İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
Ercan ÇELİK
Dünya nüfusu ve Karbondioksit
Günlüklerim
İletişim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  445275
Bugün Ziyaretçi :  21
Aktif Ziyaretçiler :  7

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

BANDIRMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

        BANDIRMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

  Marmara Adasın da bulunan Özel Ağaçlandırma sahasına 6/7/2011 tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden Ağaçlandırma izni alınarak Yaptırılan Proje;  “Ercan Çelik Aşılı Ceviz Ve Fıstıkçamı Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi” Makamın 2.01.2012/01 Sayılı emirleri ile kayıt altına alınmış; 03.01.2012 tarihli Taahhüt Senedi  verilerek; 04.01.2012 Tarihli  Saha Teslim Tutanağı  ile Ercan Çelik (tarafımdan) Teslim alınmıştır. Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün.San. Ve Tic.A.Ş Adi Ortaklığı zoraki tartışmalı, 8.02.2012 tarihinde(04620Nolu)Hasan Çağlayan, Kadir Mahir Damatlar ve Ercan Çelik (tarafımdan) imzalanmıştır. Özel Ağaçlandırma Ortaklık İzin Oluru alınmadan; İkinci gün acele bir şekilde Hasan Çağlayan’ın elden takibi ile Noterden 09.02.2012 Tarih 01966 yevmiye nolu Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Üstüne Proje onay izin tarihi 02.01.2012/1 sayılı yazılmış Ortaklık Taahhüt Senedi içine “İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ denilerek Ortaklık Taahhüt Senedi verilmiştir. Çiftçi Belgesi Alınırken;(ÇKS)için 24.02.2012 tarihinde Ercan Çelik T.C Kimlik Numaram yazılmışken, Hasan Çağlayan değiştirmiş; 21.03.2012 tarihin de Hasan Çağlayan’ın 25519529446 T.C.Kimlik Numarası yazdırılmış, Adi Ortaklık kaşesi basılarak imzalatılmıştır. ÇKS sisteme onunla girilmiş Bankalara hesaplar açtırılmış Bilge Grup A.Ş ortaklıkları firmaları birleştirerek evrak ve kayıtlar bir odada Bilge Grup A.Ş de toplanmıştır.

  Sözleşme esaslarının hiçbirini yerine getirmeyen Bilge Grup A.Ş. yönetimi; kendi firmam olan Escan A.Ş de %1 hisse verip başına getirdiğim Nebi Baysal Ve AYSA Ltd. Şti İbrahim Sancı İle Ağaçlandırma Hizmet ve fidan sözleşmesi yapılmıştır. Hasan Çağlayan Nebi Baysal ve İbrahim Sancı’yı yanlarına alıp benden uzaklaşmıştır; Saha’yı bozmuşlar, beni, ailemi, şirketimi 6.5.Milyon TL üstünde borçlandırmışlardır. Benden 6.5 milyon TL devir için para istemektedirler.

   Ana sözleşme ve kanunlara uyulmadığı, evrakların verilmediği, ölçümsüz teras ve dikim ile toprağın düzgün işlenmeden, çukurlar kazılmadan, can suyu verilmeden fidan dikildiği, bakım ve budamanın düzgün yapılmadığı, otlar arasında kaldığı, sözlerinde durmadıkları, yıllık hesap vermedikleri; vekaletsiz işlem gördükleri husun da 8 defa ihtaren bildirim yapılmıştır. Hiç bir bilgi belge hesap vermemişler, ayrıca; bankalara kamu kuruluşlarına Adi Ortaklığın zararına çalıştığımı pilot firma kendilerinin olduğunu birlikte istenmeden evrak kayıt vermeyin diye uyarmışlardır. Sadece aldıkları hibe 1.800.000TLnin üstündedir. Sahaya arılar koymuşlar bal üreterek ara ekimi bahane ederek adadaki kekik ve adaçayının büyük bir kısmını toplatıp çalışanlarla ticaret yapmaktadırlar.

  Vekaletsiz ve Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olmadan Bankalara ve Kamu kuruluşlarındaki iş ve işlemleri yapmışlardır. Benimle görüşmeyerek bu güne kadar bilgi, defter ve kayıtları vermemişlerdir. Bunların hepsine vekalet versem; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru olsa bile; Ağaçlandırmanın bütün işlerini Mevzuata Uygun; Devletin, Milletimin benim Menfaatime Yapmak Zorundadır.

  Aramızda yaptığımız 7.8.2011 tarihli ve 08.02.2012 tarihli sözleşmelere uygun çalışılmadığı; Türk Borçlar Kanunu, T.Medeni Kanuna, T.Ticaret Kanunlarına uygun hareket edilmediği2012 Mart Ayından bu yana konuşulmadığı, yıllık hesapların, bilgi kayıt ve defterlerinin verilmediği, sürekli borçlandırılarak psikolojik tacizin uygulandığı, iftiraların atıldığı, el altından borçlandırılıp, evrakların ve sahanın cebri tutulduğu, bilgi verilmediği; Vekaletsiz ve Ortaklık İzin  Olursuz  önemli sebepleri ile çekilmez bir durum oluşturduğu; Bunlardan dolayı da sözleşmelerin feshi için dava açılacağından;

  Şahsıma İzin Oluru Uygulama Projesi Bulunan Teslim Edilen Ağaçlandırma Sahasını; Bozmuşlardır. Şu anda Bilge Grup A.Ş Ve Görevlendirdikleri kişiler yetkili değildir. 2018 yılı içersindeki yaptıkları hiçbir konu ağaçlandırmaya,kanunlara uygun değildir.  Eş yükselti eğrileri olarak yapılan teraslar 2 ile 12 metre arasında eğim farklılıkları vardır. Buna Google Erart den bakmaktayım. Ercan Çelik (Şahsıma) Aileme, Şirketime Devletime ve Sahaya Verdikleri Zararların, Uzman Bilirkişilerce tespiti yapılarak; zarar verilenlere ödenmesi gerektiği konusunda Tespit Davası açılacağından;

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bakanlık Makamın 9.03.2017 tarihli 07.10/53 sayılı OLUR’ların da;”Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 21.10.2016 tarihli 2317187 sayılı yazısı ve eklerinde Ercan Çelik’in Özel Ağaçlandırma Sahasına Bilge Grup Kağıt.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürün. San. Ve Tic. A.Ş.ni ortak almak istediği ifade edilerek ortaklığın Uygun olduğu bildirilmiştir.Yazı ekinde ilgililerin ortaklık taleplerine dair Vermiş Oldukları noter onaylı dilekçeleri ve taahhüt senedi yer almaktadır.” Denilmektedir.

  Talebim olmadığı gibi; benim 3 defa ihtarname de; Mevzuata uygun Özel Ağaçlandırma Ortaklık Oluru ile vekaletlerimizin alınması gerektiği istenmiş, vekaletsiz ve Ortaklık Olursuz işlem yaptıkları; Orman Bölge, İşletme Müdürlüğüne bildirilmiştir. Özel Ağaçlandırma ortaklık oluru bana haber verilmeden, noter onaylı ortaklık dilekçemiz hazırlanmadan, Sahte Ortaklık Taahhüt Senedi ile alınmıştır. Burada etken rolü  Ağaçlandırma Şube Müdürü ” İzin Hakkı sahibi, Adı soyadı: Ercan Çelik ve Bilge Grup Kağıt. Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş adına Hasan ÇAĞLAYAN“ yazarak, hiç yetkisi olmayan birini, Ortaklık İzin Oluru verilmeden 6 yıldır, ortaklık adına yetkili göstermiştir.

  Ortaklık Taahhüt Senedi; Özel Ağaçlandırma Ortaklık Olurundan sonra, ortaklık olurunun tarih ve Sayısı yazılarak; Orman İşletme Müdürlüğünce ortak alan ile ortak olan kişilerin veya şirketlerin yetkililerinin; Ortakların; Uygulama Projesine; uygun ağaçlandırma ve ara ekim yapacakları için verdikleri Ortaklık Taahhüt Senedidir.

  Ercan Çelik in istek ve talebi ile Ortak Alacağı, Bilge Grup Kağ.Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş yetkililerinin istek ve taleplerinin Noter Onaylı imzalı formunun bulunması gerektiği, bu formun bulunmadığı,  isteğim ve talebim olmadan  evraklarla  işlemin yapıldığının, Bilge Grup A.Ş yöneticilerinin Bankalarda, Kamu Kuruluşlarında, Orman İşletme Müdürlüğü  bünyesinde işlemleri vekaletsiz tek yönlü yürüktükleri,kanuna anayasa’ya  insan haklarına uygun yürütmedikleri, aynı zamanda 2012 yılından bu yana Bilge Grup A.Ş yöneticilerinin cebri ve dolandırıcılık  yoluyla  benimle görüşmeden  başkalarını görüştürerek   yürüttükleri, hususun da Makama bilgi verilmesini  emir ve müsaadelerinize arz ederim. 27.07.2018

                             Ercan ÇELİK 

                          Kimya Mühendisi                                             Çevre Görevlisi Eğiticisi-İşyeri Hekimi İş Güvenliği Uzman Eğiticisi                             A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı     

 
 

   

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  7.8.2018
İzlenme:  788
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, KARABUĞDAY, TEFF,KİNOA,CHİA,
İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi gelişir.
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 
MAHKEMELER, ORTAKLARIM BİLGE GRUP A.Ş. HANGİ KONULARDA DAVA AÇMIŞTIR
ARI Tescili Ve 2Teneke Bal ALMAKTAN DOLAYI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIKTAN DAVA AÇMIŞLAR 6 SENE MAHKUMUYET VE 5 SENE GÖZETİM KARARI VERDİRMİŞLERDİR. BU AŞAĞILIK ŞEREFSİZ İĞRENÇ İFTiRA AKILSAĞLIĞIMI CİDDİ ETKİLEDi.
Ercan ÇELİK [ 21.4.2018 Devamı
 
TROPİKAL BİTKİLER AĞAÇLAR MANGO AVAGADO MUZ
Mango faydası ve kullanım kapsamı oldukça geniş bir meyve olmasının yanı sıra, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Saç ve cilt güzelliğinde doğal bir maske özelliğinde kullanılırken, birçok kozmetik ürünü
Ercan ÇELİK [ 7.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • TÜRKEŞ BELGESELİ...
 • YALNIZ ÇOBAN VİDEO...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • KAŞKAYI TÜRKLERİ...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • 68 KUŞAĞI VE BELGESE...
 • MERSİN VE İLÇELERİ H...
 • İnsan Hakları Evrens...
 • DOĞAL HAYAT ÇİFTLİĞİ...
 • KIRIM TÜRKLERİ ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • BÜYÜK SELÇUKLU,ANADO...
 • SEÇİM SONUÇLARI DÜN ...
 • BÜYÜK TÜRK MİLLET...
 • Ahmed YESEVİ, HACI B...
 • BÜYÜK İÇEL PROJESİ...
 • ÖMER SEYFETTİN ...
 • MORİNGA ÇAYI "Ya...
 • KARABAĞ HOCALİ AZ...
 • TÜRKLERİN KURDUĞU DE...
 • AMAZON BREZİLYA CEVİ...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim