ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  813772
Bugün Ziyaretçi :  289
Aktif Ziyaretçiler :  14

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

VAKIFLAR ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 VAKIFLAR ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 Şirketimiz Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Mükemmelliğe Yolculuk Anlayışıyla; Kurumsal Çalışan; Yönetenler, Üretenler, Çalışanlar, Müşteri, Pazar koordinasyonlu, Tam katılımlı; kararları ve çalışmalarında; üretim ve ürünlerinde Türk Markalarını sürekli geliştirmeyi; Çevreyi, Atmosferi, Ozon tabakası, Hava, Toprak, Su, Gürültü kirliliklerini, Doğal hayatı, Biyolojik Çeşitliliği, Oksijeni, Canlıların ve İnsanın, güvenlik ve sağlıklarının gelişimini esas alan; sürekli artan Sera Gazlarına, Karbondioksit Gazları ve İklim Değişikliklerine, FOSİL yakıtlara; yine Afetler; Depremler, Yangınlar, Su ve Sel baskınlarına, Heyelanlara, trafik ve iş kazalarına  karşı korumaya yönelik;  insanı, canlıyı esas alan üst yönetimin, sorumluluğu önderliğinde; iyi bir iletişim ile güvenli tüm organizasyonlarında Hedef Verilerle; sürekli eğitim, iyileştirme ve yenilemeyi hedefleyen yönetimimiz; Ortaklarımız, Çalışanlarımız, Tüketici-İnsanlarımız ile insanlığın memnuniyetini 274990 nolu Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan Tüzüğümüz, Uluslararası Yasalar, Anayasamız-Kanunlarımız ve Yönetmelikler  esasında sağlamaktadır

      Hudutlarımız ve komşularımız içerisinde bulunan dışarıyı da etkileyecek veya dışarıda bulunup bizleri de etkileyecek; Hazine, Orman, Mera, Vakıf, Kişi ve Kuruluş arazileri  ve parsellerinde 10 yıl ve daha fazla katları sürelerde;  insanımız ve insanlığa fayda sağlamamış, sürekli toprak ve orman kayıp etmiş sahalar, Dağlık  Kayalık, Toprakları ve Ormanı az, taşınabilir, ekim yapılmayan sert zeminli  inşaat ve yenilenebilir enerji sahaları, şehrin tarihi ve kültürel çehresi korunarak,  yerli taş ve mermerlerden oluşan mimari estetiği ile güvenli yapılaşmayı esas alarak, enerji ve maden kaynaklarını, su göletleri ile hızlı  fosil yakıtsız ulaşımı, güvenli yolların kestirme az zamanda ana hatlara bağlanması, meyveli ağaçları ile nadir bitki ve ağaçları, hayvan ve kuşlarını, doğal yem, Doğal Hayatın, Aromatik tıbbi bitkiler ile Organik Gübre ve Tarımı, Organik Yem ve Hayvancılığı, Ağaçlandırmayı, Doğal Beslenme, Spor ve kamp, Tedavi alanları ile Gıda, yem türlerini, Eko Turizmi ve şehir, Kaya Ev, İnanç turizmini, Uçak, Deniz, Göl ve Akarsu, Dağ Hayvan, At, Deve, Eşek, Fil, diğer türlerden Turizme ve eğitime etkisi ve katkısı olabilecek canlı ve hayvanların eğitip geliştirilmesi sağlanacak, İşletmeler ile sokak led lambalarına yeterli yenilenebilir enerji ve suyu, organik ve menşei belirli gıda paketleyip pazara sunacak, yerel işletmeler ve ulus ve uluslararası işletmelere sevkini sağlayacak insan ve makine gücü ile tüm çöplere karşı dönüşüm sağlayacak, Sağlıklı Güvenli Şehirler, Güvenli Ormanlar, Güvenli ve Sağlıklı Seyahat Araştırma Geliştirme  Gemileri ile Uçaklar   Orman içi telef olan boşa akan Su, Termal su kaynaklarının, doğal hayat içinde bulunan canlıların yaşam alanları, kayalık mağara Evlerin, Deniz Canlılarının, Deniz, Göl, Akarsuların korunması, bunlar için araştırma geliştirme, şartlarına uygun  gerekirse araç ve tanker, barınak ev yapılması, canlılarının güvenli hale getirilmesi, hayvanat bahçeleri ile Denizler ve Okyanuslar için uygun ulaştırma ve seyahat  gemileri  ile BÜYÜK ÖZEL statüde taşıyıcıların geliştirilmesi, meyveli ağaçların, aromatik tıbbi bitkilerin imar ihyası, sulanması yerine göre organik gübreler daha verimli kaliteli hale getirilmesi, doğal hayat dengesinin; depreme, sel, su heyelan  fırtına, yangın ve çığ yıldırım ile, trafik  ve İş kazlarına, patlamalara karşı; hava, su, toprak, atmosfer ve ozon tabakasının korunarak sera gazı emisyonlarının azaltılması, fosil yakıtlar sonucu sera gazlarından özellikle Karbondioksit miktarının %85 yükseldiği, küresel ısınma ve iklim değişikleri tehlikesine, tüm afetlere karşı tedbirler alınarak;  korumaya yönelik çabalara insanlık tarihinde öncülük yaparak yeni çığırlar açmamız, kaliteli, verimli, organik ürünler yetiştirip yeni Türkçe Markalarını dünyaya pazarlamamız insanımıza ve insanlığa sunmamız  Asli Vatan ve Türklük görevimizdir.

       TAHHÜDÜMÜZ VE GÖREVİMİZ

      Dünya Sağlık Örgütü ve B.M. Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve Avrupa Birliği, Gıda ve Teknik Standartların da; Organik Gıda, Güvenlik Standartların dan daha mükemmel Helal Marka Ürün elde etmek, üretilenlerin %15 kar payı Savunma Sanayi Fonuna veya Valiliğin Belirleyeceği İyilik-Hayır kurumuna aktaracağız Böylece vergilerle birlikte (yüzdeotuzüç) %33 kamu yararı sağlanacak, kayıtlı ekonomiye geçilecektir. Başka komşu ülkelerde Özellikle Türkçe Konuşan, Müslüman Ülkelerde Çiftlik veya İşletmeler kurulduğunda; o ülkeler %33 sermaye koyup çiflik ve işletme yerlerini ayırdığında O Ülkelerin Çevre, Orman, Savunma Sanayi Gelişimine veya Yardım Kuruluşlarına %33 kar payı aktarılacaktır.

    Biz Sözümüzün Eriyiz, bizde söz beyan, ahlak çok önemlidir. Şeffaf ve açıklık doğruluk, Çalışma ve Emek Alın-Teri, İşin Ehline Verilmesi, Adaletle hükmedilmesi   Suçların Ve Mükafatların şahsiliğine göre kişilerin beyanları esastır.  Tam bir Cumhuriyet altınını Bankamızdaki hesabımıza yatıranlara; beyan edenlere, dekontunu getiren, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgahını bildiren her vatandaşımıza;beyanıyla bir hisse verilecek, ayrıldığınızda  yine  bir cumhuriyet altını  karşılığı Türk Parası ödenecektir. Çalışanlar mal ve hizmetle sermayeye katkı sağlayanlar Bilirkişi, Eksperlerce belirlenen Türk Lirası değer karşılığı Cumhuriyet Altını ederi 1 altın karşılığı 1 hisse veya en fazla 10 cumhuriyet altını 10 hisse diğer kısımlarını şirket borçlanacaktır. Tutanaklarla tespit edilen bu durumlarla ilgili birer nüshası şirket muhasebesi ve alacaklıda bulunacak, Bölgenin Mal, Tapu Müdürleri, Mahalle-Köy Muhtarı ve Banka Müdürleri şahit olarak imzalayacaktır. Böylece Şirkete tapu devirleri hemen yapılacak, kayıtlara girecektir. 

    Ortaklarımız da veya çalışanlarımızda beyanlarda yalan söyleyenlerin veya Kasıtlı olarak, Escan Ve Kamuya Zarar ziyan verenlerden verdiği zararın tespit edileninin 10 katı, Türk Lirası Karşılığı Cumhuriyet Altını değerinden para cezası kesilecek, gerekirse tutuklanması sağlanacak verdiği zararın 10 katı Türk Lirası karşılığı Altın değeri ödettirilecektir. Zarar verenlerin, Escan ile bütün ilişkileri kesilecektir. Ayrıca Topluma zarar veren dolandırıcı çetelerle işbirliği yapan işyerleri kamulaştırılarak, topluma olan borçları Escan tarafından ödenecek ve tapu şirkete geçecektir. Bu tür zarar ziyan verenler bir daha çalıştırılmayacak, özel mülkiyetin korunma ve savunma hakları geçerli olarak; sicilleri adli ve idari makamlara bildirilecektir. Yalan, Dolandırıcılık; Rüşvet, Hırsızlık, Kaçakçılık ve Gümrük kaçakçılığı çalışmadan, kolaydan kazanma, terör  gibi insanı ruhen ve fiziken çürüten sıfatlar sona erecektir. Türkiye veya çalışılan ülkelerde de su ve toprak kayıplarını önleyecek, Hava, ve her türlü kirliliğe karşı doğal yapı bozulmadan canlılar ve biyolojik çeşitliliği artıracak faaliyetlere sürekli bir şekilde devam edilecektir.

   Konunun tarafınız ve yetkililerce acilen değerlenerek, karar ve karşılıklı istişare ve bilgilendirme için randevu talebimiz konusunda bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.                                 26.08.2023                                                     

                                                  Escan Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür                                                                                          Ercan ÇELİK

                           

 

 

    KURUMUMUZ VİZYONU; Muhteşem Denge Korunarak, Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması. Temiz BEYİN, Temiz ÇEVRE, Temiz SU, Temiz HAVA, Temiz TOPRAK, DOĞAL BESLENME, YENİLENEBİLİR ENERJİ, CAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, Çalışanların GÜVENLİĞİ, Sosyal GÜVENLİĞİ, LİMANLARIN Güvenliği, YOLLARIN ve Şehirlerin GÜVENLİĞİ, Hudutların GÜVENLİĞİ, Bağımsızlık VE HUKUK, İşte budur İNSAN İÇİN MUTLULUK. BEYNİMİZ Temiz ise; İÇTİĞİMİZ SU, SOLUDUĞUMUZ HAVA BESİNLERİMİZ YETİŞTİREN TOPRAKLAR güneşin yeryüzüne inerken zararlı şualarını düzenleyen Ozon tabakası, atmosfer temiz mi?  İnsanların yeryüzünde kullandıkları fosil yakıtlar ve oluşturduğu atmosferdeki sera gazları bizim iklimlerimizi ciddi sekil de etkiliyor, Soluduğumuz kirli hava ile Genetiği bozuk gıdalar ve yiyecekler insanlık için bir diğer tehlike.   O zaman hedefimiz, insanımız ve insanlığın mutluluğunu sağlayacak yeni ufuklar açmaktır   

    KURUMUMUZ MİSYONU; Tüm görevlilerimiz uzmanlık alanında Muhteşem Dengeyi Koruyarak sağlayacak, görev ve sorumluluğu ile insanlara canlılara faydalı olacak Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma şuuruyla; eksiksiz görevlerini yapacak, diğer, insanlar ve canlılara sunacaktır.

    FİRMAMIZIN HEMEN TEMİN EDECEĞİ UZMANLAR, MAKİNA VE EKİPMANLAR:

    Şirketimiz Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile kurumsal çalışan bir şirket olup Harita, Çevre ve Şehircilik, Orman, Ziraat, Zeoteknist, Endüstri, Biyolog, Kimya, Veteriner, Gıda, Peyzaj, Mimar, ve Jeofizik, Jeoloji–Maden, Elektrik Elektronik Mühendisleri Organik Sertifika Veren Uzman Mühendisler her an ve zamanda, İllerdeki Mühendislik ve müşavirlik uzmanlarını odalardan, Mühendislik müşavirlik bürolarından temin edecektir.

   Traktörler, Ekskavatör, Dozer, Su tankerleri ve Mühendislerle çalışacak budama ve bakım ustalarını ayrıca Ağaç Sökme-Dikme Makinesi, Çapalama makinelerini, ihtiyaç olacak her bölgede her türlü makine ve ilk yıllarda fabrikalarda üretim yaptıracak organizasyonu sağlayacak konumdayız. Yurt içi ve yurt dışı iş adamları ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

   Ercan ÇELİK KİMDİR? Mersin Erdemlide doğup; 1980 Yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. 24 Ocak1980 kararları ile birlikte Sanayi Ticaret Bakanlığına Bağlı BİLKON konserve fabrikasında 2 yıl Laboratuvar Şefliği, Çalışma Bakanlığında 8 yıl İş Güvenliği Müfettişliği yaparak Büyük ve Küçük Sanayilerin Teftişini yapmış, 2 yıl Başbakanlıkta Müşavirlik, 10 yıl Çevre Bakanlığında Başmüfettişlik, Çevre Bakanlığında iken A.B.D. EPA da Küresel Isınma ve İklim değişiklikleri ile ABD de Denetim Sistemleri konusunda İnceleme–Araştırma; TUDEV Türkiye Müfettişler Uzmanlar Denetim Elemanları Vakfı Başkanlığı,  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığında 8 Yıl Başmüfettişlik görevi yapmış, Emeklilik sonrası İş Güvenliği Uzmanlığı ve Uzman Eğiticiliği, Çevre Uzmanlığı ve Çevre Uzman Eğiticiliği Tuzlada Bulunan Gemi Tamirat İmalat Şirketinde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği çevre ile ilgili Eğitim Kurumlarında Müdürlük; Hocalık yapmıştır. Daha geniş özgeçmişi Sanat ve Kültür ilişkileri, Şiirleri, Makaleleri, İncelemeleri, uğraş alanları verdiği resmi dilekçeler hakkında geniş bilgiler www.ercancelik.net/sayfaver.asp?sid=50 resmi web sayfasında mevcuttur;Senegal, Dakar da SENTURK SRL Firmasının %50 ortağı Olan Ercan Çelik Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü Görevini yapmaktadır. Saygılarımızla      26.08.2023

                                                                                             Ercan ÇELİK

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  28.8.2023
İzlenme:  171
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MARMARA ADASI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, ARICILIK,HAYVANCILIK
2015 YILI BAŞLANGICINDA AĞAÇLANDIRMA SAHASININ İÇERİSİNE Nebi Baysal ile 50nADET ARI ALDIKLARINI, ORGANİK ARICILIK YAPILACAĞINI BUNUN İÇİN ARI SERTİFİKASI OLAN FEHMİ KiLIÇ'ı İŞE ALDIKLARINI,ÇALIŞANLARIMIZ SÖYLEMİŞTİR.
Ercan ÇELİK [ 7.4.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • TARIM Ve ORMAN BAKAN...
 • ESCAN A.Ş.Genel Müdü...
 • 1938 deki Durumumuz ...
 • VALİLİKLERE AÇIK ÇAĞ...
 • ESCAN ENERJi,SU,ÇEV...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • KIYMETLİ ESCAN TOPL...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim