ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  813769
Bugün Ziyaretçi :  286
Aktif Ziyaretçiler :  11

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI , TPOLUMUMUZA

 SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE ASİL MİLLETİMİZİN ASİL ÇOCUKLARINA

 TopluluğumuzToplam Kalite Yönetim Sistemi, ”Mükemmelliğe Yolculuk” Anlayışıyla; Kurumsal Çalışan; Yönetenler, Üretenler, Çalışanlar, Müşteri, Pazar Koordinasyonlu, Tam Katılımlı; Kararları ve Çalışmalarında; Üretim ve Ürünlerinde Türk Markalarını Sürekli Geliştirmeyi; Çevreyi, Atmosferi, Ozon tabakası, Hava, Toprak, Su, Gürültü Kirliliklerini, Doğal hayatı, Biyolojik Çeşitliliği, Sürekli Artan, Fosil yakıtlar; Sera, Karbondioksit Gazlarına ve İklim Değişikliklerine, Depremler, Yangınlar, Su ve Sel baskınlarına, Heyelanlara, Trafik ve İş Kazalarına, Teröre, Uyuşturuculara karşı; Muhteşem Dengeyi Korumaya Yönelik; Şehirlerin de  tüm ihtiyaçlara cevap verecek; Ormancılığı, Hayvancılığı, Tavuk ve Kuş türlerini, Su Ürünlerini, Aromatik Tıbbi bitkileri; Biyolojik Çeşitliliği, Nadir Tür ve Cinslerin yetiştirilmesini; Canlıların ve İnsanın; Güvenlik ve Sağlıklarının Gelişimini esas alan Üst Yönetimin Önderliğinde, Yetki ve Sorumluluğunda; iyi bir  Bilişim ve İletişim ile Sağlıklı Güvenli OrganizasyonlarındaHedef Verilerle; Sürekli Eğitim, İyileştirme, Değişim ve Yenilemeyi Hedefleyen yönetimimiz; Ortaklarımız, çalışanlarımız, Tüketici-İnsanlarımız ile İnsanlığın Memnuniyetini, Tüzüğümüz, Uluslararası Yasalar, Anayasamız-Kanunlarımız ve Yönetmelikler  esasında sağlamaktadır.

      Milli Varlıklarımız; Hudutlarımız ve komşularımız içerisinde bulunan dışarıyı da etkileyecek veya dışarıda bulunup bizleri de etkileyecek; Milyarlarca yılda oluşmuş, Şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak vatan toprağı olmuş mülkler; altından çıkan maden ve sular, üstünde yaşayacak, suyundan havasından faydalanacak yetişen insanımız ve canlılarımız, ormanlarımız, ekonomik Milli varlığımız ve değerlerimizi Mili Gelire katmamız bir insanlık görevidir. Topluluğumuz Uzmanları tarafından tespit edilmiş Hazine, Orman, Mera, Vakıf, Kişi ve Kuruluş arazileri ve parsellerinde 10 yıl ve daha fazla katları  uzun sürelerde; insanımız ve insanlığa fayda sağlamamış, aldıkları verdiklerinden çok, vergi ödememiş sürekli toprak ve orman kayıp etmiş sahalar da ve Topluluğumuz arazilerin de Hiç toprak ve su kaybı olmadan; Güvenli, Temiz Havalı, Sağlıklı Yollar, Şehirler, Çiftlikler, Orman ve Evler ile Yenilebilir Enerji Proje ve Planlamaları yapılarak, Milli Değerlerimizi Yeniden Kazanıp, İnsanımız ve İnsanlığın Emrine Sunmamız Mutlak ve Asil  bir İNSANLIK Görevimizdir.

      Çiftlik ve şehir kurulacak Bölgenin en yüksek tepesinden başlayarak; Eş yükselti eğrilerinde, yollar, sokaklar, toprakları ve suyu, yüzey akış suları, fırtınaları, jeolojik yapısı tespit edilerek; kayalık, taşlık; ekim yapılmayan sert zeminli, manzarası, havası, muhteşem sahalarda; eş yükselti eğrilerinden başlayarak şehrin tarihi ve kültürel çehresi, dokusu bozulmadan; İnşaat ve yenilenebilir enerji sahaları tespit edilerek, Yerli Taş ve Mermer Türleri ile Mimari Estetiği, Dokusu; Motifleri, Yaşama Şeklini İçeren Enerjisini Suyunu Sağlayan; Çöpleri, Cam, Demir, Kağıt, Plastik olarak Ayıran; binaları her türlü afetlere dayanıklı yapılaşmayı esas alarak; Güvenlikçileri tarafından korunan; Temizlikçileri tarafından temizlenen, enerji ve maden kaynaklarını, su göletleri sulama ve içme yüzme havuzları ile sıcak suların güvenli sağlıklı dağıtımını  yapan, fosil yakıtsız ulaşımı; güvenli, doğru hızlı kestirme, ana  hatlara bağlanan, yürüyüş yolları, binek ve bisiklet yollarıyanından geçen altyapı, enerji, atıksu, iletişim ve bilişim hatlarımeyveli nadir bitki ve ağaçları, aromatik tıbbi bitkilerin, glutensiz yiyeceklerin süs ve saksı bitkilerinin yetiştirilmesi; Doğal Hayatın, Hayvancılığın  gübre ve yemlerin, hayvan ve kuşların, aromatik tıbbi bitkilerin temini sağlanarak; Muhteşem Dünya için yapılmış, Engelli ve yaşlılar ile  Gençlik Spor ve Kampı, Sağlık  ve fiziki Tedavi alanlarını, Seyahat Han Ve Konaklama alanlarını, Aşevlerini, Her türlü Spor Tesislerinin, Dış kapısı göz ve hücreye ayarlı GÜVENLİKLİ  KONAKLARIN, Yürüme yollarını, Bisiklet, elektrikli iç taşımayı sağlayacak çiftlik veya şehre ait Çiftlik Taşıtları, Kahvehaneler, Kaya Evleri, İnanç  Ve Kültür Evleri, Deniz, Göl ve Akarsu, Dağ Evleri, Hayvan AHIRLARI, Seyahat ve Eğitime katkısı ve etkisi olabilecek canlı ve hayvanların eğitip geliştirilmesi için gerekli Barınakları; menşei belirli marka  gıda,  Tüm çöpler ve tehlikeli atıkların dönüşümünü  sağlayacak, Sağlıklı Güvenli temiz, Şehirler, Ormanlar, Seyahat Araştırma Geliştirme GemileriUçaklar, Helikopterler, Termal su kaynakları, seyahat araçları ile  deniz sahil  seyahatçilerinin gezip göreceği kumlukları, Mağara Evler, Deniz Canlılarının, Deniz, Göl, Akarsuların korunması, bunlar için araştırma geliştirme, şartlarına uygun  gerekirse araç ve tanker, barınak ev yapılması, Hayvanat bahçeleri ile Denizler ve Okyanuslar için uygun ulaştırma ve seyahat  gemileri ile limanları, BÜYÜK ÖZEL statüde taşıyıcıların geliştirilmesi; daha  verimli kaliteli hale getirilmesi, doğal hayat dengesinin; depreme, sel, su heyelan, fırtına, yangın ve çığ, yıldırım ile, trafik  ve İş kazlarına, Terör ve patlamalara karşı; hava, su, toprak, atmosfer ve ozon tabakasının korunarak sera gazı emisyonlarının azaltılması, günümüzde; Karbondioksit miktarının %85 yükselerek önemli tehlike oluşturduğu, Küresel Isınma ve İklim değişikleri, Afetlere karşı tedbirler alarak, korumaya yönelik çabalara insanlık tarihinde öncülük yaparak yeni çığırlar açmamız, kaliteli, organik ürünler yetiştirip, evler konaklar, ulaşım araçları ve  malzemeler yaparak Türkçe Markalarını dünyaya pazarlamamız insanımıza ve insanlığa sunmamız  Asli Vatan ve TÜRKLÜK görevimizdir.  

   - TAAHHÜDÜMÜZ VE GÖREVİMİZ

    Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Çevre Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Birliği, Gıda-Teknik Şartlar ve Standartların dan daha üstün daha mükemmel Helal Marka Ürün elde ederek, Pazarlanan ürünlerin %15 kar payını; Savunma Sanayi Fonuna veya Yetkililerin Belirleyeceği İyilik-Hayır kurumuna aktaracağız. Vergilerle birlikte (yüzdeotuzüç) %33 kamu yararı sağlayacağız. Çalışanlara ortaklara BEYAN usulü gelecek, kayıtlı ekonomiye geçilecektir. İşin ehline verildiği, Adaletle hükmedildiği, alın teri ve emeğin kutsal sayılıp saygı duyulduğu, Ahlaklı, kültürlü, Suçlar ile Mükafatların şahsiliğine inanıldığından, Açık şeffaf otomasyon ile beyan bilişim yönetime geçildiği bir yapı oluşturulacaktır.

   Topluluk; Türk Vatandaşları olarak, Türk Lirası ve Cumhuriyet Altını ve katlarından başka Para Birimi Kullanmayacaktır. İnanıyoruz ki Yüce Milletimizin ve ASİL TÜRK GENÇLİĞİNİN isteği arzusu ve talebi de budur. Cumhuriyet Altınlarının Karşılığı Türk Lirası O günkü Değeri, Anlaştığımız Bankanın alış-satışı olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Ortakların hangi para birimi olursa olsun geçerli para birimleri veya gram, altın, gümüş, elmas, platin, kıymetli taş ve cevheri bize Cumhuriyet Altınları karşılığı Türk Lirasını, Bizim Anlaştığımız veya Kurduğumuz Bankaya, Hisse, Sigorta ve Tasarruf Sandığına, Bizim hesabımıza kendi adına yatıracaklardır. Bankanın Bitişiği uygun yerine bir Döviz Bürosu ve Kuyumcu açılacaktır. Kaç cumhuriyet altını hisseyi yatırmışsa, Ayrıldığında Cumhuriyet altını veya değeri Türk Lirasını alıp ayrılabileceklerdir. Ancak kar payı 3yıl ve daha fazla devam edenlere verilecektir. Escan BANKA Kartına sahip ortaklar kartlarından cumhuriyet altını değerinde yatırdıkları hisse ve paranın yarısı kadarını aylık kullanabilecek ve zamanında ödeyebileceklerdir.

 

       Tapuları, mal ve Mülkleri hizmetleri ile Cumhuriyet altını karşılığı Topluluğa katkı sağlayanlar; Resmi Bilirkişi ve Uzmanlarca belirlenen Türk Lirası değer karşılığı Cumhuriyet Altını ederi hisse, alabilecekler veya bankaya, sigortaya, tasarruf sandığına aktarabileceklerdir. Tutanaklarla tespit edilen bu durumlarla ilgili birer nüshası şirket muhasebesi ve alacaklıda bulunacak, Bölgenin Mal, Tapu Müdürleri, Mahalle-Köy Muhtarı ve Banka Müdürleri şahit olarak imzalayacaktır. Topluluğa katkı sırasına göre fayda sağlaması esası bulunan ortaklara sırasına göre yine ürünler Uzmanların belirttiği maliyet artı %10 karla verilecektir. Ortaklarımız da veya çalışanlarımızda beyanlarda yalan söyleyenlerin veya Kasıtlı olarak, Escan Ve Kamuya Zarar ziyan verenlerden verdiği zararın tespit edileninin 10 katı, Türk Lirası Karşılığı Cumhuriyet Altını değerinde İdari para cezası verilecek, zarar verenlerin, Escan ile bütün ilişkileri kesilecektir. Ayrıca Topluma maddi ve manevi zarar veren, yalancı, sahtekar, dolandırıcı sözüne uygun olmadan iş yapan, İnşaatçılar, insanların Sağlıkları güvenleriyle oynayan, birkaç kişiye aynı tapunun satıldığı, yüzlerce uyuşturucu; kaçakçı, teröre bulaşmış, korkutucu unsur haline gelmiş rüşvetçi Dolandırıcı çetelerle iş birliği Yapan; Termal Devremülk Sahipleri İş Yerlerine;veya uzun yıllar önce alınmış araziler üzerine yapılmış, şimdi kullanım ömrünü kayıp etmiş, inşaat, Fabrika, Hastane sahiplerine zarar gören tapu sahiplerine; BELEDİYE,TOPLU KONUT, HAZİNE VE BİZİM UZMANLARIMIZCA değerlendirilmesi yapılarak, Avukatlarımızca Uzlaşma sağlanarak Toplu Konut tarafından  kamulaştırılması, Topluluğumuz tarafından bedeli; Cumhuriyet altını  Türk Parası Karşılığı ödenip veya borçlanılarak veya aynı değerler üzerinden takas yapılarak üretim gerçekleşecektir. Yalan, Dolandırıcılık; Rüşvet, Hırsızlık, Kaçakçılık ve Gümrük kaçakçılığı çalışmadan, kolaydan kazanma, terör gibi insanı ruhen ve fiziken çürüten sıfatlar sona erecektir. Türkiye veya çalışılan ülkelerde de, sadece Su-Toprak kayıpları ve kirlenmesi değil, Hava, Atmosfer, Ozon Tabakası ve Her Türlü Kirliliğe karşı, Sağlık, Güvenlik tedbirleri, Ağaçlandırma, Arıtma, Doğal Yapı Bozulmadan; Yalansız riyasız  Adalet içinde Şeffaf, İletişim, Bilişim  ve Otomasyon sağlanarak,  Biyolojik Çeşitlilik, İnsan Hak ve Hürriyetleri, İnanç Hürriyetleri Sevgi-Saygının Artırılmasına devam edilerek Mutlu Toplum  Oluşturulacaktır. 

     İşe yaramaz evlerinizi, kiralık ve  gayrimenkullerinizin değerlendirilmesi Uzmanlar tarafından yapılıp, Cumhuriyet Altın değerinden  satışını yapıp  tapusunu bize devredilecektir. Tapuyu devreden kişiler, bizim kiracımız gibi çinde oturabilir, kiracınız yeni binaları alıncaya kadar  kullanabilirsiniz. Yeni sistem kurulunca  haklarınız tüm verilecektir.       

 

 TOPLULUK ORTAKLARIMIZ; HER İŞLETMENİN KURULUŞUNDA KONUSUNDA UZMANLARDAN OLUŞAN İLİM MECLİSİ KARAR VERİCİ OLACAKTIR.

 

   -ÖNCE TASARRUF; En önemli tasarruf mevcut suların ve enerjinin elektriklerin tasarruflu kullanılması, Musluk üreticilerinin ev ve işyerlerinde dairede camide tuvalette musluk takanların üretenlerin musluk ağızlarının ihtiyaçları giderecek kadar su akıtmasını sağlayacak standart belirleyip o standartta musluklar ve vanalar kullanılması sağlanılmalıdır. Eskiden üretilmiş ve kullanılan musluklara standart çıkış ağızları ve vanaları eklenmelidir. Göreceğiz ki, kullandığımız suların 2/3 ü atık sulara gitmektedir. Musluk ve vana üretimi yapılacaktır.

   Evlerde ve Devlet dairelerinde, sokaklarda apartmanlarda, LED tasarruflu lambaları kullanılmalıdır. % 85 tasarruf sağlanmaktadır. Buna uygun, ev ve işyerleri için lambalar kullanılmalı, sokak direkleri ve lambaları üretilmelidir. Yine Çatılar, Uygun Birimler Güneş Enerji Panelleriyle kapatılmalıdır. Bunların üretimi yapılacaktır.

    Evler, İşyerleri, Hastaneler, Fabrikalar, Atölyeler, Okullar Üniversiteler, kesinlikle yalıtımlı ısı ve soğuğu ayarlayan kirli havaya duyarlı konfor sistemleri konmalıdır.

   -EKSOZ GAZLARI, BACA GAZLARI, SİGARA TÜTÜN DUMANLARI:

 

  

  -BİLİŞİM, İLETTİŞİM Ve IRAKGÖRÜRBilgisayar Yazılımcıları Telefon yazılım Uzmanları ile piyasada ki bilgisayar, telefon tamirci ustalarından, Dürbün Ve Teleskop Ustalarından, dallarında ders veren Üniversite hocalarından, Tübitak da Aselsan da Uzman Çalışanlardan yeteri kadar ilim ve tecrübe ekibi oluşturulacak, En son haliyle İletişim Ve Bilişim, Irakgörür Türkçe yazılımları yapılarak son ve en üstün teknoloji ile bilgisayar ve Telefon, Irakgörür üretimi yapılacaktır. Bunlar, Türk Markası Olarak, Topluluğumuz, Milletimiz ve İnsanlığın emrine sunulacaktır. Hem Topluluğumuzda hem eğitimimiz de kullanılacaktır,

 

  -ULAŞIM; Metro, Tren, Taksi, Dolmuş Otobüs, Kamyon, Tır, Deniz Ulaşımı, yat, feribot büyük taşıma gemileri, Büyük seyehat gemileri, büyük su tankerleri, denizde, karada ve havada giden uçaklar, büyük seyahat uçakları, hava dolmuşçuluğu, helikopter, Büyük seyahat için uçak ve helikopter pisti bulunan gemiler, Evlerden oluşan sabitlenebilen gemiler hedef petrol ve türevlerinin (Fosil Yakıt) kullanılmadığı Araçların üretilmesi kullanılması dünyaya yayılması.

 

   -HİZMET SEKTÖRÜTemizlik, Can Güvenliği, Güvenlik Okulları, Orman güvenliği, iş güvenliği, Şehir ve Liman Güvenlikleri Aşçılar Aşçılık Uzmanları, şoför ve okulları, kaptanlık ve okulları, şirkette çalışanlar çalıştıranlar pay alacakları, ortak olacaklar, yönetimde ve denetimde söz sahibi olacaklardır.  Bu şirketler Anlaşma yapılan Sanayi :erleri, Belediyeler, Şirketler, Şahıs, Ev, Gıda, Fabrika İşyerleri, Sokak Mahalle, İlçe temizlik ve güvenlikleri, Yangın ve Afet güvenlileri konusunda çalışacakları işlerin özelliklerine göre eğitilecekler ve sertifika alacaklar Aldıkları sertifikaya göre Çalışan Elbisesi giyecekler araç ve gereçlerle donatılacaklardır. Şirketlerde; Sertifikasız görev ve sorumlulukları tarif edilmemiş kimse çalıştırılmayacaktır.

  -GIDA SEKTÖRÜ; Çiftlikler de Üretilen, Organik Mahsullerin, tarım ve hayvan ürünlerinin işlenerek  paketlenip marka oluşturularak pazara sunulmasıdır.

    HER İŞLETMENİN KURULUŞUNDA KONUSUNDA UZMANLARDAN OLUŞAN İLİM MECLİSİ KARAR VERİCİ OLACAKTIR.

   -ŞEHİR, ÇİFTLİK, ORGANİZE, TARIM, HAYVACILIK BÖLGELERİ, ULAŞIM;

     SİVRİHİSAR: Selçuklu dan bu yana özellikle  Nasrettin Hoca, Yunus Emre gibi  düşünür lerin yaşadığı Önemli yükseltileri Sivrihisar Dağları Boztepe’nin bulunduğu, Ankara Eskişehir Bursa  Çanakkale, Afyon Isparta, Muğla, Aydın, İzmir  Burdur Antalya  yollarının, yine Konya- Mihalcık, Nallıhan- Beypazarı Ayaş Güdül yolları ile  Ankara Afyon  Burdur, Isparta Antalya   kavşak noktasında  Adeta dünyanın  merkezi  bir coğrafyada yer almaktadır En yüksek  Tepelerden sert zemin tespitleri, afetlere karşı güvenli sağlıklı yapılarak Su depo ve göletleri sert zemin etütleri Başlayarak Eş Yükselti  Eğri Duvar ve motifleri,  Bina Tipleri, Kapı ve pencere modelleri, Taş, mermer, renk ve modelleri motiflerine kadar özellikleri, Çiftlikler  özellikleri, Sosyal tesisler, Çocuklar, Engelli ve yaşlıların eğlenip yaşayabileceği parklar, barınaklar huzur evleri, Her türlü Sporun yapılabileceği spor tesisleri, yüzme havuzları,  yeterli yenilenebilir enerji sahaları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, at yolları, deve yolları, fil yolları, ağaçlandırma sahaları, meyveli  ağaçlar Aromatik ve tıbbi bitki sahaları, Deve, Camız, inek, dana, koyun kuzu, keçi oğlak, kanguru, ceylan,  geyik, , hindi , kaz, ördek, tavuk, keklik, yetiştirme sahaları

 Eskişehir/SivrihisarOğlakçı;101/13415814MetrekareOrman,Oğlakçı102/1Orman2526 D.üm..

Sivrihisar/NasrettinHoca 548Parsel5013.950 Mera, KOLTAN/1136 parsel-1134 Parsel 1138 Parsel-521-parsel484 -483-888-889-1135-1137 parselller

 

  Aynı Şekilde YUNUS EMRE MAHALLESİ VE ÇİFTLİĞİNİ OLUŞTURACAĞIZ

Nasreddin Hoca 1208 senesinde doğmuştur. Temel eğitimini almasının ardından Sivrihisar’da bir medrese eğitimi almıştır. Babasının ölmesi ile köyüne dönmüş ve burada imamlık görevine başlamıştır. Bir dönem sonra ise Akşehir’e göç etmiştir. Burada derviş olmuş ve Yesevilik, Rufailik ve Mevlevilik yollarında mensup olmuştur. Akşehir’de mülki görevlerde çalışmış ve Akşehir çevresindeki bölgelerde kısa sürelide olsa bulunmuştur.

    YUNUS EMRE: Mihalcık Sarıköy, Nallıhan, Emrem Köy (1238 –1328),  Anadolu'da  Türkçe şiirin öncüsü  olan ünlü  tasavvuf  ve halk şairidir. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde büyüklü küçüklü Türk beyliklerinin kurulmaya başlandığı 13.yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın birinci çeyreğine  Orta Anadolu  havzasında,  Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy'de yetişmiş ve Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Tapduk Emre'nin dergâhında yaşamıştır. 

  

      Dünya Sağlık Örgütü ve B.M. Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve Avrupa Birliği, Gıda ve Teknik Standartların da; Organik Gıda, Güvenlik Standartların dan daha mükemmel Helal Marka Ürün elde etmek, üretilenlerin %15 kar payı Savunma Sanayi Fonuna veya Valiliğin Belirleyeceği İyilik-Hayır kurumuna aktaracağız Böylece vergilerle birlikte (yüzdeotuzüç) %33 kamu yararı sağlanacak, kayıtlı ekonomiye geçilecektir. Başka komşu ülkelerde Özellikle Türkçe Konuşan, Müslüman Ülkelerde Çiftlik veya İşletmeler kurulduğunda; o ülkeler %33 sermaye koyup çiflik ve işletme yerlerini ayırdığında O Ülkelerin Çevre, Orman, Savunma Sanayi Gelişimine veya Yardım Kuruluşlarına %33 kar payı aktarılacaktır.

    Biz Sözümüzün Eriyiz, bizde söz beyan, ahlak çok önemlidir. Şeffaf ve açıklık doğruluk, Çalışma ve Emek Alın-Teri, İşin Ehline Verilmesi, Adaletle hükmedilmesi   Suçların Ve Mükafatların şahsiliğine göre kişilerin beyanları esastır.  Tam bir Cumhuriyet altınını Bankamızdaki hesabımıza yatıranlara; beyan edenlere, dekontunu getiren, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgahını bildiren her vatandaşımıza;beyanıyla bir hisse verilecek, ayrıldığınızda  yine  bir cumhuriyet altını  karşılığı Türk Parası ödenecektir. Çalışanlar mal ve hizmetle sermayeye katkı sağlayanlar Bilirkişi, Eksperlerce belirlenen Türk Lirası değer karşılığı Cumhuriyet Altını ederi 1 altın karşılığı 1 hisse veya en fazla 10 cumhuriyet altını 10 hisse diğer kısımlarını şirket borçlanacaktır. Tutanaklarla tespit edilen bu durumlarla ilgili birer nüshası şirket muhasebesi ve alacaklıda bulunacak, Bölgenin Mal, Tapu Müdürleri, Mahalle-Köy Muhtarı ve Banka Müdürleri şahit olarak imzalayacaktır. Böylece Şirkete tapu devirleri hemen yapılacak, kayıtlara girecektir. 

    Ortaklarımız da veya çalışanlarımızda beyanlarda yalan söyleyenlerin veya Kasıtlı olarak, Escan Ve Kamuya Zarar ziyan verenlerden verdiği zararın tespit edileninin 10 katı, Türk Lirası Karşılığı Cumhuriyet Altını değerinden para cezası kesilecek, gerekirse tutuklanması sağlanacak verdiği zararın 10 katı Türk Lirası karşılığı Altın değeri ödettirilecektir. Zarar verenlerin, Escan ile bütün ilişkileri kesilecektir. Ayrıca Topluma zarar veren dolandırıcı çetelerle işbirliği yapan işyerleri kamulaştırılarak, topluma olan borçları Escan tarafından ödenecek ve tapu şirkete geçecektir. Bu tür zarar ziyan verenler bir daha çalıştırılmayacak, özel mülkiyetin korunma ve savunma hakları geçerli olarak; sicilleri adli ve idari makamlara bildirilecektir. Yalan, Dolandırıcılık; Rüşvet, Hırsızlık, Kaçakçılık ve Gümrük kaçakçılığı çalışmadan, kolaydan kazanma, terör  gibi insanı ruhen ve fiziken çürüten sıfatlar sona erecektir. Türkiye veya çalışılan ülkelerde de su ve toprak kayıplarını önleyecek, Hava, ve her türlü kirliliğe karşı doğal yapı bozulmadan canlılar ve biyolojik çeşitliliği artıracak faaliyetlere sürekli bir şekilde devam edilecektir.

   Konunun tarafınız ve yetkililerce acilen değerlenerek, karar ve karşılıklı istişare ve bilgilendirme için randevu talebimiz konusunda 

bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 26.08.2023 

                                     Escan Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür                                                                      Ercan ÇELİK                               

    KURUMUMUZ VİZYONU; Muhteşem Denge Korunarak, Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması. Temiz BEYİN, Temiz ÇEVRE, Temiz SU, Temiz HAVA, Temiz TOPRAK, DOĞAL BESLENME, YENİLENEBİLİR ENERJİ, CAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, Çalışanların GÜVENLİĞİ, Sosyal GÜVENLİĞİ, LİMANLARIN Güvenliği, YOLLARIN ve Şehirlerin GÜVENLİĞİ, Hudutların GÜVENLİĞİ, Bağımsızlık VE HUKUK, İşte budur İNSAN İÇİN MUTLULUK. BEYNİMİZ Temiz ise; İÇTİĞİMİZ SU, SOLUDUĞUMUZ HAVA BESİNLERİMİZ YETİŞTİREN TOPRAKLAR güneşin yeryüzüne inerken zararlı şualarını düzenleyen Ozon tabakası, atmosfer temiz mi?  İnsanların yeryüzünde kullandıkları fosil yakıtlar ve oluşturduğu atmosferdeki sera gazları bizim iklimlerimizi ciddi sekil de etkiliyor, Soluduğumuz kirli hava ile Genetiği bozuk gıdalar ve yiyecekler insanlık için bir diğer tehlike.   O zaman hedefimiz, insanımız ve insanlığın mutluluğunu sağlayacak yeni ufuklar açmaktır   

    KURUMUMUZ MİSYONU; Tüm görevlilerimiz uzmanlık alanında Muhteşem Dengeyi Koruyarak sağlayacak, görev ve sorumluluğu ile insanlara canlılara faydalı olacak Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma şuuruyla; eksiksiz görevlerini yapacak, diğer, insanlar ve canlılara sunacaktır.

    FİRMAMIZIN HEMEN TEMİN EDECEĞİ UZMANLAR, MAKİNA VE EKİPMANLAR

   Traktörler, Ekskavatör, Dozer, Su tankerleri ve Mühendislerle çalışacak budama ve bakım ustalarını ayrıca Ağaç Sökme-Dikme Makinesi, Çapalama makinelerini, ihtiyaç olacak her bölgede her türlü makine ve ilk yıllarda fabrikalarda üretim yaptıracak organizasyonu sağlayacak konumdayız. Yurt içi ve yurt dışı iş adamları ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

   Ercan ÇELİK KİMDİR? Mersin Erdemlide doğup; 1980 Yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. 24 Ocak1980 kararları ile birlikte Sanayi Ticaret Bakanlığına Bağlı BİLKON konserve fabrikasında 2 yıl Laboratuvar Şefliği, Çalışma Bakanlığında 8 yıl İş Güvenliği Müfettişliği yaparak Büyük ve Küçük Sanayilerin Teftişini yapmış, 2 yıl Başbakanlıkta Müşavirlik, 10 yıl Çevre Bakanlığında Başmüfettişlik, Çevre Bakanlığında iken A.B.D. EPA da Küresel Isınma ve İklim değişiklikleri ile ABD de Denetim Sistemleri konusunda İnceleme–Araştırma; TUDEV Türkiye Müfettişler Uzmanlar Denetim Elemanları Vakfı Başkanlığı,  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığında 8 Yıl Başmüfettişlik görevi yapmış, Emeklilik sonrası İş Güvenliği Uzmanlığı ve Uzman Eğiticiliği, Çevre Uzmanlığı ve Çevre Uzman Eğiticiliği Tuzlada Bulunan Gemi Tamirat İmalat Şirketinde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği çevre ile ilgili Eğitim Kurumlarında Müdürlük; Hocalık yapmıştır. Daha geniş özgeçmişi Sanat ve Kültür ilişkileri, Şiirleri, Makaleleri, İncelemeleri, uğraş alanları verdiği resmi dilekçeler hakkında geniş bilgiler www.ercancelik.net/sayfaver.asp?sid=50 resmi web sayfasında mevcuttur;Senegal, Dakar da SENTURK SRL Firmasının %50 ortağı Olan Ercan Çelik Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü Görevini yapmaktadır. Saygılarımızla      26.08.2023

                                                                           Ercan ÇELİK

 

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  28.8.2023
İzlenme:  171
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • TARIM Ve ORMAN BAKAN...
 • ESCAN A.Ş.Genel Müdü...
 • 1938 deki Durumumuz ...
 • VALİLİKLERE AÇIK ÇAĞ...
 • ESCAN ENERJi,SU,ÇEV...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • KIYMETLİ ESCAN TOPL...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim