murat’in annesi; Üçüncü Kadın Efendi (1839-1849), İkinci Kadın Efendi (1849-1861), Valide Sultan (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
4. Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841’de İstanbul’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 16 Ağustos 1819, Erivan – ö. 3 Ekim 1852, Feriye Sarayı, İstanbul) – II. Abdülhamid’in annesi; Dördüncü Kadın Efendi (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Verd-i Cânan Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 9 Kasım 1889, Feriye Sarayı, İstanbul) – Baş İkbal (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Dördüncü Kadın Efendi, 3 Ekim 1852’den 25 Haziran 1861’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
6. Ruz-i Dil Kadınefendi 2 Ekim 1842’te evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mayıs 1824, Derbend-Kafkasya – ö. 31 Ekim 1887, Kandilli, Boğaziçi) – Kadın Efendi
7. Gül-Kemâl Kadınefendi 27 Mart 1843’te evlendiği Yedinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 16 Kasım 1851, Ortaköy, Boğaziçi) – Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
8. Şâh Cihân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1831 – ö. 1860) – 16 Kasım 1851’den itibaren Kadın Efendi
9. Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1831 – ö. Mayıs 1861) – VI. Mehmet’in annesi ve Dördüncü Kadın Efendi (1860-1861)
10. Râhime Piristû Vâlide Sultan Onuncu eşi (d. 1830, Kafkasya – ö. 1904, Maçka’daki Saray, İstanbul) – II. Abdülhamid’in manevî annesi, Haziran 1861’den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan (1876 – 1904)
11. Zerrin-i Melîke Hanımefendi Onbirinci eşi (d. 1824 – ö. 1842) – Hanım Efendi
12. Düzd-i Dil Kadınefendi Onikinci eşi (d. 1825 – ö. 18 Ağustos 1845) – Önce Baş İkbal ve daha sonra da Üçüncü Kadın Efendi
13. Nesrin Hanımefendi Onüçüncü eşi (d. 1826 – ö. 2 Mayıs 1853) – Hanım Efendi; Temmuz 1850’den sonra İkinci İkbal
14. Ceylan-Yar Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1828 – ö. 17 Ocak 1855) – Hanım Efendi
15. Nükhet-Sezâ Hanımefendi 1841’de evlendiği Onbeşinci eşi (d. 2 Ocak 1827; Hopa, Kafkasya – ö. 15 Mayıs 1850; Beşiktaş) – Hanım Efendi; 1846’dan itibaren Baş İkbal
16. Nâvek-i Misâl Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1828 – ö. 5 Ağustos 1854; Şemsi Paşa Kasrı) – Hanım Efendi; Beşinci İkbal
17. Meh-Tâb Kadınefendi Onyedinci eşi (d. 1830 – ö. 1888) – Hanım Efendi; İkinci İkbal (1848-1852), Baş İkbal (1852-1855), 1855’ten itibaren Beşinci Kadın Efendi
18. Nergiz Hanımefendi Onsekizinci eşi (ö. 26 Ekim 1848) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
19. Nev-Eser Hanımefendi Ondokuzuncu eşi (ö. 12 Eylûl 1889, Yıldız Sarayı) – Hanım Efendi; 1861’den itibaren Baş İkbal
20. Nâlân-ı Dil Hanımefendi Yirminci eşi (d. 1829, Kafkasya – ö. 1865, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
21. Şayeste Hanımefendi Yirmi Birinci eşi (d. 1838 – ö. 11 Şubat 1912) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
22. Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi Yirmi İkinci eşi (d. 1837 – ö. 9 Haziran 1905, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Baş Gözde, Altıncı İkbal, ve daha sonra İkinci İkbal
23. Bezm-i Cihân Kadınefendi Yirmi Üçüncü eşi (ö. 1845) – Nâm-ı diğer Bezme Kadın Efendi İkinci Gözde, Baş İkbal, ve daha sonra Altıncı Kadın Efendi
24. Hüsn-ü Cihân Hanımefendi Yirmi Dördüncü eşi (ö. 1843) – Hanım Efendi; Üçüncü Gözde
25. Safderun Hanımefendi Yirmi Beşinci eşi – Hanım Efendi; Dördüncü Gözde
26. Yıldız Hanımefendi Yirmi Altıncı eşi – Hanım Efendi; İkinci Gözde
27. Şems-i Nûr Hanımefendi Yirmi Yedinci eşi – Hanım Efendi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;, V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşat,  Ahmed Kemaleddin Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi, Ahmed Nureddin Efendi, Süleyman Selim Efendi, VI. Mehmed Vahdettin
Kız çocukları; Fatma Sultan , Refia Sultan; Cemile Sultan; Münire Sultan;  Behice Sultan, Seniha Sultan, Mediha Sultan, Naile Sultan, Bedia Sultan, Samiye Sultan, Şehime Sultan , Sabiha Sultan,  Aliye Sultan
Fehime Sultan, Mühibe Sultan , Mukbile Sultan, Naime Sultan, Neyyire Sultan, Behiye Sultan, Zekiye Sultan
Nazime Sultan

  

Dünyada Sanayi Devrimi, bazen “Teknoloji Devrimi” olarak adlandırılır ve 1860-1914 arasını kapsar.

 

32.Padişah ABDULAZİZ   111. Halife (1861-1871) 31 yaşında padişah oldu. Başkalarının kararı ile devrildi. Feriye Köşküne kapatıldı. Birkaç gün sonra öldürüldü. Tarihçiler makasla bileklerini keserek intihar ettiğini yazdılar.   SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 31, Abdülaziz 1830 İstanbul- 1876 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ; 1861-1876 (15 yıl), Babası; II. Mahmut, Annesi; Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan
SARAY KADINLARI
1. Dürr-i Nev Kadınefendi 1856’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 15 Mart 1835 Batum – ö. 4 Aralık 1895, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Yusuf İzzettin Efendi’nin annesi ve Baş Kadın Efendi
2. Edâ Dil Kadınefendi 1861’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1845 – ö. 1875, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş) – 1861’den itibaren İkinci Kadın Efendi
3. Hayran-ı Dil Kadınefendi 21 Eylûl 1866’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 2 Kasım 1846, Kars – ö. 26 Kasım 1895, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – II. Abdülmecit’in annesi; 21 Eylûl 1866’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
4. Neş’erek (Nesrin) Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Dördüncü eşi (d. 1848, İstanbul – ö. 11 Haziran 1876, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Çerkez İsmail Bey’in kızı; Mehmed Şevket Efendi, Esma Sultan, Emine Sultan’ın annesi; 1868’de Dördüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren Üçüncü Kadın Efendi
5. Gevheri Kadınefendi 1872’de evlendiği Beşinci eşi (d. 8 Temmuz 1856, Hopa – ö. 6 Eylûl 1884, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Mehmed Seyfeddin Efendi’nin annesi; 1872’de Baş İkbal ve 1875’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
6. Mehr-i Şah Hanımefendi Hanım Efendi
7. Yıldız Hanımefendi Hanım Efendi – II. Abdülhamid’in İkinci eşi Safi-Naz Nur-Efzun Kadın Efendi’nin kızkardeşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Yusuf İzzeddin Efendi (10 Ekim 1857 – 1 Şubat 1916); Mahmud Celaleddin Efendi (16 Kasım 1862 – 1 Eylül 1888);  Mehmed Selim Efendi (28 Eylül 1866 – 21 Ekim 1867);  Abdülmecid Efendi (30 Mayıs 1868 – 23 ;ğustos 1944)
Mehmed Seyfeddin Efendi (21 Eylül 1874 – 19 Ekim 1927), Mehmed Şevket Efendi (5 Haziran 1872 – 22 Ekim 1899)
Kız çocukları;
Nazime Sultan (14 Şubat 1866 – 1947),  Esma Sultan (21 Mart 1873 – 7 Mayıs 1899), Emine Sultan (24 Ağustos 1874 – 29 Ocak 1920), Saliha Sultan (9 Ağustos 1862 – 1942) , Emine Sultan (30 Kasım 1866 – 23 Ocak 1867)
Fâtıma Sultan (1874 – 1875), Münire Sultan (1877)

 

 

 33.Padişah 5. MURAT -– 112. Halife

Mehmed V. Murad 1840 İstanbul- 1904 İstanbul, SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 36
SALTANAT DÖNEMİ; 1876, Babası; I. Abdülmecit, Annesi; Şevk-Efzâ Vâlide Sultan
V. Murat (1876) 3 ay tahtta kaldı. Çok çabuk bir şekilde kendisini ölüm korkusu sardı. ‘Akli dengesini yitirdiği için padişahlıktan indirildi’ dense de asıl sebebin kendisini padişah yapanlara verdiği sözleri tutmaması gösterilir. Sonuç olarak o da başkalarının kararı ile devrildi. Tahttan indirildikten sonra 28 yıl hayata kalabilmiştir.
SARAY KADINLARI
1. Elârân Mevhibe Kadınefendi 2 Ocak 1857’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 6 Ağustos 1835, Tiflis – ö. 21 Şubat 1936, Şişli) – 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Reftâr-ı Dil Kadınefendi 4 Şubat 1859’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 5 Haziran 1838, Gence – ö. 3 Mart 1936, Ortaköy) – İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Şâh Cihan Kadınefendi 5 Şubat 1869’da Ortaköy, Beşiktaş’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1853, Hopa – ö. 15 Mart 1945, Ortaköy, Beşiktaş) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Meyl-i Servet Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 21 Ekim 1854, Batum – ö. 9 Aralık 1903, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Dördüncü Kadın Efendi
5. Resan Hanımefendi Beşinci eşi (d. Artvin, 28 Mart 1860; ö. 31 Mart 1910, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Hanım Efendi; Baş İkbal
6. Cevher-Riz Hanımefendi Altıncı eşi (d. 1862 – ö. 1940) – İkinci evliliğini Berber-Başı Hüsnü Bey ile yapan Hanım Efendi; İkinci İkbal
7. Nev-Dürr Hanımefendi Yedinci eşi – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
8. Ramişe-Naz Hanımefendi Sekizinci eşi (d. 1904) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
9. Filiz-Ten Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 1865 – ö. 1945) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
10. Visal-i Nur Hanımefendi Onuncu eşi – Gözde
11. Tarân-ı Dil Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi (d. 5 Ağustos 1861 – ö. 29 Nisan 1915)
Şehzade Süleyman Efendi (V. Murad’ın oğlu)
Şehzade Seyfeddin Efendi
Kız çocukları;
Hatice Sultan, Fehime Sultan, Fâtıma Sultan, Aliyye Sultan

 

 

34.Padişah. 2.ABDULHAMİT  (1876-1909) 113. Halife,34 yaşında tahta çıktı. 33 yıl tahtta kaldı–II. Abdülhamit 1842 İstanbul- 1918 İstanbul SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1876-1909 (33 yıl), Babası; ‘.Abdülmecid,Annesi; Hayran-ı Dil Kadınefendi
açtırdı ve II. Meşrutiyeti ilan ettirdi. Artık meclislerin olmadığı istibdat dönemlerine dönmek olanak dışıdır

.
SARAY KADINLARI
1.Nâzikedâ Başkadınefendi 1863’te Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 1850 – ö. 11 Nisan 1895, Yıldız Sarayı) – 3 Ağustos 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1851 – ö. 1915) – İkinci evliliğini Saffet Bey ile yapan Abdülaziz’in eşi Yıldız Hanımın kızkardeşi ve İkinci Kadın Efendi
3. Bedrifelek Kadınefendi 15 Kasım 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1851; Poti, Kafkasya – ö. 6 Şubat 1930; Serencebey, Yıldız) – 1876’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi, 1878’den itibaren İkinci
 Devleti eskiden olduğu gibi istibdat ile yönetti. Bu dönem boyunca bütün hanedan üyeleri sıkı takip ve hapis altında tutuldular. Hiçbirinin siyasi ilişki kurmasına dünya ve çevre hakkında derin bilgi sahibi olmasına izin verilmedi. Başkalarının kararı ile devrildi. İttihad ve Terakki hareketi meclisi yeniden

Kadın Efendi, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi’nin annesi
4. Bîdar Kadınefendi 2 Eylûl 1875’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Dördüncü eşi (d. 5 Mayıs 1858, Kafkasya – ö. 1 Ocak 1918, Erenköy), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Tuğ General Çerkes Hüseyin Paşa’nın kızkardeşi; 1877’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1893’ten itibaren de İkinci Kadın Efendi
5. Dil-Pesend Kadınefendi 10 Nisan 1883’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Beşinci eşi (d. 16 Ocak 1865, Tiflis – ö. 17 Haziran 1901, Yıldız Sarayı) – 10 Nisan 1883’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 11 Nisan 1895’ten itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
6. Mezîde Mestan Kadınefendi Önceden V. Murad’ın Hareminde görevli bulunan 2 Şubat 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mart 1869, Gence, Kafkasya – ö. 12 Ocak 1909, Yıldız Sarayı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 2 Şubat 1885’ten itibaren Baş İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 17 Haziran 1901’den itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
7. Emsal-i Nur Kadınefendi 20 Kasım 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Yedinci eşi (d. 2 Ocak 1866, Tiflis – ö. 1950, Nişantaşı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 20 Kasım 1885’ten itibaren İkinci İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
8. Müşfika Kadınefendi (Kayıhan/Kayısoy) Kadınefendi 12 Ocak 1886’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Sekizinci eşi (d. 10 Aralık 1867, Hopa – ö. 16 Temmuz 1961, Serencebey Yokuşu No: 53, Yıldız), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Gazi Şahid Ağır Muhammed Bey ile eşi Emine Hanım’ın kızı ve Ayşe Sultan’ın annesi; 12 Ocak 1886’dan itibaren Üçüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren İkinci İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Baş İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü Kadın Efendi
9. Sazkâr Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 8 Mayıs 1873, İstinye, İstanbul – ö. 1945, Beyrut), Şam’daki Sultan Selim Camii’ne defnedildi – 31 Ağustos 1890’den itibaren Dördüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Üçüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’den itibaren İkinci İkbâl, 21 Haziran 1909’den itibaren Baş İkbâl, ve daha sonra da Baş Hanım Efendi
10. Peyveste Hanımefendi 24 Ocak 1893’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onuncu eşi (d. 10 Mayıs 1873, Kafkasya – ö. 1944, Paris) – Şehzade Abdürrahim Efendi’nin annesi; 24 Ocak 1893’ten itibaren Baş Gözde, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Üçüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de İkinci İkbâl
11. Fatma Pesend Hanımefendi 1896’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onbirinci eşi (d. 1876, Kafkasya – ö. 1925, Paris) – Hatice Sultan’ın annesi; 1896’dan itibaren Baş Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Dördüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü İkbâl
12. Behice (Maan) Hanımefendi10 Ma yıs 1900’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onikinci eşi (d. 10 Ekim 1882, Batum, Kafkasya – ö. 22 Ekim 1969, İstanbul), İkinci evliliğini Celâl Maan Bey ile 1919’da yaptı ve 1923’te de ayrıldı. – 10 Mayıs 1900’den itibaren İkinci Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Baş Gözde, 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü İkbâl
13. Saliha Naciye Hanımefendi 4 Kasım 1904’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1887, Batum – ö. 4 Aralık 1923, Erenköy) – Mehmet Abid Efendi’nin annesi; 4 Kasım 1904’ten itibaren İkinci Gözde
14. Dürdane Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1867 – ö. Ocak 1955, İstanbul) – Baş Gözde
15. Calibos Hanımefendi Onbeşinci eşi (d. 1890, İstanbul – ö. 1955’ten sonra) – İkinci Gözde
16. Nazlı Yâr Hanımefendi Onaltıncı eşi – Üçüncü Gözde

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Mehmed Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi’nin oğlu, Ahmed Nuri Efendi, Mehmed Abdülkadir Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi,  Abdürrahim Hayri Efendi, Peyveste Hanımefendi’nin oğlu, Ahmed Nureddin Efendi, Mehmed Bedreddin Efendi, Mehmed Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi’nin oğlu
Kız çocukları;
Ulviye Sultan, Zekiye Sultan, Naime Sultan, Naile Sultan, Şadiye Sultan, Ayşe Sultan, Refia Sultan
Hatice Sultan – (10 Temmuz 1897, Yıldız Sarayı, İstanbul – 14 Şubat 1898), annesi Fatma Pesend Hanımefendi’ydi. 7 aylıkken difteriden vefat etmiş, Yahya Efendi Türbesi’nde defnedilmiştir. Abdülhamid, kızının ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı hatırasına Hamidiye Etfal Hastanesini (günümüzdeki Şişli Etfal Hastanesi) yaptırmıştır.
Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.  Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
Samiye Sultan, Saliha Sultan

 

35.Padişah – 114. Halife 5. MEHMET REŞAT (1909-1918) 65 yaşında padişah oldu.– Türkçe AND okutan, V. Mehmed (Reşâd) 1844 İstanbul- 1918 İstanbul SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 65,  SALTANAT DÖNEMİ; 1909-1918 (9 yıl), Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gül-Kemâl Kadınefendi
Osmanlı Devletinin savaşla geçen son demlerinde, İttihad ve Terakki Partisinin denetiminde ömrünü tamamladı.

SARAY KADINLARI
1. Kâmuran Kadınefendi 30 Eylûl 1872’de Ortaköy Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 5 Mart 1855, Gence – ö. 30 Nisan 1921, Kuruçeşme) – Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi’nin annesi
2. Dürr-i And Kadınefendi 10 Ekim 1876’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 16 Mayıs 1860, Kars – ö. 17 Ekim 1909, Valide Bağı Köşkü) – İkinci Kadın Efendi
3. Mihr-Engiz Kadınefendi 4 Nisan 1887’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 15 Ekim 1869, Adapazarı – ö. 12 Aralık 1938, İskenderiye) – 17 Ekim 1909’dan itibaren İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi’nin annesi
4. Naz-Perver Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1870 – ö. 1930, İstanbul) – 27 Nisan 1909’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi, 17 Ekim 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
5. Dil-Firib Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1890 – ö. 1953) – 27 Nisan 1909’den itibaren Baş İkbal ve 17 Ekim 1909’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Erkek Çocukları;
Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi,  Şehzade Mehmed Necmettin Efendi (1876-1919) Annesi Kamures Başkadınefendi’dir.  Şehzade Ömer Hilmi Efendi, Kız Çocukları; Refia Sultan

 

36.Padişah – 115. Halife  6. MEHMET VAHDETTİN (1918-1922) Osmanlının yenik çıktığı ve İstanbul’un işgal edildiği bir dönemde padişahlık yaptı. 17 Kasım’da bir İngiliz gemisi ile ülkeden kaçtı.

VI. Mehmed(Vâhideddîn) 1861 İstanbul- 1926 Sanremo

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 57
SALTANAT DÖNEMİ; 1918-1922 (4 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi
SARAY KADINLARI
1. Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi Birinci eşi – Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan’ın annesi Efendi
2. İnşirah Kadınefendi İkinci eşi – Kadın Efendi
3. Şadiye Müveddet Kadınefendi Üçüncü eşi – Mehmed Ertuğrul Efendi’nin annesi ve İkinci Kadın Efendi
4. Nevvare Kadınefendi Dördüncü eşi – Üçüncü Kadın Efendi
5. Nimet Nevzad Hanımefendi Beşinci eşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Mehmed Ertuğrul Efendi, (5 Ekim 1912, İstanbul – 2 Temmuz 1944, Kahire), Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in tek oğludur. Kahire’deki Hidiv Tevfik Türbesi’ne 1944 yılında defnedilmiştir.
Kız çocukları; Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  23.6.2022
İzlenme:  389
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEViZ'iN İNSANA VE İNSANLIĞA FAYDALARI
Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul ediliyor...Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncı,depras
Ercan ÇELİK [ 26.3.2015 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • TARIM Ve ORMAN BAKAN...
 • ESCAN A.Ş.Genel Müdü...
 • 1938 deki Durumumuz ...
 • VALİLİKLERE AÇIK ÇAĞ...
 • ESCAN ENERJi,SU,ÇEV...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • KIYMETLİ ESCAN TOPL...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim