ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  825993
Bugün Ziyaretçi :  793
Aktif Ziyaretçiler :  27

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

BADILLI AŞİRETİ

BU BAYRAK S.KABAKLI 

 

BADILLI AŞİRETİ: TÜM TÜRKİYEYEDEKİ, ANADOLUDAKİ, VE GÜMÜSHANE / KELKİT / ŞİRAN VE ERZİNCAN / REFAHİYE BÖLGESINDEKİ BADILI BELDELERİ, KÖYLERİ, NEREDEN VE NASIL GELİŞLERİ ?

GÜMÜSHANE / KELKİT

GÜRLEYİK ( MENGÜT ), UZUNKOL , HALKEVİ, SARIŞEYH, GÜLTEPE, CEMALLİ, EYMÜR, ESKİKADI, DEREYAZI

GÜMÜŞHANE/ KELKİT / SÖĞÜTLÜ

GÜMÜŞHANE / ŞİRAN

ARDIÇLI (AKSİPERT), BABACAN, BABUŞ, TAMARA, ÇAKIRKAYA, ARITAŞ, AŞAĞI ŞEMÜGÜ, YUKARI ŞEMÜGÜ, BİLGİLİ KAVAKLIDERE, ERİCEK, AŞAĞI DURUÇAY, YUKARI DURUÇAY, DUMANOLUĞU, AKCALI, AŞAĞISADAK, YOLBİLEN, KOZAĞAÇ, BOLLUK, İNCEDERE KÖYLERİ

ERZİNCAN / MERKEZ

ÇUKURKUYU, YANLIZBAĞ, KAVAKYOLU, YAYLABAŞI, SEVLÜKE

ERZİNCAN / REFAHİYE

KAYI, ÜÇÖREN, ÇATBUĞDAÇOR, OFUZ, KONAK, MELİŞERİF, ALT, HARAP

NOT ; Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Dedeleri Kelkitin Gülyerik ( Mengüt ) köyünden Erzincan / Refahiye Kayı köyüne göçmüşler..ve yine anı şekilde Milli Savunma bakanımız Fikri Işık 'ın Dedeleri Kelkitin Gülyerik ( Mengüt ) köyünden Şiranın Babacan köyüne göçmüşler, her ikisinin Aslıda KELKİT lidirler. Dedeleri Aynı köylüdür... Bilgilerinize sunulur...Araştirmacı Gazetezi Yazar Ergün Yıldırım Eserleri ve Resimleri - Kelkit Çayı Medya

BADILI AŞIRETİNİN ANADOLUYA GELİŞİ

Badıllı Aşireti’nin Anadolu’ya gelişi çok öncelerine dayanmaktadır. Selçukluların Abbasi Halifesi’nin daveti üzerine 19 Aralık 1055 tarihinde Bağdatı Fethi ile Anadolu’ya gelmiş oldukları tahmin edilmektedir. Bu tarihte Badıllılar Halep, Urfa, Şam, Diyarbakır bölgesine gelmişlerdir.

Badıllılar 1335 tarihinde kurulan Dulkadiroğulları Beyliği’nin kuruluşunda bulunmuştur. Bu beylik Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devletine katılmıştır.Yine 1365 yılında Badıllıların , Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşunda da bulundukları tarihçiler tarafından belirtilmektedir. Aşiret tarihini ilk defa kaleme alan Şerefhan1557 yılında yazdığı “Şerefname” isimli eserinde Badıllıları Diyarbakır aşiretleri arasında göstermektedir.

21 Ocak 1691 yılında Yozgat dolaylarına yerleşen ve zorunlu iskan fermanıyla Suriye Rakka bölgesine sürgün edilen Beğdilli Türkmenleriyle Badıllıların bir ilgisi yoktur.Badıllılar Urfa ve Diyarbakır bölgesinde zaten 1055 yılından beri yaşamaktadır.İskan fermanında isimleri zikredilen Beğdilli kabileleriyle (Kadirli, Kazlı, Ulaşlı, Ceritli, Karaşıhlı, Araplı) o tarihte varlığından söz edilen Badıllı kabileleriyle hiçbir akrabalık bağları mevcut değildir. Badıllı Kabileleri (Begler, Ahmet Oğulları, Eloyiler, Maksoyiler) O nedenle birbirinden farklı olan iki oymağı birbirinden yırt etmekte fayda vardır.Badıllılar kendilerini ifade ederken,, Badıllı ismini kullanmalıdırlar.

Kaynaklardan incelediğimize göre Badıllı ismi “Beğdilli” kökünden gelmektedir. Zamanla badullu, Bağdilli ve badıllı ismini almıştır.İran Horasan Eyaletinde yaşayan aşiretlerden biri de şuan Badılı Aşireti’dir. Badıllılar Selçuklu Devleti zamanında kafileler halinde Anadolu’ya gelmişleridir. Kaynak kitaplardan derlediğimiz kadarıyla Badıllılar güney göç yolunu kullanmışlardır. Badıllıların bir kısmı Kerkük, Şam, Urfa yöresine yerleşirken bir kısmı da Arabistan’ın Mekke şehrine yerleşmiştir. Arap aşiretleri ile Badıllılar arasında mücadeleler olmuştur. Sonunda Mekke civarındaki Badıllılar, Urfa’daki akrabalarının yanına gelmiştir.

Arabistan’dan Türkiye’ye hicret eden Badıllılara verilen ferman da bu gün, Badıllı Aşireti’nin tarihini araştıran araştırmacılar için önemli bir tarihi vesikadır.Badıllı Aşireti’nin tarihine ışık tutmaktadır Bu fermandan kısaca bahsetmek istiyorum. Hicri 1170 tarihli fermanın birinci bölümünde " Arabistan'dan hicret edip mazariyet tarıkıyle Türkiye içerisine geçip mütearrir kalıp köy be köy çadır altına girip,devlete müracaat ettiler. Badıllı Beyleri ve ileri gelenleri bir münhal yer istediler. Şurayı devlet de Çimen Yaylasını vakf eyledi.Konar - göçerdir.İstediği yere ev de yapabilir.Köy de yapabilir. Hiçbir mani olmadığından adlarına verilmiştir. Hep Badıllı Aşireti her ne kadar varsa vakıf olunmuştur.

Mindeval, Erzincan arasında ve Kelkit ve Ali Şiran ve Alicera arasında merbut olan Badıllılara verilmiş. Manisiz bir davası ve münazarası olmayarak yedlerine verilen bu hududu, hümayunlarından birrical verilmiştir. (İmza Türk Saltanat Hükümeti (Murat Harun Reşit Han Hicri 1170 )

İkinci bölümde ise özet olarak şunlardan bahsedilmektedir.”Badıllı Aşireti ‘ne verilen,bir mani ile Mekke civarından hicret edip,Türk ülkesine gelip, bir mutazarrır kalıp ümmetten ve Muhammed Mustafa’nın ümmeti ve milleti oldukları ve Arabistan’dan geldikleri için çoluk çocuklarının rahatlıklarını istemeleri neticesinde yedlerine bu ferman verilmiştir. Mekke’den hicret edip,Türk Beldesi’nde nice seneler kalarak,çok mihnet ve meşakkat çektikten sonra Türk Saltanat Hükümetine müracaat etmişler .Türk Saltanat Hükümeti bunlara çoluk çocuğu mutazarrır kaldığından münhal bulunan Çimen Dağı’nı vermiştir.Hiç bir manisi olmayarak yedlerine verilmiş olunan ve Fatih tarafından verilmiş olduğu beyan ve takdim kılınmıştır.Üç kaza ve iki karye iki vilayet arasında münhal kalıp, bu ferman takdim kılınmıştır.Sivas ve Tarabzon vilayeti arasındadır. (Tuğra Türk Saltanat Hükümeti,Sultan Fatih Han Hicri 1184).

Burada karıştırılan bir mevzu vardır.”Badıllılar Mekke’den geldi” diye Bazı kimseler tarafından Arap soyundan olduğu iddia edilmektedir.Badılılar Arap soyundan değildir.Urfa Badıllılarının kültür ve gelenekleri ile Mekke civarından Gümüşhane yöresine gelen Badıllıların kültür ve gelenekleri aynıdır. Mekke civarından gelen Badıllılar,konar göçer ekrat Badıllılarıdır.

1768 yılında aşiretler arası savaş olarak bilinen Uzunalçan Savaşı’na Badıllılar da katılmıştır.Bu savaş Suriye ile Viranşehir arasında Uzunalçan Höyüğü yakınlarında gerçekleştiği için bu adı almıştır.Bu savaş Zor Temir Paşa’nın reisi olduğu Milan Aşireti ile Barak Beğdilli Türkmenleri arasında yapılmıştır.Badıllılar Milan Aşireti’ni desteklemiştir.Badıllıların reisi Çil İbrahim’dir.

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin dört bir yanında düşmanlara karşı mücadele verildiği gibi Urfa’da da Badıllı Said Bey, İstiklal Harbi’nde Fransızlara karşı İstiklal mücadelesi vermiştir.Savaşın kazanılmasında büyük katkısı olmuştur.Ağrı Eleşkirt Dahar Beldesi’nde yaşayan Badıllılardan olan Rahmetli Yahya Bey’in babası Arif Ağa 15. Kolordu Komutanlığında Kazım Karabekir Komutasında Ermenilere karşı yapılan yapılan savaşta bin başı olarak büyük başarı göstermiş ve Kazım Karabekir Paşa tarafından ödüllendirilmiştir.

Badıllı Aşireti’nin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasında Badıllı Sait Bey’in oğlu Urfa eski Milletvekili Kemal Badıllı’nın büyük emeği olmuştur.Tarihte olduğu gibi bugün de Badıllılar Türkiye’nin birçok yerinde varlıklarını devam ettirmektedirler ve her zaman Türk Milleti’nin yanında olmuşlardır.

BADILLILARIN TÜRKİYE'YE DAĞILIMI

ŞANLIURFA

MERKEZ

AKZİYARET

KÜLAFLI, BÖLÜCEK, ŞEYHZELİHA, BAŞÖREN, PINARBAŞI, UĞRAK, HAMURKESEN, UZUNCUK,

K.SALKIM, B.SALKIM, TÜRKMEN, AĞIZHAN, KUYUCAK, Y.MAĞARA, CEMAL, YEDİKUYU

ŞANLIURFA

MERKEZ

KARAKÖPRÜ, KISAS

KESERDEDE

ŞANLIURFA

HİLVAN

KARAPINAR, GÖLLÜ, GÖLGEN, ÖZVEREN, H.BURÇ, ÖZVEREN, Şanlıurfa Karaköprü UĞURLU (BIRCIK)

ŞANLIURFA

MERKEZ

KABAHAYDAR

YETERLİ, Y.AĞÖREN, BEYAZIT

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

TEKİNLER

ŞANLIURFA

SİVEREK

ÇAYLARBAŞI (HIRIRİ)

TAŞAĞIL (BİLİRİZ) KÖYÜ

AĞRI

 

HAMZİKAN (DÜZYAYLA), MİRENGE

Ağri eleşkirt tahir köyu ve aydintepe köyu (Karpalo)

PATNOS

AKYEMİŞ, AKTEPE, DEĞİRMEDÜZÜ, KURUKAYA, OVACIK, ÜÇOYMAK, ÜRKÜT, GÖKÇEALİ,

KÖŞK, DÜZCEALİ, ANDAÇLI

AĞRI

HAMUR, TAŞLIÇAY, TUTAK

ERZURUM

KARAYAZI

ÇIKILGAN, KINAKOR

ERZURUM

HASANKALE

YAYLA

ERZURUM

HOROSAN

HEDİK, BULGURLU, HACI HALİL, GÜNDEGER, AĞILLI, EĞERTAŞ ( EĞERTAŞA JOR )

ERZİNCAN / MERKEZ

ÇUKURKUYU, YANLIZBAĞ, KAVAKYOLU, YAYLABAŞI, SEVLÜKE

ERZİNCAN / REFAHİYE

KAYI, ÜÇÖREN, ÇATBUĞDAÇOR, OFUZ, KONAK, MELİŞERİF, ALT, HARAP

GÜMÜSHANE / KELKİT

GÜRLEYİK, UZUNKOL KÖYÜ, HALKEVİ, SARIŞEYH, GÜLTEPE, CEMALLİ, EYMÜR, ESKİKADI, DEREYAZI

GÜMÜŞHANE/ KELKİT / SÖĞÜTLÜ

GÜMÜŞHANE / ŞİRAN

ARDIÇLI (AKSİPERT), BABACAN, BABUŞ, TAMARA, ÇAKIRKAYA, ARITAŞ, AŞAĞI ŞEMÜGÜ, YUKARI ŞEMÜGÜ, BİLGİLİ KAVAKLIDERE, ERİCEK, AŞAĞI DURUÇAY, YUKARI DURUÇAY, DUMANOLUĞU, AKCALI, AŞAĞISADAK, YOLBİLEN, KOZAĞAÇ, BOLLUK, İNCEDERE KÖYLERİ...

SİVAS

GÖLOVA

KARAYAKUP, AYDOĞDU

SİVAS

ZARA

ADAMFAKI, BEDİRÖREN

SİVAS

KOYULHİSAR

HARUN KÖYÜ

MALATYA

MERKEZ, BATTALGAZİ

GİRESUN

ÇAMOLUK

KARS

MERKEZ

Kocabahçe Köyü (gunde eli) ,ÇERME, ARDOS(AKBABA), TİKOŞ,ALOKÖY, HACIMIHO(BERNE)SANO (Gundiİ SANİ) kuçuk yusuf

KARS

SARIKAMIŞ

ARMUTLU,ÇAYARASI, MİCİNGİRT (ÇAMYAZI İNKAYA), KARAKURT

KARS

KAĞIZMAN

ÇAYARASI, KÖRPINAR

KARS

SELİM

KOYUNYURDU (BERNE)

Karaman Eğilmez Köyü Beydili Sülalesi

SAMSUN MERKEZ DEREKÖY, TAŞGEDİK, ENGİZ
SAMSUN TERME ÇANGALLAR
SAMSUN ONDUKUZMAYIS (BALLICA)
SAMSUN BAFRA YEŞİLYAZI (HACI KÜRTLER), DOĞANCA

TOKAT MERKEZ GEKSİ, TAŞLIÇİFTLİK, DEDELİ,BAĞBAŞI (İBİBSE)
TOKAT TURHAL ŞATROBA, BURGA, ÇARIKSIZ, DAZYA (GÜMÜŞTOP), YUKARI GEYRAN (BUZLUK)
TOKAT ZİLE YAPALAK KÖYÜ
TOKAT TURHAL ŞENYURT
TOKAT TURHAL KALAYCIK KÖYÜ
TOKAT TURHAL YUKARI ve aşağı GEYRAN (BUZLUK) KÖYÜ
TOKAT NİKSAR MAHMUDİYE,YALKONAK,BEYÇAYIRI
TOKAT ERBAA ALADUN( DEREÇİFTLİK ), KINIK, EKSEL (CİBRİL)
TOKAT PAZAR TATAR,ÜZÜMÖREN, KATMERKAYA, ÇAYKÖY
TOKAT ARTOVA - Tokat merkez Söngüt köyü

KIRŞEHİR MUCUR YENİDOĞANLAR (BADILLI)
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI BOZLAREVCİ
KIRŞEHİR AIKÇAKENT HAMZABEY
KAYSERİ SARIZ

ARDIHAN GÖLE ÇÖLPENEK (SERİNÇAYIR)

IĞDIR MERKEZ TUZLICA BADILLI

KONYA KULU ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ
KONYA CİHANBEYLİ ZAFERİYE

ANKARA BALA - HAYMANA ÇİĞDEMLİ

ÇANKIRI YAPRAKLI TOPUZSARAY

SİNOP MERKEZ DİBEKLİ

YOZGAT ÇEKEREK MEHMETLİ, KUZGUN
YOZGAT YERKÖY ARİFLİ, SEKİLİ
YOZGAT SARIKAYA KARAHALLI, İĞDELİ, ÇATAK

DİYARBAKIR ERGANİ KEKLİK,BADEMLİ (HESLEM), HANÇERLİ, GÜLERCE (YUKARI ÇAYAN), ELBASTI, BEREKETLİ, KARPUZLU, GÜZELYURT, TILKADİ
DİYARBAKIR ÇERMİK ALAKOÇ KÖYÜ /AKPINAR MEZRASI

AMASYA MERKEZ

IRAK TELEFER

SURİYE ŞAM,RAKKA

İRAN KANDAHAR

ALMANYA BERLİN (VAHDET DERNEGİ)

ADIYAMAN MERKEZ GÖZEBESİ, KÖMÜR, ARTAN
ADIYAMAN KAHTA ZEYTİN

ÇORUM MECİTÖZÜ,SUNGURLU SÜLÜKLÜ,TUZLUKONAK

MUŞ BULANIK,
MALAZGİRT (MEMANİ BADILLARI)

BİTLİS ADİLCEVAZ

KIRKLARELİ PINARHİSAR

MARDİN 
MARDİN KIZILTEPE HACIHASAN, YUMAKLI, YURTDERİ
HASAN (HECİHESEN), YUMAKLI (GURKUŞT), ÇAĞIL (ERNEBİYE), QOSER
MARDİN MİDYAT

ELAZIĞ

VAN ERCİŞ AKBAŞ KÖYÜ, KARLIKAYA KÖYÜ
VAN MURADİYE

AKSARAY

Kaynaklar; Badililar derneği, Araştirmacı Gazetezi Yazar Ergün Yıldırım - Ergün Yıldırım - Ergün Yıldırım - Ergün Yıldırım - Kelkit Çayi Mdya - Kelkit Çayi Mdya

SELAM VE DUA İLE...ALLAHA EMANET OLUNUZ

 
Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  4.1.2019
İzlenme:  1648
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TÜRKLERİN KURDUĞU DEVLETLER
Türklerin kurduğu Devletler:
1 - Türkiye
2 - Azerbaycan
3 - Türkmenistan
4 - Özbekistan
5 - Kazakistan
6 - Kırgızistan
7 - Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
Ercan ÇELİK [ 2.3.2019 Devamı
 
ALLAHIM, DEVLETİMİZİ, EBED MÜDDET DAİM EYLE
ADALETLE KAİM EYLE, İYİ NİYETLİLERLE HAKİM EYLE, HER GELECEK YILDA DAHA MÜREHFEH, BİRLİKTE, DİRLİKTE GÜÇLÜ DEVLET, MUTLU MİLLET EYLE,
ALLAHIM!
GEÇMİŞTE YAŞADIĞIM SIKINTILARA GÖSTERDİĞİM TAVRIMI, GELECEK SENELERDE
Ercan ÇELİK [ 22.5.2018 Devamı
 
HUNZA TÜRKLERİ
Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri.. Hunza Türkleri'nin et ve baharat
Ercan ÇELİK [ 5.8.2018 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim